Programmer mv.

16.04.2017

KD's familiepolitik

Det er i udgangspunktet forældrenes opgave og ansvar at afgøre, hvad der er bedst for deres barn/børn og familie. Derfor skal de også have reel mulighed for at vælge at passe deres børn selv.[Læs mere]

24.09.2016

Psykiatripolitik

KristenDemokraterne vil sikre at psykisk syge får lige adgang til sundhedsvæsnets tilbud og at risikoen for livsstilsproblemer og tidlig død reduceres mest muligt inden for en overskuelig årrække. [Læs mere]

28.08.2016

Flygtningepolitik

Vi har et moralsk ansvar for at hjælpe mennesker i nød, når de kommer til Danmark. Men samtidig skal vi arbejde for, at flygtninge modtages og fordeles som en fælles-europæisk opgave. [Læs mere]

27.08.2016

KD’s POLITIK I FORHOLD TIL HJEMLØSE OG ANDRE UDSATTE I SAMFUNDET

På trods af Hjemløsestrategien er hjemløsheden steget i næsten alle kommuner. KristenDemokraterne vil lytte til målgruppens forslag til løsning af problemerne og sætte de nødvendige midler af til, at udviklingen vendes.[Læs mere]

27.08.2016

Støtte af civilsamfundet, velgørende foreninger og trossamfund

KristenDemokraterne ønsker at styrke og støtte det civile samfund. Vi vil opmuntre det private initiativ og det personlige ansvar til at gøre en ekstra indsats.[Læs mere]

26.05.2015

Landbrugspolitisk program

KristenDemokraterne (KD) anser en velfungerende landbrugssektor, der tager hensyn til miljøet, for at være uundværlig for Danmark. En bæredygtig udvikling af landbrugserhvervet skal derfor have højeste prioritet.[Læs mere]

09.03.2015

Fremme af den kristne kulturarv i Danmark

Den danske kristne kulturarv er nøglen til forståelsen af, hvad det vil sige at være dansk, og hvorfor vort samfund ser ud, som det gør i dag. Vi bør derfor kende vore rødder i mødet med andre mennesker og andre kulturer.[Læs mere]

03.07.2013

Regionalpolitisk valgprogram 2014-2017

Dette program er KD’s fælles regionalpolitiske valgprogram. Det danner grundlag for og inspiration til de lokale regionalpolitiske valgprogrammer.[Læs mere]

09.05.2013

Kommunalpolitisk valgprogram 2014-2017

KD’s fælles kommunalpolitiske valgprogram. Det danner grundlag for og inspiration til de lokale kommunale valgprogrammer. En del kommuner udarbejder deres egne valgprogrammer

09.05.2013

Kommunalpolitisk valgprogram 2014-2017 - kort

KD’s fælles kommunalpolitiske valgprogram. Det danner grundlag for og inspiration til de lokale kommunale valgprogrammer. En del kommuner udarbejder deres egne valgprogrammer

25.10.2008

Principprogram 2008

Kristendemokraternes grundlæggende politiske program, vedtaget på landsmødet 25. oktober 2008.[Læs mere]

03.11.2004

Kristendemokrati på dansk

Om kristendemokratisk ideologi i en dansk sammenhæng[Læs mere]