Formandens Tale

Kære landsmøde.

Vidste du, at glade medarbejdere arbejder op til 12% mere effektivt? Derfor kan det betale sig for arbejdsgiveren, at fortælle de ansatte en vits eller vise en lille kort humoristisk film, før arbejdet går i gang. Det er ganske sandt. Jeg har det lige fra DR P1-morgen.

Jeg spørger, fordi oplysningen vidner om, at der er nogen, der har vendt mit Danmark på hovedet. Når selv glæde og humor gøres op i produktivitetsforbedringer, har vi opnået et fandens samfund! Blev I vækket? Jeg bander ikke! Jeg mener det!

Mennesker glædes ved at gøre en forskel og yde en indsats sammen med og for andre. Det er jo derfor, det er så forfærdeligt at være arbejdsløs. Når ingen har brug for dig, er du alene. Danmark er et alene-samfund, hvis højeste mål er at skabe rigdom og produktivitetsstigning og redde velfærdssystemet.

KristenDemokraterne vil styrke fællesskabet og ansvaret for hinanden. Men det kommende valg kommer mest af alt til at handle om økonomi. Så OK, lad os tale økonomi.

Alkohol koster samfundet 13 milliarder om året i sundhedsudgifter, manglende indtjening, sociale ydelser og ulykker. Sæt grænsen for køb af alkohol og spiritus op til 18 og 20 år, forbyd alkohol på uddannelsessteder, og sænk promillegrænsen til 0. En ansvarlig alkoholkultur kan let spare 10 milliarder.

Lad os tale økonomi. Afskaf skattefradrag på børnepenge. Det er mit ansvar og ikke statens, hvem jeg danner par med, og om jeg vil sætte børn i verden. Men bliver jeg skilt, kan jeg trække over 1.000 kr. fra i skat om måneden pr. barn, der bor hos min kone. Hvorfor skal andre betale mine børns bleer? Det opfordrer til socialt bedrageri. I Gjellerupparken stemte beboerne imod kameraer, der skulle hindre hærværk. For så kunne man se, at fædrene bor sammen med deres fraskilte koner. Her er ca. 10 milliarder mere at hente.

Lad os tale økonomi. Danmarks lønomkostninger er for store. Sænk momsen med 5% og finansier det ved at fastlåse lønningerne i 3 – 5 år. De ansatte kan købe mere for lønnen. Det gavner især de fattigste, hvor forbruget udgør den største andel af indkomsten. Det gavner turismen, fordi det bliver billigere at holde ferie i Danmark. Det gavner transportsektoren, og holder lønniveauet nede i forhold til andre lande.

Men, lad os for alvor tale økonomi. Danmarks grundlæggende, økonomiske problem er befolkningsudviklingen. Flere og flere ældre skal forsørges af stadigt færre unge. Det tvinger de gamle partier til at vælge imellem…

1) At sætte skatten op. Det er ikke populært. 2) At sænke serviceniveauet. Ikke populært 3) At få os til at arbejde mere og længere. Ikke populært. 4) At øge indvandringen. DET er ikke populært.

Stem rødt eller blåt. Du får den samme økonomiske politik. En socialpolitik, der er ført over i beskæftigelsesministeriet. En arbejdsmarkedspolitik, hvor mennesket underlægges den økonomiske nødvendighed. Stemmer du det samme, får du det samme.

Løsningen er, at borgerne får de børn, de ønsker sig. Hver kvinde fik i snit 1,7 barn i 2013. Borgerne ønsker sig mellem 2 og 3 børn. Men hver femte dør barnløs. Danmark behøver en gennemgribende børne- og familiepolitik. Det betyder, at der skal tænkes langsigtet - længere end til næste valg. For end ikke Dansk Industri kan gennemtvinge vækstfremmere til børn, så de bliver rede til at indgå i produktionen efter tre år.

Kristendemokraterne vil derfor et arbejdsmarked, hvor …

  • ingen må fyres for at afvise arbejdstider på en søndag eller en hverdag efter kl. 18.
  • den arbejdsløse mor fastholder retten til dagpenge, selvom hun afslår et arbejde med mere end 1 times daglig pendling.
  • forældre har ret til fri på børnenes sygedage i op til 30 dage om året med 80% løn. Ordningen finansieres af forsikring tegnet af arbejdstager og arbejdsgiver. Børn skal ikke sendes syge i skole.

KD støtter ubetinget sambeskatning af par. Men skattefradrag gælder kun ægtepar. Økonomi handler også om at vi forpligter os på hinanden!

Lad os tale mere økonomi. Kristendemokraterne vil sikre borgerne retten til at tage ansvar for de børn de sætter i verden. Det betaler sig at forældrene passer deres egne børn.

85% af den kommunale pasningsudgift skal gives til forældre, der passer egne børn. Intet barn har bedt om at komme i vuggestue! Og kommunen sparer de 15 % i udgifter.

Forlæng barselsorloven til halvandet år – og spar dyre vuggestuepladser.

Indfør gratis parrådgivning og red ægteskaber eller få mindre dårlige skilsmisser. Børn undgår psykiske ar med en tryg barndom. Retssager og ekstra støtte til børn koster samfundet kassen.

Skilsmisse skal kun kunne opnås efter separationsperiode. Tid til eftertanke giver gode beslutninger.

Skilsmisseforældre indkaldes til en rådgivende samtale med udgangspunkt i barnets behov. Samarbejde sparer krisepsykologer.

Den fælles fritid for familierne skal genindføres. Butikkernes åbningstider skal reguleres, så de ansatte sikres, at de får børnene at se hver dag i den vågne tid. Christian og Lise på 2 og 7 år skal sove hjemme - ikke i en døgninstitution. Og hvem har egentlig bildt os andre ind, at vi bliver rigere af at tage på søndagsudflugt til det lokale indkøbsmekka, hvor vi parkerer de skrigende unger i et boldrum. Børnene får papfigurer af Rasmus Klump og Anders And som forbilleder, mens vi voksne sikrer Danmarks forbrugstal. Vi er ikke blevet rigere – kun mere stressede.

Lad os tale økonomi. Kristendemokraterne vil styrke unges mulighed for at stifte familie tidligere. Det er biologisk set lettere at blive forældre. Der er færre fødselskomplikationer. De unge er fysisk bedre rustet til opgaven. Tilmed vil erhvervslivet kunne forvente, at flere kvinder har fået deres børn, når de træder ind på arbejdsmarkedet. Så er Apple og Facebook også fri for at fryse kvindelige medarbejderes æg ned, så de kan blive gravide når det passer produktionen.

Giv så unge under 30 dobbelt børnecheck, og sænk antallet af dyre fertilitetsbehandlinger. Byg flere kollegier til unge familier. Gør studier fleksible i forhold til familieforøgelse.

Det kan betale sig at skabe et mere menneskeligt Danmark. Og KD finansierer hvert forslag krone for krone! Og når opdragelsen igen kommer til at høre forældrene til, kan vi i øvrigt afskaffe den heltidsskole, der koster samfundet milliarder, mens børnene bliver dummere.

 

Vidste du, at digitalisering er et af svare på de nye rammevilkår, som den offentlige sektor vil møde de næste 5 – 10 år, dels i form af stramme økonomiske rammer og dels i form af demografiske udfordringer, der gør det vanskeligere at rekruttere arbejdskraft til levering af de traditionelle velfærdsydelser? Det siger Kommunernes Landsforening.

Og det lyder rigtig godt at lette papirgange, spare papirressourcer, og kunne dokumentere og kontrollere hvem der har skrevet hvad, til hvem og hvornår. Men hvem har fastlagt premisserne om, at landet skal affolkes? Og hvor blev borgeren af? Vi har skabt et alene-samfund.

Om få dage, skal alle have en digital e-mail. Så kan hackerne bryde sig vej ind i en ny udfordring. Imens kan folket bryde hovedet med, hvordan de skal komme i kontakt med det offentlige.

Tror du, at det kun er gamle, handikappede, hjemløse og folk bosiddende i områder uden ordentlig netforbindelse, der rammes? Danske studerende i udlandet kan henvende sig til SU styrelsens udlandsenhed, for at få støtten med sig. På hjemmesiden står skrevet:

 

Bemærk: Du har ikke mulighed for at få betjening, hvis du møder personligt op i styrelsen. ” og ”Bemærk, at du normalt kun kan få vejledning om regler og ansøgningsprocedure via telefonisk henvendelse. Egentlig sagsbehandling vil kun ske på grundlag af skriftlig henvendelse. Vi opfordrer i det hele taget til, at du forsøger at hjælpe dig selv ved at søge information her på sitet”.

 

Alverdens studiesteder har forskellige krav til regler og dokumentation, som ikke spiller sammen med det danske system. Borgerne dør i en verden af ord. Ve alle dem, der ikke magter at formulere deres krav entydigt, teknokratisk og akademisk formuleret. De er andenrangsborgere. Mon sagerne ville gå hurtigere, hvis man mødtes?

 

Kristendemokraterne kræver en borgerombudsmand i hver kommune, der kæmper menneskets sag. En person forvaltninger ikke kan nægte at se i øjnene! En person, der kender regler og love, så hr. og fru Olsen får hvad de har ret til – hverken mere eller mindre. Og så skal det i øvrigt være frivilligt om man vil have den digitale post. Det offentlige er til for borgerne – ikke omvendt.

Danmark er et alene-samfund. Det er ny rekord, at næsten ¼ af befolkningen lever som singler. Og pressens reaktion er, at enliges leveomkostninger er uretfærdigt dyre og at erhvervslivet overser denne gruppe som et nyt vækstmarked. Men det er et sygt samfund, hvor arbejde, vækst og produktion er vigtigere end menneskets sociale liv. Vi lever ikke for staten – vi lever ikke for markedet - men for samværet med vores nærmeste. Hvor mange siger på dødslejet; ”Gid jeg havde arbejdet lidt mere. ”?

Men Danmark er et alene samfund. Her hyldes den voksne og ansvarlige borger, der kan sejle i sin egen sø, når livet kradser. Skilsmisse klares ved et klik på en hjemmeside. Alternativer til abort er en frivillig sag. Mennesker med ondt i kønsidentiteten - en mand med bryster eller kvinde med skæg - tilbydes frit valg på alle hylder. Du designer selv din tilværelse, og staten betaler. Det kaldes et ”Velfærdssamfund”. Og nu er turen kommet til aktiv dødshjælp.

Venstres Birgitte Josefsen, udtalte som sundhedsordfører i 2006, at aktiv dødshjælp ikke er ”et partipolitisk spørgsmål, men et svært etisk spørgsmål, hvert menneske skal tage stilling til”. Hvad hvis hun havde sagt: ”Skattesnyd – eller - Indvandring - er ikke et partipolitisk spørgsmål, men et svært etisk spørgsmål, hvert menneske skal tage stilling til”. Så havde Venstre været et dødt parti.

Samtlige folketingets partier er moralpolitiske analfabeter. De skændes om fordeling af penge, men mangler holdning til menneskelivets forsvar og grænsen for brugen af medicinsk teknologi.

Kristendemokraterne vil ikke lade noget menneske dø alene. Pårørende skal have ret til orlov med dagpenge, hvis de passer døende familiemedlemmer. Forskning i smertelindring skal styrkes. Døende, hvis største problem er ensomhed, skal ikke aflives på statens regning.

Vi har skabt et alene samfund. Hvor vores ældre og syge spises af med ugegamle, vakuumpakkede færdigretter, serveret direkte fra mikroovnen og uden kærlighed. Nu viser det sig, at det rent faktisk kan betale sig at investere i køkkener til plejehjemmene. Men hvad hvis det nu ikke kunne? Skulle vi så lade være med at behandle vores gamle ordentligt? Rent faktuelt er byggeriet af hospitalskøkkener og patienthoteller sparet væk på de nye superhospitaler, fordi budgetterne overskrides. KD vil tvinge dem igennem, hvad enten det er rentabelt eller ej. For hvad nytter det, at fru Jensen får den bedste behandling, hvis hun dør af ensomhed og fejlernæring?

Vi har skabt et alene samfund. Kristendemokraterne stillede i 2011 ”Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk rådgivning af abortsøgende”. Vi ville som et minimum sikre viden om alternativer til at afbryde et svangerskab, for barnets skyld – og forældrenes. Det er din kæreste, det er din mor, det er din søster, det er dit barnebarn, eller dig selv jeg taler om.

Ved førstebehandlingen kommenterede Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti forslaget:

”Jeg fandt så ud af, at forslaget her er, at kvinderne skal underskrive, at de har fået den rådgivning, før de kan få lov til at få en abort. Det synes jeg lyder som et forslag, som ikke er den vej vi i Danmark plejer at gå: at man skal pålægges en samtale for at få ret til det, som man har krav på. ”

DF vender sagen på hovedet. De taler om at pålægge individet en samtale. De lader mennesket alene med en oplysningstjeneste, der i praksis er mildest talt lemfældig. I stedet tudes den gravide ørerne fulde af al den frihed, de har ret til og krav på.

Danmark er et moralpolitisk uland. Den politiske stilhed er larmende, når frasorteringen af mennesker med defekte arveanlæg sættes i system. Brugen af fosterdiagnostik og kunstig befrugtning bliver i bedste fald berørt ud fra, hvem der skal betale. Hovedstadens Sygehusfællesskab har beregnet, at et menneske med DOWNs syndrom koster samfundet over 100 millioner kroner gennem et helt liv. Der fik i den! - Morten og Peter og Sandra og Maria og alle jer andre, hvis liv vi elsker at få indblik i fra tv-udsendelserne. Den ene hed ”Undskyld vi er her. ”

Kristendemokraterne undskylder ikke, at vi er her. KD er pisket til at spørge, hvad der sker med vores samfund, når de skæve, de ineffektive og de sårbare – alene - slås ihjel ud fra økonomiske hensyn. Handikap er ikke lig med et ringere liv, men giver andre vilkår.

I fremtiden kan en blodprøve i 7. – 8. uge afsløre om børnene har anlæg for ADHD, Aspergers Syndrom eller besidder en anden diagnose. Så kan undervisningsminister Christine Antorini opnå 100% inklusion i Folkeskolen. De dyre og skæve fravælges før fødslen.

Men hvad hvis det bliver muligt at se, om et barn er disponeret for homoseksualitet? Er det så stadig far og mor der skal bestemme, om det er en ”ommer”? Eller har alle mennesker uendelig megen værdi – sådan som Kristendemokraterne siger?

 

Inden for det sidste år, har jeg været årsag til, at Kristendemokraterne flere gange er blevet sat i bås som modstandere af homoseksuelle. Det beklager jeg. For det er kristendemokratisk hjerteblod, at alle mennesker har uendeligt megen værdi. Hvis prisen for at komme i folketinget er at udstille en gruppe borgere som fjender – så har vi bedst af at blive ude!

Men KD protesterer imod, at offentlige skattekroner tildeles Copenhagen Pride, så de kan byde udenlandske venner velkommen til MGP. Det viser, at Københavns kommune får tildelt for mange penge i udligningsordning.

Thomas Højlund, forhenværende bankrådsformand i Spar Nord, kritiserede Københavns Kommune i et høringssvar, for at de ville ændre navnet på en del af Rådhuspladsen til Regnbuepladsen. Han skrev – citat: »et intetsigende fantasinavn uden nogen som helst relation til området eller personer i det danske eller københavnske miljø. ... Navnet er at sidestille med Solskinspladsen, Regnvejrspladsen, Blæsepladsen eller andre beskrivelser af naturfænomener«, og »Det forekommer pinligt og useriøst, at et så stort flertal i Borgerrepræsentationen bakker op om denne intetsigende naturbeskrivelse blot fordi, den tilsyneladende – af visse minoritetsgrupper – er knyttet til en bestemt seksuel observans«.

Så blev han gået. Og bankbestyrelsen undskyldte og uddelte gratis sodavand i alle regnbuens farver. Hvem sagde civil tankekontrol? Det gjorde Kristendemokraterne. Nu ved alle, at de mister job og ære, om de løfter stemmen mod homo-politiske tiltag. Det er jo ikke ethvert mindretal, der føler sig forfulgt, som Rådhuspladsen udloddes til. For så skulle jøderne vel have Omskæringspladsen og romaerne Murpladsen. Det er omvendt diskrimination.

Og KD modsætter sig regeringens overgreb på trossamfundet Folkekirken, når de i regeringsgrundlaget beslutter, hvad biskopperne siden hen skal svare. Det er grundlæggende et angreb på hele civilsamfundets frihed til at tænke og tro som man vil. At Venstres Lars Løkke Rasmussen ville have gennemført loven, om ikke den nuværende regering havde gjort det, viser bare, at du stemmer det samme, og du får det samme.

Og KD vil forbyde inseminering af enlige, homoseksuelle og 64-årige mama`er. Det er ikke en sygdom at disse grupper ikke kan få børn. Børn skal kunne spejle sig i begge køn.

Og KD fastholder, at et ægteskab er mellem en mand og en kvinde. Indførelsen af Registreret parforhold var et brækjern for det kønsneutrale ægteskab. Kaos følger. Borgerne kan vælge juridisk køn efter forgodtbefindende. Det næste er, at to mænd og tre kvinder lovformeligt kan få fælles forældremyndighed. Værst er det, at unge mennesker nu skal til at overveje, om de er mest til kvinder, mænd, en trekant, eller om de er helt til hest. Roderiet har fået en sær skatteteknisk konsekvens. En ældre kvinde, der lader en ung studerende bo hos sig, bliver sambeskattet, fordi de bor under samme tag.

Kære borgere. Tag konsekvenserne for dine valg, din opvækst og din arv, og stop offerrollen. Kristendemokraterne blander sig ikke i hvem du sover med om natten. Men tag ansvaret og konsekvenserne, i stedet for først at påberåbe dig retten til at være anderledes, og derefter kræve de samme rettigheder, som dem du ikke vil ligne.

KD står sammen med børnene – så må de andre være for de voksne. KD er en moralpolitisk paria. Vi bliver aldrig et stort parti. Men vi bliver store nok til at kunne prikke de gamle partier i den del af kroppen, der er højst når de plukker jordbær, så de ikke kan sidde stille på taburetterne, men er nødt til at forholde sig til – at borgeren ikke lades alene!

 

Vidste du, at ifølge YouGov og Kristeligt Dagblad mener 52 % af befolkningen, at vi kræver mere af det offentlige, end vi har brug for. Kun 3% mener de selv får for meget!

Tanken om, at ”Her går jeg i mit ansigts fodsved og betaler, imens de andre feder den! ”, får Danmark til at ligne en dårlig reality-TV-serie. Det gælder om at skubbe det svageste led ud i hver omgang. De unge, de gamle, de handikappede, de syge, flygtningene, 1., 2., 3., 4. generationsindvandrerne, de arbejdsløse, dagpengemodtagerne, de hjemløse. Og de gamle partier har lugtet lunten. Spar på dem der ikke selv har en stemme. Lad mig give to eksempler.

Jeg vil gerne fortælle jer om Daniel. Hans barndom var præget af omsorgssvigt og misbrug. Han kom i en god familiepleje, men endte alligevel sit liv med misbrug. Han ville gerne, men magtede ikke, at være en god far for sin lille søn. Og da han lå på gaden, svigtede vi ham igen og gik forbi. Det sidste altafgørende svigt udførte alarmcentralen. Efter tre opkald og 45 minutter kom ambulancen endelig. Daniel var død tre minutter før!

Om lidt vil jeg bede salen om at rejse jer op for et menneske, de færreste rejste sig for i levende live. I respekt for ham og de mange andre hjemløse, der lever på bunden af tilværelsen, uden de kommer på avisernes forside. Lad os rejse os og holde 1 minuts stilhed.

Tak. Når KD sidder på Christiansborg, må vi aldrig glemme, dem uden en stemme. Tidlig indsats over for de udsatte familier og børn skal styrkes. De frivillige foreninger, som TUBA, der fik kronprinsparrets pris på ½ million kr. skal på finansloven. Grønlændere skal tilbydes samme velkomstpakke, som tilflyttere fra andre lande. Og der skal oprettes et pensionat, hvor de kan få råd og vejledning til at blive etableret i Danmark.

På længere sigt skal der rejses en ny frihedsstøtte ved siden af den gamle. Frihed for de mennesker, der er tabt i et samfund hvor vækst og effektivitet tæller frem for medmenneskelighed.

Jeg vil også gerne fortælle jer historien om kristne, muslimer og ateister, som flygter fra vold og krig. De koster penge. Men siden hvornår er næstekærligheden blevet omvendt proportional med udgiftsniveauet? Om Sverige var blevet besat af Nazityskland, og Danmark var gået fri, havde vi så afvist de svenske jøder? Returneret dem til udryddelseslejrene med besked om, at vi ellers ikke havde råd til ældreforsorg og kræftbehandling? Det ene skal vel gøres, det andet ikke glemmes.

De partier, der vil sende flygtninge tilbage til et ikke-eksisterende, afrikansk fantasiland, sparer alle på bistanden. De vil ikke lære. VKO brugte milliarder på at bombe Saddam Hussein, men havde ikke råd til at vinde freden. Så fik terrororganisationen ISIS frit spil. De lover ære, et selvmordsbælte og 70 jomfruer i himlen. Og flygtningene banker nu på Danmarks dør. Her modtager den røde regering dem med det jubeloptimistiske budskab, at der er fred i hjemlandet om ét år. Så de kan kun få en 1. årig opholdstilladelse. Ingen tror på spådommen. Men regeringen er en kat på et varmt bliktag. De skal fremstå humane, men frygter også befolkningens frygt for de frygtelige flygtninge.

Kristendemokraterne vil hjælpe flest muligt, tættest muligt på deres hjemegn. Men skal strømmen af flygtninge stoppes, det kræver skoler, sundhed, veje, tag over hovedet og god regeringsførelse. Det bliver aldrig noget spareprojekt, at investere i freden. Danmark skal ikke modtage alle. Men vi skal tage vores bid af kagen. Når det fattige Libanon huser et antal flygtninge svarende til ¼ af borgerne, kan vi godt tage imod 1 promille! Ulandsbistanden skal sættes op til 1 % af BNP, fordi KD tænker mere end 4 år frem til næste valg. Det gør det ubetinget til vores største tabersag – men det er rigtigt, og derfor mener vi det.

 

Vidste du, at børn lærer mere ved at bevæge sig? Det er ganske vist. Jeg har det lige fra statsministerens åbningstale. Hun fortalte med glæde, at elever nu hopper det periodiske system. For så hoppes og proppes mest mulig viden, billigst og hurtigst muligt ind i hovedet på de små, så de kan indgå i erhvervslivet, og tjene penge til velfærdsstaten.

Kristendemokraterne vil styrke fagligheden i den danske folkeskole ved at lade forældrene opdrage og danne børnene. Så kan læreren koncentrere sig om undervisningen. Det er hvad børnene har med sig før de kommer i skole, der har størst betydning for deres uddannelse.

Det mener rød og blå blok også! Men de mistror borgernes evne til at løfte ansvaret. Derfor stavnsbindes børnene i en professionel heltidsskole. Socialdemokratiet vil tilmed tvinge børnene i vuggestue og børnehave med læreplaner, så de små stimuleres til skolen. I skolen tvangsindlægges børnene til kollektivt tilrettelagte aktiviteter, så de ikke forfalder til fri leg. Og når de lukkes ud, er de så trætte, at de ikke magter fritidsaktiviteter. Men ifølge Christine Antorini er det ikke et problem, fordi børnene rører sig i skolen.

Ifølge KD et kæmpe problem, fordi fantasi og interesse ikke går i spænd med tilrettelagte aktiviteter. Udviklingen af hjernens pandelapper, erfaring og alt det andet, der naturligt kræver tid, kan og skal ikke gå hurtigere, fordi Dansk Industri råber på arbejdskraft. 15-åriges mentale behov for et efterskoleår eller 10. klasse, skal ikke aflyses pga. politikernes økonomiske hovedpine.

Undervisning af børn er ikke som at fylde en spand. Det er at tænde en ild. Drop elevhandleplanerne. Fortæl eleverne, at vi voksne har bestemt, at de skal kende navnet på f.eks. nordens hovedstæder. Men giv også de unge forståelse for sammenhænge i det samfund de skal overtage. KD vil have flere meningsfulde, mundtlige eksaminer. Det er dyrt, for forståelse kan ikke måles af en computer. Men kvalitet koster. Vi vil et opgør med en stat, der betragter børn som en ressource, og vil i stedet indføre den gode gamle dannelse.

Havde man alene investeret i børn med socialt svage familier, ville pengene være brugt fornuftigt. Men på bedste statssocialistiske vis har et bredt folketing presset heltidsskolen ned over alle, uagtet de fleste skoler klarede sig godt i forvejen. Dét koster kassen! Derfor inviteres gud og hvermand ind for at undervise. Var det bare Gud, så kunne vi leve med det. Men KD kræver, at alle andre skal have en uddannelse. Musikskoler, idrætsklubber og frivillige foreninger inviteres ind i det, undervisningsministeren kalder ”Børnenes primære læringsarena”. Tilbage efterlades læreren som en anden domptør, der skal koordinere de mange aktører, inkludere mindst 96% elever i undervisningen, og forberede sig midt i Cirkus Antorini. Nå, ja – og så skal de tage skylden om 10 år, når danske elever ligger uhørt lavt i samtlige PISA undersøgelser.

Jeg fatter ikke, hvor blå fløjs hjerne fløj hen, da de sagde ja til det menageri. Men Brian Mikkelsen fra De Konservative har bebudet, at danske elever skal være MERE i skole, end efter den nye skolereform. Hans partifælle Lene Espersen fortæller eleverne, at de skal være glade for formen, for så kan de få deres drømmejob. De Konservative har fingrene dybt begravet i Heltidsskolen, med fokus på job og erhvervsliv som den ypperste livsværdi.

Kristendemokraterne er bekymrede for de mange årgange, der deltager i forsøget. For uddannelsen kan ikke gøres om. KD kan ikke afskaffe en deform reform, der støttes af borgerlige og socialister i uskøn samklang. Men når 25% af folket ikke stoler på projektet, er det på tide at Folkeskolen vælger sig et nyt folk. Forældrene skal stilles frit. De frie skoler skal have et tilskud magen til folkeskoleelevernes. Så kan man uanset indkomst vælge den skole, man finder bedst.

 

Har du hørt, at hvis bare vi sænker den kriminelle lavalder til 12 år, så falder ungdomskriminaliteten? Den er god nok. Det har jeg lige lukt fra den blå blok. Bare mærkeligt, at ungdomskriminaliteten for de 14-årige er faldet siden den kriminelle lavalder igen blev sat op til 15.

Den øvrige blå blok fraskriver sig samfundets ansvar for det barn, der er så uheldigt at vokse op med tørre tæsk, og nu selv taler samme sprog. Mere strafarbejde er bare mere af samme skuffe. At samle 12 til 17 årige på særlige institutioner, er en sikker vej til uddannelse af voksne kriminelle.

Utilpassede unge skal have 24 timers voksenkontakt, vejledning, tilrettevisning og forståelsen af, at samfundet godt vil dem, men tager afstand fra det de gør. Og åben så en dør ud til fremtiden.

For Kristendemokraterne opstår problemet, hvis politiet henlægger lovovertrædelser fra mindreårige, i stedet for at følge dem til dørs. KD kræver, at der gennemføres forhør, politirapport og at de sociale myndigheder inddrages hver gang. De unge skal fatte alvoren, før de fylder 15, og samfundets hammer falder hårdt.

Det koster penge. Men hvad koster blå bloks parallelle ungdomsretssystem med uddannelse af specialdommere, pædagogisk personale og bygning af nye ungdomsinstitutioner, specialdomstole, opbevaringssteder indtil sagen kommer for retten, samt en stigende mængde af rapportskriverier? Når alt gøres op, bliver det dyrere for samfundet, end en effektiv social indsats. Desværre viser kommunernes budgetter yderligere besparelser på børneområdet. Det er de svageste der betaler den pris - børnene.

Kære Lars Løkke, Søren Pape, Kristian Thulesen Dahl og Anders Samuelsen. Det er så let at være stålsat politiker og have markante løsninger. At sætte en mærkat på en broget skare af børn og unge og kalde dem ”Kriminelle”, der skal mærke konsekvens. Har I også modet og styrken til at se det 12-årige barn i øjnene, mens I udtaler dommen? For os kristendemokrater ligger der en politisk konsekvens af ordene ”Han elskede os, mens vi endnu var syndere”. Kald os så bare religiøse fanatikere – det er vi så.

KD er faktisk så fanatiske, at vi mener faget Kristendom skal handle om de jødisk, kristne fortællinger. Det er samfundets kit. Det er litteratur, det er dannelse, det er fællesskabets grundfortælling. Og fjern så den humanistisk, filosofiske voksendagsorden, hvor 2. klasse skal diskutere, om en løgn også kan være god. Jeg garanterer for, det er ikke et hit.

Og KD er så fanatiske, at vi mener jøder og kristne i Mellemøsten skal have samme rettigheder og beskyttelse, som religiøse mindretal har i Danmark. Med det budskab besøgte jeg moskeen i København. Jeg mødte helt almindelige muslimske medborgere, der sagde ”Det er rigtigt! ”. Den almindelige muslim er en borger med drømme om, at det går deres børn godt. Men da samtlige andre partiledere rullede vindebroen til Christiansborg op, efterlod de dem til de rabiate imamer. Hvor var Manu Sareen med de rigtige meninger henne? Han gjorde ikke sit arbejde den dag.

Vogt jer for partier, der siger, ”Stem på os, så bliver Danmark et kristent land”. Om du vil kristne Danmark afgøres det ikke i stemmeboksen, men hver dag du stiger op. Sæt kaffekoppen, sluk fjernsynet, og gå ud og giv evangeliet.  Men pas på – for du risikere ikke at møde en muslim, en ateist, en jøde eller en græker, men en ven.

Men når KD i principprogrammet beskriver det kristne menneskesyn med, at ”mennesket er en person, som kan og bør indgå i forpligtende relationer til andre mennesker”, mener jeg, at burkaen skal være ulovlig. Det er ikke et religionsangreb. Det handler om, at du har pligt til at møde dit medmenneske. Det kan man ikke når man skjuler sit ansigt. Derfor skal det medføre bødestraf som i Frankrig. Og de fleste muslimer er enige med mig i dette standpunkt.

Har du hørt, at små danske øer med få indbyggere er for dyre i drift? Det er sandt. Jeg har det lige fra Jørgen Møller, forsker i lokalplanlægning ved Aalborg Universitet.

I uskøn forening centraliserer de gamle partier højere læreranstalter, superhospitaler, politi mv. i de større byer. De unge studerende og medarbejdere følger efter. Så skal der investeres i metropolernes vuggestuer, skoler, veje og trafikanlæg. Og nu kan alle se, at storbyerne er som et sort hul, der før eller siden vil opsluge landdistrikternes befolkning.

Lidt håndører afsættes til nedrivning af forfaldne landejendomme. Når visionerne går højt, høres lidt tågesnak om, at landsbyerne skal genopfinde sig selv som levende turistmuseer med arbejdende værksteder, der sælger lokalbrygget øl, salt og sennep.

Men Kristendemokraterne vil et helt Danmark. Vores land er et unikt ørige. Det er tid til at udstikke en visionær kurs, der gør det muligt at bosætte sig i hele landet.

Der skal sikres 100% sikker mobil- og IT-forbindelse til alle. Det kan gøres trådløst til en brøkdel af prisen af fibernet løsningen. Iværksættere og mindre virksomheder kan betjene kunder verden over, og fjernstudier og videokonferencer gøres til en reel mulighed.

Der skal indføres trafikal ligestilling nu! Færgeprisen skal følge udgiften til at køre strækningen på vej. Vi kan ikke vente på Christiansborgs udvalg fra august, der ikke har holdt et møde endnu.

Der skal laves planer for vej, tog og færgetrafik, der tilgodeser hele Danmark. Hvis f.eks. Næssundfærgen på Sydmors var blevet reddet, ville et turistprojekt til millioner med tilhørende arbejdspladser på øen have overlevet. I stedet fables der om at fjerne broafgiften på Storebæltsbroen, for at skabe vækst. Sandheden er, at det vil omdanne Fyn til ”Rastställe Dänemark”.

Og skal der drømmes stort? Hvad med en ny forbindelse fra Kalundborg over Samsø til Århus? Højhastighedstog og timedrift mellem storbyerne vil gøre Kastrup til Århus' nye lokale lufthavn. Elektrificeringen vil være miljørigtig. Og muligheden for pendling, vil hjælpe både borgere og erhvervsliv i landdistrikterne. Og Danmark bliver tættere knyttet sammen.

Planlovens forbud mod bebyggelse 3 km fra kysten skal revideres, så mindre øer kan udvikle sig positivt.

Frie skoler skal igen kunne oprettes efter kommunalbestyrelsen har lukket en folkeskole. Og bygningerne skal tilbydes de lokale borgere.

Og arbejdsløse, der har lyst til at blive selvstændige, skal tilbydes etableringsydelse svarende til halv dagpengesats eller kontanthjælpsydelse i op til to år. Det offentlige sparer halvdelen af kontanthjælpen, mens den arbejdsløse får mulighed for at etablere sin virksomhed. Der er masser af initiativ i danskerne, om de ikke fastholdes i arbejdsløshedskøen.

Tilbage står en aktiv genetablering af offentlige arbejdspladser i de tyndt befolkede egne. Giv statsligt etableringstilskud til læger, der slår sig ned i tyndt befolkede egne. Afskriv lægens studiegæld over en årrække. Lokale sygehuse udstyres med telemedicin, så patienter kan efterbehandles i nærmiljøet frem for at ligge 90 km. væk på et superhospital. Opret satellitter til de store universiteter. Og genindfør nærpolitiet.

For tryghed ydes bedst, når lægen er tæt på. Børnene trives bedst, når skolevejen er kort. Borgere og firmaer får mest service, når kommunen kan besøges. Og der fanges flere forbrydere, når politiet er tæt på!

Kan det betale sig? Hvad koster det samfundet, at lade småøer og visse landdistrikter forfalde? Hvad koster det at rive huse og institutioner ned, for at genopføre dem i storbyerne? Hvad koster det at udbygge skoler, hospitaler og veje i byerne pga. stigende befolkningstal? Hvad koster det miljøet? Det er et prioriteringsspørgsmål – ikke et økonomisk spørgsmål – om hele Danmark skal med i udviklingen. Og ifølge Kommunernes Landsforenings rapport – ”Danmark i forandring” - ønsker 1/5 af bybefolkningen at bo på landet. Landdistrikterne eksporterer nok til, at de alene kan finansiere hele folkeskolen og sundhedsvæsenet tilsammen. Det er tid til at staten skaber vækst, der hvor pengene gror.

Det er en kendt sag, at KD vil skabe lige konkurrencevilkår i detailhandelen, og indføre lukkeloven. Men lukkeloven handler også om miljø. Under 1. verdenskrig, blev åbningstiderne indskrænket, for at spare på lyset og energien. I FN's klimaår 2009, afskaffede V, K og O alle begrænsninger. Jeg forstår godt Dansk Folkeparti, for de har afskaffet klimatruslen ved lov. Men hverken rød eller blå side har modet til at begrænse åbningstiderne for at passe på den jord, vi har fået til låns. Til jer der lever med oversvømmelser af veje, marker, kældre og huse som følge af ”100-års storme” og ”20-års- regnskyl” hver eneste måned: Kristendemokraterne kan høre jer og handler! Vi vil ikke have mere, vi vil have det bedre. Vækst er ikke en del af løsningen, men en del af problemet.

Har du hørt, at det ikke kan betale sig at stemme på Kristendemokraterne? Jeg har det fra samtlige politiske modstandere – men det gør det ikke mere sandt.

Den der stemmer taktisk, for ikke at spilde den, kan ikke genfinde sine holdninger. Det skete efter sidste valg. Forskellen var ens.

Vi skal forklare vælgerne, at stemmer du på de samme, får du de samme. Stem på hvad du tror på. KristenDemokraterne, er et økonomisk ansvarligt parti, med mennesket i centrum. Vi taler etik, familie og et samfund, hvor borgerne igen får indflydelsen på egen hverdag tilbage.

Tak for ordet.

 

Stig Grenov

Download Formandens tale 2014

Landsmoedetalen_2014.pdf