Familien for fremtiden

Det er et hårdt faktum, at familien giver tryghed, normer, omsorg, nærhed, fællesskab og kærlighed – livsværdier som hverken erhvervsliv eller stat kan erstatte. Livet får værdi af at være noget for andre og at være afhængig af dem. Disse små enheder, giver næste generation det bedste afsæt til voksenlivet. Brudte forhold koster omvendt staten milliarder hvert år, foruden ar på sjæl og sind. Samfundet hviler på familiens skuldre. Derfor skal den styrkes.

Fælles fritid for familien er en forudsætning for trivsel. Derfor skal lukkeloven fra 2009 genindføres. Vi bliver rigere når vi får tid til hinanden. Derfor skal søn. og helligdage være fridage og detailhandelen lukke om aftenen. Børn af butikspersonale skal sove hjemme i deres egen seng frem for at parkeres i døgninstitutioner, mens forældrene arbejder på alle tider af døgnet. 

Som et absolut minimum kræver KD, at butikker med åbent efter kl. 18 betaler for kommunernes ekstra udgift til døgninstitutioner, i stedet for at læsse regningen af hos skatteborgerne.

Gratis parterapi for voksne styrker familierne. Skilsmisser koster samfundet store summer til retssager, krisehjælp og ekstra støtte i børnenes skole, foruden de menneskelige omkostninger. 

Borgerne skal kunne prioritere deres nærmeste i de faser af livet hvor det er væsentligt. Det hedder en flekskonto, finansieret af borgerens pensionsindbetalinger.

Skattefradrag der premierer skilsmisse skal afskaffes, fordi de undergraver en tryg opvækst for børnene og lægger op til socialbedrageri. 

Spædbørn har ikke bedt om at blive passet i vuggestuer. Forældre, der vælger selv at passe deres børn under 2 år, får 85 % af udgifterne til det billigste pasningstilbud.

Samfundets krav til kernefamilien presser familielivet. Heri har både stat, erhvervsliv og troen på individets ret til at afstå sit ansvar, sin del af skylden.

Det vigtigste for mig er...

Tro og åndsfrihed

 

Magten tilbage til borgerne

 

Familien

 

Etik