En varm tak til alle som har stemt på KD!

Indsamling af vælgererklæringer

Hjælp os med at blive godkendt til at opstille til det næste folketingsvalg ved at udfylde en vælgererklæring og indsamle gerne også fra andre. Fremgangsmåde (kort udgave):

1) Blanketten udskrives og udfyldes. Husk efternavn og CPR-nr.

2) Dato og underskrift skal påføres med kuglepen.

3) Erklæringen indsendes til landskontoret eller afleveres til Folkeregisteret.

4) Blanketten sendes fra Folkeregister til vælger.

5) Vælger sender blanket til KD.

Nyheder og indlæg:

Vi fortsætter!

KristenDemokraterne er fremover at finde i det politiske landskab.[Læs mere]

Skifergas ødelægger miljø og landbrug

Jagten på skifergas i Nordjylland garanterer danmarkshistoriens største menneskeskabte miljøkatastrofe. Der siver radioaktive svovlforbindelser og tungmetaller op fra de utætte boringer. Landbrugsjorden bliver forgiftet, og det...[Læs mere]

Lige ret for alle studerende

Folketinget diskriminerer studerende ved Menighedsfakultetet i Århus (MF) og ved Dansk Bibel-Institut (DBI) i København ved at nægte dem SU under deres studier.[Læs mere]

Bevar lokalradioer

Den nye medielov, som er vedtaget af alle partier, har gjort det umuligt for ikke-kommercielle lokalradioer at fortsætte deres arbejde fra 1. januar 2016. Små lokalradioer som drives af frivillige må derfor lukke til nytår.[Læs mere]

Arbejdsmarked med plads til børn

Erhvervslivet må kræve den samme fleksibilitet af sig selv, som de kræver af medarbejderne. Det er rettidig omhu at indrette arbejdsmarkedet mere på børnefamiliernes præmisser. For børnene er fremtidens voksne.[Læs mere]

Børn skal ikke opdrages af staten

Børn, der bliver opdraget i Danmark, skal lære det danske sprog. Men den opgave løses ikke ved at stjæle børnenes tid sammen med deres forældre. Eller straffe forældrene med økonomiske sanktioner som at fjerne børnepengene.[Læs mere]

KD nyhedsmail - tilmelding

Få seneste nyt fra partiet og bliv opdateret på de politiske udmeldinger.
 

Formanden har ordet:

Venstres gode intentioner

Tillykke til Venstre med regeringen og alle de gode intentioner. KristenDemokraterne tilslutter sig fuldt ud, at mennesket skal sættes før systemet, og at det offentlige opbygges på borgernes betingelser. Ligesom vi er positive over for, at de forfulgte kristne for første gang er nævnt i et regeringsgrundlag. Tak for det. Nu afventer vi så den konkrete handling.

For når venstre-regeringen nægter at tage imod flere flygtninge, rammer de netop de forfulgte kristne minoriteter i Mellemøsten. Hvordan hænger det sammen? Og hvordan skal mennesker opbygge en fremtid ud af kaos, når der spares på ulandshjælpen?

Mange danskere i landdistrikterne føler sig utrygge efter den hedengangne VK-regerings centralisering af kommuner, regioner, hospitaler og skoler. KD savner udmeldingen om, at den vej er forladt, og at befolkningen i landdistrikterne igen får skadestuer og hospitaler i umiddelbar nærhed af, hvor de bor. At der investeres i transportforbindelser til alle egne af landet i stedet for hurtigtog mellem storbyerne og tunneler til Hamborg. Hvorfor ikke et direkte tog fra København til Ystad og nogle nye færger til Bornholm?

Alle vil den bedste folkeskole, men for KristenDemokraterne betyder det et opgør med heltidsskolen. Selv små elever har over 30 timer om ugen på skemaet, og de frivillige organisationer inddrages for at få hele menageriet til at løbe rundt. KD frygter, at de kommende generationer ikke opdrages til selvstændigt ansvar for deres eget liv. Og KD savner, at tilskuddet til de frie skoler bliver forhøjet til niveauet før 2011, så borgerne reelt har et alternativ til at lægge barn til statens eksperiment. Hvor er det frie valg, hvis man ikke har råd til at vælge inklusionsskolen fra?

To ting glimrer især ved deres fravær i regeringsgrundlaget. Familien, der er samfundets byggesten. Hvor er den gratis parrådgivning, der kunne redde næsten hver anden skilsmisse fra at blive en realitet? Også økonomisk set er det bekymrende, fordi jo ringere vilkår familierne har, desto større fødselsunderskud – der nødvendiggør en større indvandring ad åre. Det andet er den manglende erkendelse af de store etiske udfordringer, vi står over for i fremtiden. Har Venstre virkelig ingen fornemmelse af, at borgerne ikke skal lades alene, når det drejer sig om liv eller død?

Atter engang – tillykke med regeringen. Men det er på resultaterne man måler en succes.

Tak for indsatsen

Folketingsvalget 2015 er overstået. Tre spændende og hektiske uger ligger bag os, og nu er det tid til at evaluere og tænke fremad.


Der skal lyde en stor tak til alle jer, som stemte på KristenDemokraterne. Vi fik en lille fremgang i antal stemmer – ikke nok til at komme i folketinget, men dog et fingerpeg om at vores politik ses som et nødvendigt alternativ til en borgerlig og socialistisk politik, der i bund og grund fokuserer på økonomi.


Tak til vore mange kandidater for ildhu, ihærdighed og engagement for at gøre KD's politik kendt gennem læserbreve, debatter, valgmøder, radio- og tv-indslag.


Mange medlemmer og venner ud over landet har ydet en kæmpe indsats med opsætning af plakater, uddeling af valgmateriale, deltagelse med KD-stand på markeder og stævner, eller en snak med naboen over hækken. Det skal I have en stor tak for.


Vi fik gjort KristenDemokraterne kendt over hele landet, og mennesker taler positivt om vores politik. Så der er noget at bygge videre på.


Lars Løkke glemmer ½ million

Lars Løkke Rasmussens invitation til drøftelser mellem en kommende blå regering, arbejdsgivere og arbejdstagere holder knap en halv million mennesker uden for indflydelse. Det mener KristenDemokra-terne, der er uforstående over for, at bl.a. KRIFAs medlemmer ikke bliver repræsenteret.


Der skal en gennemgribende løsning til. Men det er væsentligt, at seriøse gule fagforeninger også tages med, så LO og FTF ikke er ene om at fremme deres synspunkter.


De samfundsspørgsmål, der skal løses, handler ikke kun om mere arbejde og løn. Det handler også om muligheden for en bedre balance mellem familieliv og job. Blandt andet derfor er værdibaserede gule fagforeninger vigtige medspillere, når løsningerne på fremtidens udfordringer skal findes.
Hvad mener KD egentlig?

Vores holdninger

Skriv søgeord

 

Bliv medlem af KD

Støt KD økonomisk

Giv en gave til vores arbejde

Læs mere og betal direkte med Dankort

Fra kalenderen:

Næste offentlige arrangement

 

Læs Idé Politik her

KD på Facebook

Følg KD på Twitter

Hvervefoldere

Klik på billedet for at åbne folderen.

 

Klik på billedet for at se mere

 

Antal besøgende: 801284