Klik på billederne og læs indlæggene. Der er en tekst til hvert skift!

Nyheder og indlæg:

PISA – at vente på det umulige

Lange skoledage giver ikke mere læring. Det gør derimod motiverede lærere. Det dokumenterer Finland med kortere skoledage og bedre PISA-resultater.[Læs mere]

Stop sygehusenes super-skandale

Patienterne er blevet sekundære brikker i spillet spil om ”super” sygehusprojektet, der nu yderligere skal beskæres med omkring 900 millioner kroner. Stop dog prestige-projektet.[Læs mere]

Udstilling er en overtrædelse af Straffelovens § 266 b

KD har indgivet politianmeldelse mod Katrine Winkel Holm, Trykkefrihedsselskabet, og mod MF Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti, for overtrædelse af Straffelovens racismeparagraf.[Læs mere]

Lotteri med satspuljen

KristenDemokraterne mener, at fordelingen er blevet noget af et sats, når man vælger at puste på såret frem for at stoppe blødningen.[Læs mere]

Nej til tvungen lektiecafé for alle

KristenDemokraterne er imod regeringens og Venstres idé om at presse en tvungen lektiecafé ned over hovedet på eleverne efter næste valg.[Læs mere]

Stop forfølgelse af kristne i Danmark

KristenDemokraterne tager skarpt afstand fra den forfølgelse, som kristne arabere udsættes for, når de forsøger at skabe sig en tilværelse her i landet.[Læs mere]

KD nyhedsmail - tilmelding

Få seneste nyt fra partiet og bliv opdateret på de politiske udmeldinger.
 

Formanden skriver

Så blev der indgået finanslovsforlig.


Det kaldtes Fællesskabets finanslov. Men vel at mærke ikke det fællesskab der findes i

familierne. For med ophævelsen af den fælles forsørgerpligt, er det atter de der forpligter sig

på hinanden, der betaler prisen. Det er selve samfundets fundament, der her undergraves.

KD mener ikke man skal have skattepræmie for at leve parpirløst sammen. At kommunerne

har skamredet den fælles forsørgerpligt i en grad, hvor søskendepar eller en ældre dame, der

lader en ung studerende flytte ind, sambeskattes, er ikke en gyldig grund til at fjerne

ansvaret for hinanden.


Det kaldtes fællesskabet finanslov – men det gjaldt ikke fællesskabet med de fattigste i

verden. Det var den langsigtede ulandshjælp, der stod for skud. Den hjælp, der skulle give

mennesker håb om en bedre fremtid, der hvor de bor, frem for at flygte til rige lande. Det er

den hjælp, der kan hindre fremtidige terrororganisationer som ISIS i at få mange tilhængere.


Det kaldtes fællesskabets finanslov, men til marts måned ryger 10.000 arbejdsløse ud af de

sociale sikkerhedsnet. Det ville være godt, om optjeningsperioden var lang i opgangstider,

men kort i krisetider. Skiftende regeringer har en omvendt logik. Mennesket underlægges den

økonomiske nødvendighed. OG DOG! For den nuværende politik hindrer arbejdskraftens frie

bevægelighed. Det der har gjort Danmark berømt i både Tyskland og Frankrig, er netop vores

sikkerhedsnet, der gør os mobile på arbejdsmarkedet. Den nuværende politik er skadelig for

Danmarks økonomi.


Der er kun én ting at sige til denne finanslov. Du kan stemme til højre eller stemme til

venstre. Det er det samme du får. Sæt kryds ved liste K.

 

 


Gratis friskoler - alternativ til heldagsskolen


Kristendemokraterne vil ligestille elevtilskuddet til de frie skoler med udgiften til en folkeskoleelev, for at sikre alle forældre et frit skolevalg.

”Det skal være slut med, at forældre tvinges til at lægge barn til en heltidsskole, der tømmer familien for indhold ”, udtaler Stig Grenov Kristendemokraternes Landsformand. ”Ansvaret for opdragelsen skal gives tilbage til forældrene. Børns kreativitet og fantasi stimuleres bedst uden for kollektivt tilrettelagte aktiviteter.

Børns trivsel forudsætter, at forældrene tror på skolen. Derfor er frit skolevalg en nødvendighed, så børn kan få ro efter skole. Selvstændigt initiativ og engagement kræver frirum.”

 

 

Hvad mener KD egentlig?

Vores holdninger

Skriv søgeord

 

Bliv medlem af KD

Støt KD økonomisk

Giv en gave til vores arbejde

Læs mere og betal direkte med Dankort

Fra kalenderen:

Næste offentlige arrangement

 

Læs Idé Politik her

KD på Facebook

Hvervefoldere

Klik på billedet for at åbne det

 

Klik på billedet for at se mere

 

Antal besøgende: 654706