Kjelsø Lejren Grundlovsmøde 2014

Generalforsamling Region Midtjylland 2014

Kristendemokraterne i Region Midtjylland
afholder ordinær Generalforsamling
mandag den 31. marts kl. 19.30 - 22.00
på "lunden"
Vestergade 74, 8600 Silkeborg

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Beretning ved formanden
4. Forelæggelse af regnskab
5. Debat om og godkendelse af beretning og regnskab
6. Valg af revisor og revisor suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Beretning om regionsarbejdet v. Jens Ove Kjeldsen

Spidskandidat
Jens Ove Kjeldsen
HAMMERUM
Tlf.: 29 70 87 85
Tlf.: 97 11 87 85

Send en mail
Se min hjemmeside

Lidt om min baggrund:
Er født på et husmandssted ved Holstebro. Er udd. i Folkeskolen, på Grejsdalens Efterskole, Hoptrup Højskole, Hammerum Landbrugsskole og Landbohøjskolen i København.

Har arbejdet som forsker i København, som landbrugskonsulent i Give og som landbrugslærer i Hammerum

Har været miljøudvalgsformand, socialudvalgsformand, viceborgmester, amtsrådsmedlem og folketingsmedlem.

Er nu aktiv pensionist med nogle formands- og bestyrelsesposter.