Tro hvad du vil

Tro er en privat sag, men kristendommen er en del af en 1.000årig dansk kultur. De samfundsværdier kan bekymrende let forsvinde på én generation, og efterlade os rodløse. 

Søndagen genindføres som generel fridag, som i 2009. Hviledagen blev indført for menneskenes skyld, ikke fordi Bilka ikke var opfundet endnu! Samfundet skal trække stikket ud én gang om ugen.

Religionen skal have plads i det offentlige rum. At bære religiøse symboler er en del af den borgerlige frihed på linje med politiske mærkater og græsrodssymboler.    

Trossamfundet Folkekirken er en del af det danske folkestyre, der taler individets sag på tværs af partipolitiske skel. Folkekirkens forhold skal ordnes ved en kirkeforfatning.

Politikerne skal ikke blande sig i trossamfunds lære.  

Åndsfriheden i skolevæsenet skal forsvares. Alle skal frit kunne vælge det undervisningstilbud de ønsker deres barn skal uddannes under. 

Befordringstilskuddet for elever skal sættes op, så skolerne igen ligestilles med de kommunale. Tilskuddet skal sættes op til 75 % af udgifterne til en folkeskoleelev. Friskoler og efterskoler skal momsfritages. 

Frie skoler og efterskoler mindsker statens udgifter til uddannelsesvæsenet, idet en privatskoleelev koster det offentlige 75.000 kr. pr. år imod en folkeskoleelevs 100.000 kr.. 

KD vil forbyde kommuner at udlægge administrative forhindringer for oprettelsen af en friskole, og påbyde at nedlagte skoler først skal tilbydes en friskole til gældende markedspris.