Kommunalvalget 2013

Mærkesager:

Familien – det unikke fællesskab

Det kan ske i et parforhold at viljen til at kæmpe for familien af forskellige årsager kommer under pres. Derfor mener KD der skal være mulighed for at få hjælp til at genopdage hinandens værdi. For familiens skyld. For de voksnes skyld. For børnenes skyld. For bedsteforældrenes skyld.
Vi har desværre alt for mange skilsmisser i Danmark. De fleste kender hvor utrolig mange ting en skilsmisse griber ind i, og hvor mange følger det får for de mennesker som er tæt på.

Derfor skal vi have nogle smidige og anonyme tilbud til par som er kørt fast i deres parforhold. Kommunerne skal tilbyde gratis parterapi og PREP-kurser til alle som ønsker det. Det er en investering som tjener sig ind mange gange både menneskeligt og økonomisk. Vi skal overalt i Danmark gøre langt mere for at forebygge at så mange par og familier med børn kommer igennem en skilsmisse.

Plads til alle

Kristendemokraternes handicappolitik tager udgangspunkt i FN's handicapkonvention. Denne bygger overordnet på ord som ligeværd, lige muligheder og lige ret. Den vil beskytte og værne. Den vi respekt for livet og det enkelte menneske.

Disse "grundstene" er meget vigtige for KD når vi arbejder med handicappede borgeres muligheder og ret. Det være sig i forhold til uddannelse, tilgængelighed, social tryghed, boformer, fritidsmuligheder, familieliv mv.

For KD handler det om RESPEKT for det enkelte menneske.

Forenkling i den kommunale administration

Den kommunale forvaltning og administration skal have fokus på borgernes behov og på forenkling af administrative sagsgange. Personalet skal i mødet med borgerne være lyttende, rådgivende og vejledende, så borgerne får den rette hjælp.

For at forenkle sagsgangen bør ansvaret og beslutningskompetencen delegeres så langt ned i organisationen som muligt. Borgerne er kunder og ikke klienter, og bør derfor opleve en hurtig, smidig og effektiv betjening.

Overfor erhvervslivet skal forvaltningen aktivt være med til at se muligheder og ikke kun begrænsninger. Vi ønsker en erhvervsvenlig kommune.