KD sætter MENNESKET før SYSTEMET

Fem veje til bedre livskvalitet

Politisk udspil - Januar 2012 - 

Fem veje til bedre livskvalitet -

SOCIAL OG ØKONOMISK RETFÆRDIGHED

”Krone til Krone Princip”

- Hver gang staten bruger én krone på nye skattelettelser, skal der bruges én krone på socialt udsatte, herunder frivilligt socialt arbejde og på bekæmpelse af ledighed blandt unge.

LIVSKVALITET OG ETIK

Livskvalitet skal veje lige så tungt som økonomi

- Politiske forslag skal ikke kun måles i økonomiske konsekvenser, men også i konsekvenser for borgernes livskvalitet. Derfor skal der indføres et BNL (Brutto National Livskvalitet) som supplement til BNP.

Mennesker har værdi hele livet

- Styrket lindrende pleje af døende.
- Obligatorisk rådgivning til abortsøgende for at reducere antallet af aborter i Danmark.

VALGFRIHED TIL FAMILIERNE

Pengene skal følge barnet

- Familierne skal have valgfrihed til selv at passe deres børn, mens de er små.

- Bedre forhold for ikke-kommunale pasningstilbud, det frivillige foreningsliv og de frie skoler

MERE NÆRHED OG NÆRDEMOKRATI

- National pulje til bevarelse af skoler, plejehjem og institutioner på 1 mia. kroner.

- Større indflydelse til lokalråd, bredere høringer samt lokale folkeafstemninger ved beslutninger der vedrører sundhed, uddannelse og familieområdet.

STYRK DE FÆLLES VÆRDIER

- Staten skal ikke blande sig i Folkekirkens eller andre Trosamfunds ritualer