Klik på billederne og læs indlæggene. Der er en tekst til hvert skift!

Nyheder og indlæg:

Friskoler contra hadprædikanter

De frie skoler er en naturlig del af vort demokratiske samfund. Derfor er KristenDemokraterne bekymret for konsekvenserne af den meget omtalte stramning af tilsynet med de idébetonede friskoler.[Læs mere]

Kristendommen er islamismens fjende

Islamisternes største fjende er det kristne livs- og menneskesyn, som Europas stater er bygget på. Så hvis vore børnebørn skal kunne leve i fred, kræver det et fælles kulturelt og værdimæssigt fundament. [Læs mere]

Kontanthjælpsmodtagere og kristne værdier

Regeringens lovgivning er ved at kvæle ethvert civilt initiativ til at tage hånd om hinanden.Tillad mig for en gangs skyld den frækhed at tale om menneskelig ansvarlighed.[Læs mere]

Christiansborg tvinger kommunerne til at fyre ansatte

Hvorfor må kommunerne ikke selv bestemme fordelingen mellem bygninger og varme hænder? Og hvorfor skal grænserne være så besnærende lave, at der ikke er loft til at tænke langsigtet?[Læs mere]

”Bekvemmelighedskristne” giver ringe mening

Alt for mange danskere forstår ikke rækkevidden af, hvad en konvertering fra islam medfører. Prisen er dødstrusler, afskæring af alle sociale forbindelser til familie og venner – inklusive sine børn.[Læs mere]

Kristne værdier modvægt til rabiate holdninger

De hadske, undertrykkende holdninger fra Grimshøjmoskeen skal stoppes. Men vi kommer ikke ondet til livs ved at lukke moskeen. Vi skal tværtimod åbne os og vise muslimerne, at Danmark bygger på kristne værdier.[Læs mere]

KD nyhedsmail - tilmelding

Få seneste nyt fra partiet og bliv opdateret på de politiske udmeldinger.
 

Formanden har ordet:

Frankrig igen ramt af terror

84 tilfældige mennesker har mistet livet på grund af islamisk had. Der findes ingen smarte ord og ingen politiske populistiske pointer. Tilbage er blot at udtrykke sorg og medfølelse med Frankrig, franskmændene og de mange sagesløse familier, der er ramt af tragedien.


Vi er vidne til et menneskesyn, der er totalt blottet for medfølelse og respekt for næsten. Det er en afvisning af det kristne livs- og menneskesyn, hvor alle uden undtagelse har en uendelig høj værdi. Og det er et diabolsk ønske om, at samfundet polariseres i et dem og os – uden at nogen ved, hvem der er hvem. Det er et forsøg på at skabe frygt for at leve livet i fællesskab. Det er terror!


Vi vil fastholde vore værdier i et åbent retssamfund med tillid og ærlighed mennesker imellem. Terror skal mødes og bekæmpes med hård hånd – og med ånd. Politikerne kan sikre en styrket efterretningstjeneste og politi-indsats. Men ånden er befolkningens ansvar. Det er dit og mit valg hver dag, at vi vil vort medmenneske – med fare for at vi bliver skuffet.Britisk exit - Europæisk fiasko

Uanset hvad man måtte mene om briternes afsked med EU, vil samarbejdet forandre sig mærkbart fremover. Det engelske folk har sendt et vink med en vognstang om, at EU skal tale til folket i Europa i stedet for hen over hovedet på borgerne.


EU's arbejdsområder skal være tydelige, og befolkningerne skal inddrages mere. Og så bør dagsordenen for flygtninge, stabilitet, velfærd, klima mv. have samme status som samarbejdet om handel og vækst. Alt for få er klar over, at de sidste 50 års fred ikke er nogen selvfølge, men et resultat af samarbejdet hen over grænserne.


KristenDemokraterne støtter nærhedsprincippet, hvor kun det, der ikke kan løses nationalt, bliver behandlet i EU. De nationale parlamenter skal kunne forhindre lovgivning i Kommissionen. En rumænsk arbejder skal have børnepengene reguleret efter pris og lønforhold i hjemlandet. Det indre marked skal styrkes gennem en afbureaukratisering i forhold til erhvervslivet. Og ikke mindst skal begrebet "en stadig snævrere union" i traktatens forord ikke bruges til at gennemtvinge yderligere politisk integration.


Rent faktuelt har den nuværende Kommission allerede arbejdet med at koncentrere samarbejdet om færre områder. Men for ofte har Bruxelles og danske politikere givet udtryk for, at EU er for komplekst et emne til, at borgerne kan forstå det. Og den slags ”Vi alene vide” holdning giver bagslag.


Useriøse argumenter florerer på både ja eller nej siden. Og det er sikkert og vist, at indenrigspolitiske præferencer har deres andel af udfaldet. Men det rokker ikke ved, at fortalerne for EU-fællesskabet er snublet i generel utilfredshed med centraliseringen af magt på områder, der ikke kommer EU ved.


Ingen betvivler briternes ret til at træde ud af fællesskabet. Men for KD er skrækscenariet, at den europæiske venstre- og højrefløj får held til at trække tænderne ud på unionen, så hvert land isoleres. I det spil bliver Danmark uvægerligt den lille. Det er EU, der sikrer at Ungarns og Polens regeringer bliver holdt fast på demokratiet og ytringsfriheden. Det er EU, der fastsætter fælles regler for forurening, dyrevelfærd og sikrer borgerne mod ulige konkurrence. Det er sågar EU, der sikrer, at vores ansvar i forhold til den tredje verdens lande og befolkninger ikke glemmes.


De partier, der foreslår, at EU omdannes til et tag-selv-bord efter hvad hver enkelt land selv synes er godt, har ikke forstået indholdet af ordet fællesskab.Henrettet af fanatisme

Det var ikke homoseksuelle. Det var ikke jøder. Det var ikke enhver anden gruppering, der i Orlando blev ofre for terror søndag d. 13. juni. Det var mere end 50 mennesker, henrettet af den form for fanatisme, der kun respekterer sin egen sandhed, og som alle andre med vold og magt skal tvinges til at underlægge sig.


KristenDemokraternes tanker går til de efterladte. Vi skal som samfund bekæmpe enhver form for terror gennem politi og efterretningsvæsen. Vi skal forebygge fremtidige tragedier ved at trække unge, utilpassede mænd væk fra de radikaliserede miljøer gennem uddannelse, arbejde og det civile samfunds initiativer. De rabiate skal ikke kunne gemme sig væk og isolere sig fra resten af samfundet.Danske familier på integrationsydelse

På trods af, at en amerikansk statsborger har været dansk gift i 26 år. På trods af at han har to danske teenagebørn. På trods af, at familien har boet henholdsvis 12 og 3 år i Danmark og de øvrige 11 i EU-landet England. På trods af, at han for nylig har taget en dansk handelsskoleuddannelse, så ønsker Lyngby Taarbæk Kommune at sætte manden på integrationsydelse og danskkursus.


Integrationsydelsen, som regeringen har indført for at bekæmpe indvandring fra fremmede lande, rammer over 2.000 danske familier i disse dage. KristenDemokraterne påpeger, at det er i direkte strid med EU's regler om arbejdskraftens frie bevægelighed.


Det er tåbeligt og direkte i strid med EU-reglerne på området! Udlændingestyrelsen har skriftligt tilkendegivet mandens ret til at arbejde på EU-reglernes grundlag, og en engelsk domstol har slået det fast. Regering og Folketing må være fuldt bevidste om det ulovlige forhold.


Men familiens problem er, at de hverken har råd til at bringe deres sag for domstolen eller tid til at vente på at få ret. For de bliver sat på gaden – med de deraf følgende sociale problemer – længe inden afgørelsen.


KristenDemokraterne mener, der er tale om kynisk kalkulering, når regering og støttepartier vedtager love, der på forhånd forventes at ramme over 2.000 danske statsborgere og deres familier. Det ødelægger livet for mennesker med ægtefæller og børn.

 

 

Når politikere hader religion

Mennesker, der vil omstyrte vores demokrati eller sprede terror, har intet at gøre i Danmark. Men at bilde borgerne ind, at det forhindres med lister over udenlandske hadprædikanter, er ikke bare naivt. Det er en undergravning af danske værdier.

Er det f.eks. had, når en imam taler for flerkoneri? I givet fald skal Venstres og Radikal ungdom også under skærpet opsyn, da de vil lovliggøre polygami. Hustruvold er afskyeligt, men er det antidemokratisk? En international mandegruppe render rundt og argumenterer for at legalisere voldtægt af piger. Er det tilladt, bare de ikke er muslimer? Stort set ethvert dansk venstrefløjsparti har talt om proletariatets diktatur og samfundsomvæltning. Og de danske nynazister har inviteret historikere, der afviser jødeudryddelserne under 2. Verdenskrig. Hvorfor er det kun religiøse forkyndere, der i givet fald skal bremses?

Jeg tager kraftigt afstand fra salafistiske imamers livssyn, men fjerner jeg deres ret til at mene det, er grundstenen lagt til afskaffelsen af åndsfriheden. Skal demokratiet bestå, så kræver det mere og ikke mindre religiøs frihed. ”Himmelske dage” i København var en magtdemonstration i, hvad kristendommen formår, når den rækker ud til socialt udsatte, verdens fattigste og det moderne menneske i den stressede verden. Der er langt flere positive historier at fortælle, end truslen fra de rabiate kan ødelægge.

Men regeringen har hverken gjort sig den ulejlighed at definere hvad en hadprædikant er eller kortlagt problemets omfang, før de lovgiver. De lider af religionsfobi. Og når værdier som ytringsfrihed forveksles med holdninger, melder spørgsmålet sig, om en imam må tale imod sex før ægteskabet? Må en frikirkeforkynder afvise vielse af homoseksuelle? Må den jødiske rabbiner være fortaler for omskæring af drengebørn? Hvor går grænsen? Skal vi som TV2 inkludere Indre Missions forkyndere i kategorien hadprædikanter? Hvad er det, vi ikke må høre fra troende udlændinge?

Der er noget selvmodsigende i, at troendes frihed italesættes som statens fjende nr. 1 samtidig med, at politikerne kæmper for retten til at tegne Muhammed med bombe i turbanen. Selv Dan Parks collager af hængte, nulevende afrikanere blev af DF slæbt ind på Christiansborg i kampen for ytringsfrihed. Nu laves der lister over politisk ukorrekte holdninger, og retten til at vie borgere fjernes. Det udstiller kun den manglende forståelse af, at tro og overbevisning ikke kan lægges i lænker af paragraffer.

Den voldsramte muslimske kvinde hjælpes først, når socialforvaltningen arbejder tæt sammen med en liberal imam, der giver hende religiøs blåstempling af skilsmissen. Politiet kan stresse og overvåge potentielle, hellige krigere, men løsningen ligger i at åbne en dør ind til samfundet. Det gøres bedst i samarbejde med det omgivende civile fællesskab, som de unge har tillid til. Styrk de gode kræfter, frem for at dæmonisere alle dem, som tror på noget, der er større end dem selv.


 

Kæmp for grundloven - trods ministeriet - afgiv din vælgererklæring.

Indenrigsministeriet er blevet magtfuldkommet. De har indført et nyt system til indsamling af vælgererklæringer, og som alle andre offentlige IT systemer virker det traditionen tro med mellemrum.

Jeg opfordrer borgerne til at afgive deres vælgererklæring uagtet tekniske vanskeligheder. Det er den eneste måde vi kan trodse ministeriets benspænd for demokratiet. Det gælder ikke bare KristenDemokraternes ret til at stå på listen ved næste folketingsvalg. Det gælder demokratiet.

Vores tålmodighed er brugt op. Dilettantiske ministerielle mails gør borgerne usikre på om de tør aktivere et link. Linket er ofte ikke aktivt. Hjemmesiden for erklæringer er ikke driftssikker. Borgerne får underlige svar på deres stiller-tilkendegivelse. Svarprocenten fra borgerne er katastrofal lav af samme grund, men partierne uden for Christiansborg får blot at vide, at der arbejdes på sagen.

Indenrigsminister Karen Ellemann har udtalt, at systemet vil virke upåklageligt til sommerferien. Kan ministeren også garantere, at der ikke udskrives valg inden? Vil ministeren også se til, at forældelsesfristen for vælgererklæringer forlænges til 2 år, mens ministeriet fumler videre med IT-systemerne? Og får de små partier betalt lønnen for alle de timer vi bruger på at besvare mails fra frustrerede borgere.

Jeg har kun ét ønske. Flere frustrerede borgere, der afgiver deres vælgererklæring. Og møder du problemer, så fortæl os om det. Det er den eneste mulighed for, at få det magtfuldkomne Indenrigsministerium i tale.

 

 

Klik på erklæring for at åbne

Hjælp os med at blive godkendt til at opstille til det næste FT-valg ved at udfylde en vælgererklæring. Klik på billedet og oplys dit navn samt mailadresse. Så går resten automatisk.

Vælgererklæring til opslagstavlen

Klik på billedet for at åbne en PDF der kort beskriver fremgangsmåden

Siden er velegnet til udskrivning, og kan hænges på opslagstavlen i skoler, forsamlingshuse osv.

Hvad mener KD egentlig?

Vores holdninger

Skriv søgeord

 

Bliv medlem af KD

Støt KD økonomisk

Giv en gave til vores arbejde

Læs mere og betal direkte med Dankort

 

 

Swipp nr: 40907810

Fra kalenderen:

Næste offentlige arrangement

 

Læs Idé Politik her

KD på Facebook

Følg KD på Twitter

Hvervefoldere

Klik på billedet for at åbne folderen.

 

Klik på billedet for at se mere

 

Antal besøgende: 1302639