Har vi råd til mennesket i en krisetid?

Har vi råd til mennesket i en krisetid?

Mennesket har værdi i sig selv. Ethvert forsøg på at gøre borgerne op i nytteværdi, erstatter respekten for næsten med hvor meget vi hver især kan yde til samfundet. Vi lades alene med frygten for at blive en økonomisk belastning for et samfund, der har tabt fællesskabet undervejs i jagten på mere velfærd. 

At afbryde en graviditet er en grænseoverskridende beslutning med uigenkaldelige konsekvenser for både barn og mor. Lægelig oplysning og social rådgivning før indgrebet foretages, giver et andet valg. Op til 6.000 flere børn vil se dagens lys – og deres mødre undgår ar på sjæl og sind. Det mener KD er menneskeværdigt. 

Et rigt samfund har plads til de anderledes. Arvemæssige træk og egenskaber kan ses fra de tidligste fosterstadier, og giver angst og utryghed. Mennesker er bange for det de ikke kender. Derfor skal handikaporganisationer m.fl. vejlede forældre, der venter et barn med en genetisk defekt. Oplevelsen af mangfoldigheden er det mest effektive middel mod sortering efter handikap, udseende eller køn.  

Kommunerne skal tvinges til at støtte og hjælpe unge mødre med at løfte ansvaret for børnene, i stedet for at true med tvangsfjernelse eller abort. Familier med handikappede børn, skal have lovfæstede krav til transport, aflastning, familierådgivning mv., så forældrene kan løfte deres ansvar, og søskende ikke lider afsavn.

KD vil have aktiv livshjælp. Ingen døende borger må føle sig til overs og forladt midt i den fysiske og psykiske smerte. Den uhelbredeligt syge skal favnes og have smertelindrende behandling – ikke tilbydes en dødssprøjte. KD skaffede 150 ekstra hospicepladser på finansloven for 2012, og vil indføre rejsende lægeteams, der kan besøge den døende i den sidste tid. 

Midt i en krisetid kæmper Kristendemokraterne for, at Danmarks økonomiske og sociale udfordringer ikke løses ved at slå mennesker ihjel.