KD er på børnenes side

Børn kan ikke betale sig! Men de er det mest livsbekræftende vi kan investere i. Børn skaber mening i tilværelsen, glæde og tro på fremtiden. Derfor skal de have de bedste forhold i opvæksten. 

Småbørn mellem 0 og 2 år har ikke bedt om at komme i vuggestue. Derfor skal forældrene tilbydes 85 % af det billigste kommunale pasningstilbud, hvis de passer børnene selv. Det kalder vi at ”Pengene skal følge barnet!”. 

Vuggestuer og børnehaver varetager børnenes tryghed i de mest kritiske år. Der skal være klare minimumsgrænser for hvor mange børn en pædagog må være alene med. Samfundet må betale, hvis far og mor skal ud på arbejdsmarkedet. 

Sproget er barnets adgangsbillet til uddannelse, socialt samvær og arbejdslivet. Sundhedsplejersker skal spotte de småbørn, der har mangelfulde sproglige danskkundskaber. Om nødvendigt skal børn med behov have tilbud om gratis institutionsplads. 

Børn har behov for fritid og leg frem for heldagsskole. Børn skal kunne gå til sports- og musikaktiviteter – eller bare finde ro fra den larmende skole hverdag. Opdragelsen er fars og mors ansvar. 

Læring og uddannelse hører skolen til. Ansvaret for undervisningen skal løftes af barnets skuldre og placeres på lærerens. Folkeskolens børnecentrerede pædagogik, selvstyrende teams, ansvar for egen læring og elevplaner for hvert barn i hvert fag flere gange om året, stjæler lærernes kræfter fra det nødvendige – tiltag der ikke har påvist den ringeste positive effekt.  Folkeskolen skal lægge op til oplevelse, indsigt, forståelse, færdigheder og dannelse. Eleven skal blive en oplyst, demokratisk borger der kan deltage aktivt i arbejdslivet. 

Udsatte børn og unge skal tilbydes hjælp fra regionerne. Et omsorgssvigtet barn skal have professionel hjælp. Kommunernes hjemmestrikkede sparetilbud skal lukkes.

Sexualundervisning skal styrkes med læreren som ansvarshavende. Slut med at overlade den slags til tilfældige unge mennesker fra ”Sex og samfund”.