"En verden af liv!"

Nyheder og indlæg:

Grænsekontrol koster Sønderjylland dyrt

Regeringen bruger millioner af kroner på at sikre den gode orden og sikkerhed i København. Til gengæld rammes Sønderjylland hårdt. [Læs mere]

Pyntet bistand og tomme visioner for fred

Danmark skal gøre det, vi er gode til som lille land. Stil fredsbevarende styrker til rådighed i verdens brændpunkter og brug resten af pengene på den langsigtede bistand hos nogle af verdens fattigste lande.[Læs mere]

Udvis integrationlovens 15 timers regel, og behold Marius

Atter er den dygtige Marius Youbi fra Herning på vej til at blive udvist fordi han ikke overholder de umulige regler for studerende i Danmark. Marius må højest arbejde 15 timer om ugen, [Læs mere]

Ingen grænse for for tidligt fødte børn

Det er at kæmpe imod den teknologiske udvikling, når man vil sætte en fast nedre grænse for behandling af for tidligt fødte børn. Og forældrenes kærlighed til barnet kan ikke gøres op i udgifter for samfundet.[Læs mere]

Tingene hænger ikke sammen for regeringen

Hvis man vil begrænse flygtningestrømmen til Danmark, skal man ikke samtidig skære i hjælpen til de lande, de kommer fra.[Læs mere]

Positive dagpengeforslag med fejlskud

KristenDemokraterne hilser dele af Dagpengekommissionens forslag velkommen. Men kommissionen skyder også ved siden af med forslag, der forringer muligheden for at få et job.[Læs mere]

KD nyhedsmail - tilmelding

Få seneste nyt fra partiet og bliv opdateret på de politiske udmeldinger.
 

Formanden har ordet:

Kaos i digitale vælgererklæringer - genindfør papirmetoden.

KristenDemokraterne kræver, at Indenrigsministeriet genindfører papirmetoden til indsamling af vælgererklæringer indtil næste valg, så de får styr på den digitale metode.


Vi har som parti et alt andet end positive erfaringer med det nye system. Ministeriets mails ender i borgernes spam-mappe grundet en kryptisk afsenderadresse. Mailen har end ikke Indenrigsministeriets officielle logo. Den ligner til forveksling en kriminel organisations dilettantiske forsøg på at lokke personlige oplysninger ud af borgerne. Blandt bunken af øvrige problemer er, at hjemmesiden tit er nede, eller at der fremkommer underlige udseender. ”


På den baggrund forlanger KristenDemokraterne, at Indenrigsministeren gør brug af sin lovhjemmel, til at genindføre de gamle blanketter, indtil næste valg. Det ville give ministeriet tid til at få styr på deres IT-service. Kristendemokraterne stiller sig gerne til rådighed med gratis information hvis ministeriet skulle få behov for at tale med brugerne af deres eget system.

 

Asylstramning - trist dag for Danmark

Et bredt flertal i folketinget har vedtaget flere asylstramninger. KristenDemokraterne tager skarpt afstand fra denne aftale, der splitter familier og sætter flygtningebørns sikkerhed i fare. Danmarks omdømme har lidt et knæk.


Med nedskæringer i ulandsbistanden og de vedtagne asylstramninger har regeringen lagt en kurs, der vanskeligt harmonerer med regeringsgrundlagets markering af Danmark som et kristent land. Hvor er menneskeværdet blevet af: Alle mennesker har værdi uanset religion og baggrund.


Vi har en pligt til at gå foran og hjælpe mennesker i nød i stedet for at blive et småligt land, der er mere optaget af frikadeller end af at række hånden ud mod mennesker på flugt fra islamisk ekstremisme.


Ros til de tre socialdemokrater, der havde modet til at stemme imod stramningerne og gå imod Socialdemokraternes knæfald for Dansk Folkeparti.


Vælgererklæringer gøres ugyldige med dekret

I dag d. 12. januar træder den nye digitale ordning for vælgererklæringer i kraft. KristenDemokraterne er i den forbindelse det eneste parti der kommer i klemme, fordi vi allerede har en meget stor mængde papirerklæringer liggende hos borgerne.


Med indførelse den nye digitale ordning har ministeriet samtidig pr. dekret ophævet papirerklæringernes forældelsesfrist på 1,5 år. Men borgerne informeres ikke om, at deres afgivne erklæring dermed kan være forældet.


De vælgere, der ikke kan eller ønsker at gøre brug af en digital ordning, skal fremover tilmed selv bekoste konvolut og frimærke, når erklæringen skal returneres. Modsat kommunerne ønsker ministeriet nemlig ikke at vedlægge partiets svarkonvolut til vælgeren. Det er urimeligt at borgerne påtvinges udgifter for at kunne udnytte deres demokratiske rettighed. 

Pæne ord, men der mangler mod

Det var de pæne ord, statsminister Lars Løkke Rasmussen, havde fundet frem til sin nytårstale. Manglen på skarpe holdninger afspejlede, at han leder en mindretalsregering, hvis liv afhænger af hensynet til støttepartier fra DF til LA.

KristenDemokraterne kan kun være enig i, at vi ikke må bøje os for terroristerne ved at ændre vores adfærd. Vi tilslutter os, at ”Ondskab kan kun overvindes med godhed.” Citatet var fra mindepladen for Dan Uzan, der døde for en terrorists hånd, og statsministeren tilføjede, at der skal mod til godhed.

Men statsministerens godhed begrænser sig alene til at styrke efterretningstjeneste, politi og danske soldater. Jeg savner erkendelsen af, at terrorister rekrutteres i samfund, hvor der er fattigdom og mangel på basale menneskerettigheder. Godhed kræver, at der samtidig bruges flere penge på langsigtet bistand til verdens fattigste lande. Men hvor er erkendelsen af, at de besparelser, som skiftende regeringer gennem mange år har foretaget på ulandsbistanden, er medvirkende årsag til flygtningestrømmene?

Og hvad angår de anerkendte flygtninge, der allerede er her, savner jeg statsministerens mod til at give familiesammenføring med det samme. Så kan de koncentrere sig om at lære dansk og blive en gevinst for samfundet, frem for at spekulere på, om konen og børnene voldtages eller fryser i en fjern flygtningelejr. Jeg savner modet til at give flygtninge en værdig ydelse, der giver dem råd til at tage bussen til og fra sprogcentret, så de kan blive integreret. Det er vel at mærke den integration, som statsministeren understreger er en af de vigtigste opgaver at løfte i det kommende år.

Men Lars Løkke har ubetinget ret, når han antyder, at Danmark ikke kan tage imod alle, og at vi skal møde udfordringerne med vores værdier i behold! Men hvilke værdier har Venstre?

Svaret er økonomi. Sænkede erhvervsskatter skal skabe jobs. Bedre styr på Europas ydre grænser, skal sikre vores vækst og velstand og skattelettelser. Arbejdsløse skal med i arbejdsfællesskabet – ikke for deres egen skyld, men fordi de ellers belaster økonomien, skattelettelser og investeringer. Det er mennesket, der underlægges den økonomiske nødvendighed. Mindre arbejdsløshed og højere forbrug overdøvede spørgsmålet om, hvordan vi har det, og om miljøet kan klare, at vi forbruger os ihjel. Regeringens værdier står lysende klart, når flygtninge afkræves deres sidste værdier til betaling af opholdet i lejre.

Vi skal have alle danske med, sagde statsministeren. Igen er jeg enig. Men at skose forældre for at tilbringe for megen tid med Facebook er nærmest en fornærmelse, når hans egne ministre har krævet, at de arbejder fuldtids frem for at tage deltidsarbejde og investere i deres børn. KristenDemokraterne påpeger, at norsk forskning påviser, at børn med en forældre hjemme scorer højere karakterer. Så kunne Lars Løkke glemme sin ”løkke-fond”, for tryghed og læring styrkes ganske rigtigt bedst af forældre, der er nærværende. Jeg savner, at børnene sættes fri af institutionerne. Men ... det vil koste for meget på de værdier, som statsministerens parti værner om – nemlig rigdom og økonomi.

Godt nytår.


Vent med at klappe af klimaaftalen

Klimaaftalen COP21 er en effektiv aftale, hvis målet er at vaske den dårlige samvittighed af uden at forpligte sig til noget. Verdens ledere gav hinanden hånden på, at temperaturen ikke må stige mere end 2 grader. Men uden målbare grænser for CO2 og partikeludledning kunne de lige så godt have solgt elastik i metermål.


Vent med at klappe til politikerne vender hjem til andedammen. Australien er ved at anlægge en kæmpe havn til kul eksport under henvisning til behovet for arbejdspladser. Og vores hjemlige klimaminister, Lars Christian Lilleholdt (V), forsvarer, at regeringen har skåret 3 procentpoint af CO2 målet for 2020. Miljøkravet blev anset for at være for dyrt. Enhver tvivl om regeringens gode intentioner parkeres hos FN.


Men faktum er, at hvis verden stoppede udledning af drivhusgasser i dag, ville temperaturen alligevel stige over de næste 100 år. Der er der al mulig grund til pessimisme, skønt vi med få midler kunne nedbringe vores forurening væsentligt og beholde livskvaliteten.

Indfør en lukkelov og reducer dermed forbruget af lys og varme til butikkerne i de mørke og kolde vintermåneder. Afblæs regeringens halvering af beløbet til den grønne omstilling, og gør det i stedet til et nyt dansk eksporteventyr. Sæt afgifterne på Liberal Alliances luksuskøretøjer op, og fjern dem fra elbilerne. Og indfør over en 10 års periode en miljøring omkring København, så borgerne kan nå at indstille sig efter udgifterne. Lad den, der vil køre en amerikaner-flyder ind i centrum midt i myldretiden betale kassen, mens elbiler slipper.

 

COP21 indeholder flere positive samarbejdsaftaler, hvor især løftet om total gennemsigtighed samt anerkendelsen af basale menneskerettigheder skinner igennem. Men hvad skal forhindre, at de fine ord drukner i lokalaftaler og korruption ligesom CO2 kvoterne? Ord gør det måske moralsk vanskeligere for en regering at glemme ansvaret for den jord vi har arvet. Men at stræbe efter en temperaturstigning på 1,5 betyder i praksis, at landene hver især gør præcis, hvad de synes. Det skeptiske Nicaragua har ret. Det er for tyndt, når de rigeste og mest energiforbrugende lande i verden stadig ikke vedkender sig deres hovedansvar for at rydde op.

 

Et splittet Danmark skal samles op

Jeg er stolt af at være dansker. Vi lever i et demokratisk land, hvor vi kan lade meninger brydes og derefter stemme i fred og fordragelighed. Resultatet er klart og tydeligt, og dog er danskerne splittede. Ikke bare mellem en nej og ja-fløj. Det tætte løb er også et udtryk for den indre splittelse, vælgerne har følt, før de satte krydset, - og for nogens vedkommende også efter de havde forladt valglokalet. Som en dansk mand udtrykte det: ”Med hovedet stemmer jeg ja til samarbejdet, men med hjertet ønsker jeg ikke mere magt til EU”. Det udtrykker frustrationen i al sin enkelhed.


Tilbage står, at de problemer, vi stod over for før d. 3. december, også er der fremover. Fra 1. april 2017 glider Danmark ud af Europol samarbejdet, hvis ikke der findes en løsning inden. Det lægger unægtelig et stort ansvar på skuldrene af både ja- og nej-partierne. Der skal findes en fælles vej tilbage til det Europa, der måske nok vil ønske samarbejdet med Danmark, men hvor andre medlemslandes indenrigspolitiske interesser kan vise sig at være vanskelige modspillere på vejen mod en særaftale.

 

 


 

Danmark for Frankrig

KristenDemokraternes tanker går til de pårørende for ofrene for fredagens terrorangreb i Paris.


Vi er i krig. Ikke imod østen eller fremmede trosretninger. Det er barbarismen og den ultimative ondskab mod de kristne værdier. Angrebet ramte ikke bare tilfældige borgere i Frankrig. Det ramte os alle. Vi lover Frankrig og de efterladte, at vi står sammen med dem. Vi viger ikke en tomme for den frygt, terroristerne vil sprede i vores vestlige samfund.


Vi vil stå sammen med Frankrig i kampen for frihed og medmenneskelighed. Vi vil med fast hånd stå vagt om borgernes tryghed.

 Mennesker frarøves den sidste værdighed

Jeg er i chok. Regeringens nye stramninger over for asylansøgere indeholder øget egenbetaling for deres ophold i Danmark. Og mulighed for at politiet kan visitere og ransage dem. På den måde kan politiet beslaglægge værdigenstande, der kan betale udgifter til opholdet i Danmark.


Hvor lavt vil Lars Løkke synke, samtidig med, at han påberåber sig at passe på Danmark? Man stripper mennesker, der har mistet venner og slægtninge, for den absolut sidste værdighed. Regeringen giver jo indtryk af, at det er rige mennesker, der kommer herop.


Det værste er, at Mette Frederiksen er glad, mens Kristian Thuelsen Dahl bare rykker længere ud på det rabiate overdrev. Hans største problem lige nu er at finde på noget, der kan overtrumfe Venstre i mangel på medmenneskelighed.

 Venstre gør familien til vækst og økonomi

”Familien er til for væksten og økonomien”. Så kort kan man udtrykke regeringens familiepolitik. KristenDemokraterne mener vi lever for livet, ikke for pengene.


Når Venstre argumenterer for, at forældre skal forlade deres børn for at staten får råd til velfærden, har de vendt samfundet på hovedet. Tryghed, nærhed og omsorg videregives bedst af forældrene. Derfor skal familiernes frihed til at indrette sig på børnenes premisser styrkes – ikke indskrænkes.


Hvis forældrene selv fik lov at passe deres poder, kunne vi spare udgiften til daginstitutioner. Hvis børnene blev opdraget hjemme kunne lærerne koncentrere sig om at undervise. Heltidsskolen kunne nedlægges og de unge få lov til at gå til dans, gymnastik eller bare få ro i hovedet efter eget valg og ansvar. Det kaldes dannelse kære Venstre!


Men ministrene begår det kunststykke, at tale om familiepolitik, uden at levere andet en lovning på skattelettelser. Så kan aupair pigen opdrage børnene, mens forældrene gør deres borgerpligt som arbejdsbier, der slæber penge ind til øget vækst.


Den økonomiske regning for Ellen Thrane Nørbys og Jørn Neergaard Larsens (V) visioner sendes til kommunerne. De skal holde institutionerne åbne alle døgnets timer, så børnene kan sove der, i stedet for hjemme i egen seng. Hvem betaler den regning – skatteyderne? Eller skal pædagogernes arbejdsdag bare strækkes ud over alle 24 timer, så normeringerne bliver endnu dårligere? Så kan småbørnene rende rundt med røde numser og lære hinanden babysprog.


Rød eller blå regering – forskellen er den samme. Vi får mere stat og mere arbejde, så der bliver råd til mere stat. De forældre, der vælger at skrue ned for forbruget for at tage ansvar for børnenes opvækst er Danmarks nye frihedskæmpere. Fri os fra materialisterne.

DOWNs syndrom: Ved danskerne hvad de svarer på?

6 ud af 10 finder det positivt, at antallet af børn med DOWNS syndrom falder. Men ved danskerne at kommuner med slunkne kasser nærmest pr. automatik afslår den mest elementære hjælp til forældrene? At den lægefaglige rådgivning ofte tegner et forvrænget billede af et ubærligt liv for barnet og dets forældre? Og at børnene fjernes, uden at forældrene har haft kontakt med mennesker, der ved hvad det vil sige at have børn med DOWNS?


Teknikken vil udvikle sig uhæmmet de kommende år, så børn med alt fra Turette til Asperger kan identificeres på et stadigt tidligere tidspunkt i graviditeten. Også de kan sorteres fra før fødslen. Har 60% af befolkningen virkeligt sagt ja tak til den udvikling?


Det er lidt for let som udenforstående at klappe i hænderne over det faldende antal. Bag hver afbrudt graviditet står der et forældrepar, der burde have støtte og reel oplysning, før man kan tale om nogen form for valgfrihed. Bag hver fjernelse er der en kvinde, der langt henne i graviditeten skal gennemgå et indgreb på egen krop. Hun skal leve med det moralske ansvar for at have afbrudt sit eget barns liv. Alt for ofte går parret fra operationsstuen hjem til tomheden.


KristenDemokraterne kæmper for at opstille de nødvendige alternativer. Når vi mener at alle børn har ret til livet, er vi også pligtige at yde den sociale støtte og hjælp, der skal til, for at ægteskabet ikke bryder sammen, og for at der bliver plads til at tage sig af evt. søskende.

Intet parti på Christiansborg har støttet KD's krav om obligatorisk rådgivning, oplysning og kontakt til berørte handicaporganisationer, før en evt. abort. Spørgsmålet er, om det er for at beskytte barnet mod lidelse, for at beskytte forældrene, eller for at spare samfundets merudgifter til dem, der ikke passer ind i normen.

 
Udflytning eller mediestunt

Udflytningen af statslige arbejdspladser er en god ting. I mange år har strømmen gået den modsatte vej, uden nogen har taget notits af det. Og det er vel ikke sværere at flytte fra København til Sønderborg end omvendt?

Alligevel mener KristenDemokraterne, at de familier, hvis arbejdsplads flytter til den anden ende af landet, skal garanteres ansættelse i 2 år, hvis de rejser med. Den samme tidsramme får en politiker, der stemmes ud af folketinget, med den begrundelse at man skal omstille sig til en ny hverdag, ny bopæl, ny skole til børnene og arbejdsplads til begge ægtefæller. Det er med andre ord noget helt andet at flytte en medarbejder end et tandhjul. Det kræver en sammenhængende bosætningspolitik for landdistrikterne.

Den målrettede centralisering, der for alvor tog fart under Anders Fogh og VK-regeringen, skulle skaffe mere velfærd for pengene. Resultatet er, at flere tusinde borgere er blevet utrygge med mellem 30 og 45 km til nærmeste skadestue. Der er timelang transport for skolebørnene efter en urimelig lang skoledag. Internettet er ofte svigtende i store dele af landet. Mangel på offentlige trafik kræver to biler. Listen er længere, men facit det samme. På bundlinjen står, at landdistrikterne under VKO's styring tabte 150.000 arbejdspladser i 00´erne, før den økonomiske krise kom!

Skal udflytningen være andet end et vel tilrettelagt mediestunt, må og skal der tænkes langsigtet i en egentlig bosætningspolitik. Det gælder transport, kommunikation, uddannelse, sundhed og politi. Betal lidt ekstra for en lægepraksis i tyndt befolkede egne. Giv et større elevtilskud til skoler i landdistrikter med øget fraflytning eller sæt børnepengene op.

Det er et spørgsmål om politisk vilje, om man vil investere i alle landsdele til glæde for befolkningen og erhvervslivet. Men jeg er bekymret for, at udflytningen blot er endnu en påsyet lap, som politikerne kan dække sig bag, hver gang der tales om strukturproblemer.Finanslov skærer halen af hunden – uden at fodre den

I en sund økonomi bruger man kun de penge man har. På det punkt kan Kristendemokraterne kun støtte op om regeringens linje. Men det er omvendt umuligt at spare sig til en succes.

Besparelserne på børneområdet sender et klart signal. De yngste borgere må forstå, at det er krisetider, hvorfor der spares på deres motoriske, sproglige og tryghedsmæssige behov. Regningen betales, når de når skolealderen. Mistrivsel og læring af sociale spilleregler fylder stadig mere i skolen i stedet for læring. I praksis gør det måske ikke det store, at børnepakken tages af bordet. Den var mere spin fra den gamle SR regering end en reel bedring af institutionsbørns forhold. Men Venstre burde lade de kommunale udgifter til institutioner følge det barnet, hvis forældrene selv vil at passe det. Og dertil lave gratis familierådgivning. KD mener, at hvad der er godt for børnene er godt for Danmark.

I over 20 år har skiftende regeringer sparet på ulandsbistanden. Den linje fortsætter. Det var penge, der skulle benyttes til veje, skoler, kvinders rettigheder og ordentlig regeringsførelse, så mennesker kunne få en fremtid i hjemlandet. Men nu kommer de berørte mennesker til vores grænser. Man kan ikke spare sig til succes. Når regeringen tager midler fra den langsigtede bistand for at give det til akut hjælp i nærområderne er det som skære halen af hunden – uden at fodre den med halen efterfølgende. De mennesker banker på vores dør om få år.

Men regeringen giver noget til gengæld. Afgifterne fjernes på de såkaldte NOX-gasser. Disse giftige luftarter er kræftfremkaldende. Måske ønsker regeringen at få flere VW-dieselbiler til at køre på danske veje? Logikken savnes.

Klik på erklæring for at åbne

Hjælp os med at blive godkendt til at opstille til det næste FT-valg ved at udfylde en digital vælgererklæring. Du skal blot oplyse din mailadresse på dette link. Så går resten automatisk.
         

Hvad mener KD egentlig?

Vores holdninger

Skriv søgeord

 

Bliv medlem af KD

Støt KD økonomisk

Giv en gave til vores arbejde

Læs mere og betal direkte med Dankort

Fra kalenderen:

Næste offentlige arrangement

 

Læs Idé Politik her

KD på Facebook

Følg KD på Twitter

Hvervefoldere

Klik på billedet for at åbne folderen.

 

Klik på billedet for at se mere

 

Antal besøgende: 901400