Nærhed til borgerne

Centraliseringen af alle beslutninger i kommuner og regioner har øget afmagten hos borgerne. Udviklingen skal vendes 180o, og samfundet bygges op nedefra. Det er de nære fællesskaber der giver livet værdi. Borgernes indflydelse på nærmiljøet, fremmer initiativ og engagement, og udvikler demokratiet i lokalsamfundet. Menneskets sociale behov går forud for struktur, fordi offentlig service ikke kan gøres op i et regneark. Når borgerne inddrages, fås de bedste og billigste løsninger. 

Syge og gamle skal tilses på nære hospitaler og plejehjem, hvor det er muligt at få besøg af familien. Det er umuligt med op til 100 km til nærmeste supersygehus.

Iværksættere og mindre erhvervsdrivende skal have et vækstmiljø med beskyttende åbnings- og lukketider. Det beskytter nærmiljøet i byer og på landet og fremmer vareudbud og konkurrence.

Kun handlende i landzoner og med begrænset omsætning, skal kunne holde åbent om søndagen.

Landsbyskoler skal bevares, fordi en skoleelev har behov for kort vej til undervisningen, frem for langtidstransport til en fjern kæmpeskole, med et upersonligt forhold til lærere og elever. 

Kasernernes synlighed i samfundet, er med til at gøre forsvaret til en del af befolkningen.

Højtuddannede dyre teknokrater skal erstattes af varme hænder, og der skal indføres byggestop for nye administrative murstensbyggerier til milliarder af kroner.

De lokale kultur- og fritidsaktiviteter skal styrkes. Idé-baserede lokalradioer skal sikres sendemulighed efter 2019 på FM-bånd eller DAB og i øvrigt have del i kulturkronerne. Det er borgerne og ikke de kommercielle stemmer der skal høres.

Omsorgssvigtede børn, tale- og hørehæmmede mv. har behov for specialistviden, som ingen kommune kan løfte. Et barn, der har været udsat for svigt og vanrøgt, skal ikke udsættes for et hjemmestrikket tilbud som en del af en kommunal sparerunde.