Formandens blog

Indlæg, læserbreve og politiske kommentarer af KristenDemokraternes landsformand Stig Grenov.

Mennesker frarøves den sidste værdighed

Fredag, den 13. november 2015


Jeg er i chok. Regeringens nye stramninger over for asylansøgere indeholder øget egenbetaling for deres ophold i Danmark. Og mulighed for at politiet kan visitere og ransage dem. På den måde kan politiet beslaglægge værdigenstande, der kan betale udgifter til opholdet i Danmark.


Hvor lavt vil Lars Løkke synke, samtidig med, at han påberåber sig at passe på Danmark? Man stripper mennesker, der har mistet venner og slægtninge, for den absolut sidste værdighed. Regeringen giver jo indtryk af, at det er rige mennesker, der kommer herop.


Det værste er, at Mette Frederiksen er glad, mens Kristian Thuelsen Dahl bare rykker længere ud på det rabiate overdrev. Hans største problem lige nu er at finde på noget, der kan overtrumfe Venstre i mangel på medmenneskelighed.

En finanslov, hvor man skærer halen af hunden – uden den får noget at spise.

Torsdag, den 1. oktober 2015

I en sund økonomi bruger man kun de penge man har. På det punkt kan Kristendemokraterne kun støtte op om regeringens linje. Men det er omvendt umuligt at spare sig til en succes.

Besparelserne på børneområdet sender et klart signal. De yngste borgere må forstå, at det er krisetider, hvorfor der spares på deres motoriske, sproglige og tryghedsmæssige behov. Regningen betales, når de når skolealderen. Mistrivsel og læring af sociale spilleregler fylder stadig mere i skolen i stedet for læring. I praksis gør det måske ikke det store, at børnepakken tages af bordet. Den var mere spin fra den gamle SR regering end en reel bedring af institutionsbørns forhold. Men Venstre burde lade de kommunale udgifter til institutioner følge det barnet, hvis forældrene selv vil at passe det. Og dertil lave gratis familierådgivning. KD mener, at hvad der er godt for børnene er godt for Danmark.

I over 20 år har skiftende regeringer sparet på ulandsbistanden. Den linje fortsætter. Det var penge, der skulle benyttes til veje, skoler, kvinders rettigheder og ordentlig regeringsførelse, så mennesker kunne få en fremtid i hjemlandet. Men nu kommer de berørte mennesker til vores grænser. Man kan ikke spare sig til succes. Når regeringen tager midler fra den langsigtede bistand for at give det til akut hjælp i nærområderne er det som skære halen af hunden – uden at fodre den med halen efterfølgende. De mennesker banker på vores dør om få år.

Men regeringen giver noget til gengæld. Afgifterne fjernes på de såkaldte NOX-gasser. Disse giftige luftarter er kræftfremkaldende. Måske ønsker regeringen at få flere VW-dieselbiler til at køre på danske veje? Logikken savnes.Politik med holdning efter behag

Søndag, den 6. september 2015

Det er tragikomisk, at Helle Thorning Schmidt stiler efter jobbet som FN's Flygtningehøjkommissær. Som sådan skal hun nemlig tale de menneskers sag, som hun under valgkampen pralede med at have holdt fra at få asyl i Danmark. Ikke ét eneste tiltag har vi hørt fra hendes regering om, hvordan årsagerne til flygtningestrømmene kunne stoppes.

Politik handler ikke længere om holdninger. Det er blevet et fag. En professionel karriere, hvor ideologi mest er i vejen. Det er sandsynligt, at Helle Thorning blev formand for S, fordi pladsen ikke var ledig i Venstre.

 

 

Skab flere jobs - sult en fattig

Fredag, den 10. april 20015

 

Der kommer ikke flere jobs, bare fordi man sulter en fattig. Folk på førtidspension bliver ikke raske af at blive sparket over skinnebenet. Men DA er åbenbart beton-liberalister, der tror på, at menneskets ve og vel alene styres af økonomi.


DA's forslag sender samfundet på økonomisk deroute. Hvis den nedslidte førtidspensionist eller kronisk syge skal ned på kontantshjælpsydelse, bliver vi et fattigt samfund. Hvad med at DA bad de store multinationale selskaber om at betale skat i Danmark? Det er fint, at de profitterer af vores ordnede samfund, men derfor skal de anstændigvis også yde til fællesskabet.
I den forgangne uge blev der indgået finanslovforlig.

Torsdag den 20. november 2014

 

Det kaldtes Fællesskabets finanslov. Men vel at mærke ikke det fællesskab der findes i

familierne. For med ophævelsen af den fælles forsørgerpligt, er det atter de der forpligter sig

på hinanden, der betaler prisen. Det er selve samfundets fundament, der her undergraves.

KD mener ikke man skal have skattepræmie for at leve parpirløst sammen. At kommunerne

har skamredet den fælles forsørgerpligt i en grad, hvor søskendepar eller en ældre dame, der

lader en ung studerende flytte ind, sambeskattes, er ikke en gyldig grund til at fjerne

ansvaret for hinanden.


Det kaldtes fællesskabet finanslov – men det gjaldt ikke fællesskabet med de fattigste i

verden. Det var den langsigtede ulandshjælp, der stod for skud. Den hjælp, der skulle give

mennesker håb om en bedre fremtid, der hvor de bor, frem for at flygte til rige lande. Det er

den hjælp, der kan hindre fremtidige terrororganisationer som ISIS i at få mange tilhængere.


Det kaldtes fællesskabets finanslov, men til marts måned ryger 10.000 arbejdsløse ud af de

sociale sikkerhedsnet. Det ville være godt, om optjeningsperioden var lang i opgangstider,

men kort i krisetider. Skiftende regeringer har en omvendt logik. Mennesket underlægges den

økonomiske nødvendighed. OG DOG! For den nuværende politik hindrer arbejdskraftens frie

bevægelighed. Det der har gjort Danmark berømt i både Tyskland og Frankrig, er netop vores

sikkerhedsnet, der gør os mobile på arbejdsmarkedet. Den nuværende politik er skadelig for

Danmarks økonomi.


Der er kun én ting at sige til denne finanslov. Du kan stemme til højre eller stemme til

venstre. Det er det samme du får. Sæt kryds ved liste K.

Venstrefløjen til hest

KristenDemokraterne kræver respekten for kvinder og mænds forskellighed tilbage. For det er katastrofalt, at børns behov for at identificere sig med sit eget køn lades i stikken.[Læs mere]

Hvis jeg føler mig som en hest, hvorfor må jeg så ikke få føls første sygedag? KristenDemokraterne mener at spørgsmålet er relevant efter at Folketingets vedtagelse af, at borgerne kan skifte køn på en blanket, uden smålig hensyntagen til detaljer så som biologi, DNA og andre ”ligegyldigheder”.

KD forsvarer kønskampen, mens den røde fløj fører kamp mod kønnene. KD kræver respekten for kvinder og mænds forskellighed tilbage. Far kan ikke føde børn, og mor ikke blive far.

Det er muligt, at Helle Thorning Schmidt (S) mener, at hun har bragt Danmark gennem den økonomiske krise. Men menneskesynet er blevet forkrøblet. På grund af et ekstremt mindretals problemer med deres identitet, skal hele samfundet bøje nakken og acceptere retten til at vælge toilet og omklædningsrum efter overbevisning. Katastrofalt er det, at børns behov for at identificere sig med sit eget køn lades i stikken. Morsomt bliver det til gengæld at se kvindernes OL, når mandlige topatleter vinder samtlige discipliner, fordi de føler en indre pige i sig. Hvad med at venstrefløjen lukkede hønsene ind igen og forstod, at moder natur ikke er diskriminerende?

Jeg vil have lov at sætte spørgsmålstegn ved de psykiske diagnoser, der før lå til grund for en operation. Men det er ikke diskrimination, at en mand ikke må have bryster! Køn handler først og fremmest om vores krop og vores sociale påvirkning. KristenDemokraterne blander sig ikke i, hvem man sover med under dynen, men ansvaret for dit liv er dit eget – ikke statens.

De hjemløse, børn i asylcentre, gadeprostitution og kvinder udsat for vold har krav på samfundets opmærksomhed og ressourcer. Men det omfatter ikke borgere, der vil modellere deres tilværelse efter forgodtbefindende.

Folkeskolen fornægter kristendommen

At gå til præst er en væsentlig del af den folkelige dannelse. Derfor kræver Kristendemokraterne, at undervisningen af konfirmander skal foregå i skoletiden. [Læs mere]

Kristendemokraterne kræver, at kommunerne lægger undervisningen af konfirmander i skoletiden.


På trods af at 71% af de unge er medlem af folkekirken, er den forberedende undervisning alligevel bandlyst i skoletiden. Skoler landet over henviser præsterne til fritiden. Det er ikke alene urimeligt, fordi eleverne er trætte og umotiverede, når de når hjem langt ud på eftermiddagen. Det strider også mod undervisningsminister Christine Antorinis (S) officielle udmelding om, at inddrage frivillige organisationer og forældre i undervisningen.


Men kristendommen er åbenbart for skrap kost for den ensrettende helhedsskole. Nogle skoleinspektører har alternativt tilbudt, at konfirmationsundervisningen bliver lagt som et ugekursus, når blot præsterne ikke forkynder troen eller lærer børnene fadervor. Hallo! Konfirmationen er en oplæring i dén kristne tro, som de unge blev døbt til - ikke historietimer. At gå til præst er en væsentlig del af den folkelige dannelse og de værdier, der giver samfundet sin sammenhængskraft. Præster får løn for at forkynde evangeliet og udfordre til tro, ikke for at udbrede en humanistisk omgang sniksnak.

Fokus på menneskers vilkår

Det er nærmest surrealistisk, at Kristendemokraterne er alene om at kræve ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Vi vil styrke forligsinstitutionen og afskaffe strejke og lockoutvåbenet.[Læs mere]

Det er nærmest surrealistisk, at Kristendemokraterne er alene om at kræve ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Vi vil styrke forligsinstitutionen og afskaffe strejke og lockoutvåbenet. Alternativt kunne man give den offentlige arbejdsgiver 30.000 i bøde hver dag, så de stridende parter begge forbløder økonomisk. Det ville styrke forhandlingsviljen.


Det er nu et år siden, at lærerne definitivt fik vredet armen rundt og blev ”normale” på linje med jernbanefunktionæren, postarbejderen og kontorfuldmægtigen. Regering og opposition hævdede, at dette var forudsætningen for et tigerspring fremad for børnenes undervisning. Det undrer Kristendemokraterne.


For efter sommerferien høstes frugterne. Forældresamtaler skal overstås før kl. 17.00 for at spare lønudgifter. Fleksibel telefontid om aftenen er uigenkaldeligt blevet ofret, og forældrenes frustration over manglende service vil – ganske som sædvanligt – rettes mod lærerne, som på deres side har fået undergravet deres faglige stolthed af de rigide arbejdstidsregler. Er man ikke færdig med at rette opgaver kl. 16.30, må de ligge over til dagen efter. Det, der skulle være en bedre udnyttelse af arbejdstiden, er blevet en ufleksibel, rigid ramme for møde og sluttid.


Over 60% af lærerne har fået ødelagt selvværdet, så de overvejer at søge nyt arbejde. Det skyldes ikke ændringer i arbejdsdagen. Det skyldes at S, SF og R afviste dialog med de ansatte, tegnede et bevidst forvrænget billede af en lærerhverdag for befolkningen, og sparede lønkroner under lockouten imens de tømte de organiseredes konfliktkasse.


I disse dage sidder lærerne enkeltvist og ”aftaler” arbejdsplaner med en ledelse, der har magt til at bestemme opgavemængde, skema, indhold, ansættelse og fyring. Tillidsmandens beskyttelse og faglige viden er smidt uden for døren.


Det er ikke lærerne alene det handler om. Det gælder også sygeplejersker, læger, politibetjente, SOSU-assistenter og alle andre offentligt ansatte, hvis overenskomst skal fornyes til næste år. I krystalkuglen kan de se, at de får valget mellem at bøje nakken eller blive lockoutet af regering og folketing. Hvem kan kæmpe mod staten og vinde? Den røde regering har, under påskud af ”Den økonomiske nødvendighed”, underløbet de fagforeninger, der skulle varetage de ansattes sag.


At skabe ordnede forhold på arbejdsmarkedet er en gevinst for samfundet. Men for Kristendemokraterne er det vigtigere at have fokus på menneskers vilkår. For der står altid et menneske der, hvor de politiske beslutninger lander.

Bredt politisk flertal lægger unges hjerner i sprut

Danske unge har europa-rekorden i druk. Det skyldes blandt andet, at 16 årige lovligt kan købe øl og vin. Politikere burde tage ansvar i stedet for at flytte problemet over på forældrenes skuldre.[Læs mere]

Køb af alkohol og sprut kræver, at man er myndig. Det mener Kristendemokraterne, som derved bakker op om sundhedsstyrelsens rapport, der anbefaler en højere aldersgrænse.


Lægger man de fysiske skader og samfundsudgifterne sammen, er alkohol den absolutte vinder over de 20 mest skadelige rusmidler. Kommunerne mister over 3. milliarder kr. om året på alkoholmisbrug. Hertil kommer den menneskelige smerte det er at leve sammen med et alkoholiseret familiemedlem.


Derfor er det uforståeligt, når et bredt politisk flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti afviser at hæve aldersgrænsen. De samme partier, der bryster sig af økonomisk ansvarlighed og uddannelsesmål, der skal gøre danske unge til verdens klogeste, giver umyndige fri adgang til at lægge hjernen i sprit.


Kristendemokraterne slår fast, at danske unge stadig har europa-rekorden i druk. Det skyldes blandt andet, at 16 årige fuldt lovligt kan købe øl og vin. I Sverige er grænsen 20 år. Fakta er, at jo længere alkoholdebuten udskydes, desto færre varige alkoholskader opstår der senere i livet.


Politikere burde tage ansvar i stedet for at flytte problemet over på forældrenes skuldre. Kristendemokraterne mener, at alkoholgrænsen som et minimum bør følge myndighedsalderen. Det er medmenneskeligt ansvarligt og derudover økonomisk sund fornuft.

Kirkeråd med djævel i

Det kirkeråd, der nu foreslås, adskiller på ingen måde statens og trossamfundets områder. Og der er ingen selvstændighed i, at et bispekollegium kun er rådgivende for ministeren.[Læs mere]

I 40 år har Kristendemokraterne kæmpet for en kirkeforfatning, der sikrede folkekirkens selvbestemmelse over indre anliggender. Men det kirkeråd, der nu foreslås, adskiller på ingen måde statens og trossamfundets områder. Derved cementeres den praksis, hvor en regering i sit grundlag kan gøre overgreb på kirkens lære, uden at tage biskopper og øvrige medlemmer i ed.


Kirkeministeren får med det nuværende forslag ret til at gå imod kirkerådets beslutninger. Og ministeren kan selv ændre på de rutiner, der skal være gældende for Kirkerådets virke. Og der er absolut ingen selvstændighed i, at et bispekollegium kun er rådgivende for ministeren. Når hertil lægges, at et styrende råd forventes at administrere driften gennem et bloktilskud, kan staten ved at indsnævre den økonomiske ramme, tvinge rådet at fyre præster og nedlægge kirker. KD så hellere, at Folkets Kirke fortsat klarede sine udgifter via kirkeskatten, og lod staten betale for evt. offentlige serviceydelser.


Som et minimum er det påkrævet, at ministeriet udvider høringsperioden fra de nuværende knap to til seks måneder. Det vil give alle berørte parter mulighed for at drøfte uafklarede spørgsmål af administrativ og økonomisk art, før man afgiver sit svar. For djævelen ligger som bekendt gemt i detaljen. Lad os derfor få vendt hver en sten. Ellers må Kristendemokraterne konstatere, at forløbet ikke lever op til demokratiske standarder, og at indholdet intet har at gøre med en kirkeforfatning, der fjerner politikernes klamme hånd fra kirkens lære.

Tog til fremtiden

De mindre bysamfund bliver kørt ud på et sidespor, hvis Trafikstyrelsens anbefalinger om stationslukninger føres ud i livet. Kristendemokraterne vil have alle tanker om lukninger taget af bordet.[Læs mere]

De mindre bysamfund bliver kørt ud på et sidespor, hvis Trafikstyrelsens anbefalinger om stationslukninger føres ud i livet. Kristendemokraterne vil have alle tanker om lukninger taget af bordet. Investeringen i en effektiv offentlig transport er nødvendig, for at alle egne af landet kan få del i udviklingen.

Det er stærkt bekymrende, at kommissioner og styrelser sprøjter den ene rapport ud efter den anden, der påviser, at det er for dyrt at bebo alt hver der ligger vest for Valby bakke. Således konkluderer styrelsens rapport, at der kan opnås betydelig passagervækst og driftsmæssige besparelse ved at lukke 9 stationer på Fyn, 4 i Vestjylland samt 9 i Thy og Vendsyssel. Men dokumentationen for den samfundsøkonomiske vinding glimrer ved sit fravær. Tvært imod er det jubeloptimistisk at tro, at marginalt hurtigere tog vil give næsten 14 % passagerfremgang. Det er det dobbelte af, hvad udenlandske erfaringer påviser.

Sikkert er det derimod, at bare rygtet om lukkede stationsbyer får huspriserne til at falde og dermed en del teknisk insolvente borgere. Hvem vil købe bolig eller nedsætte sig som erhvervsdrivende et sted, hvor det offentlige er ved at spare livet ud af området? KD spørger til, om styrelsen har taget disse mennesker med i deres kalkulationer?

Svenskerne genåbnede i december 11 stationer i Skåne og Småland, og flere kommer til. Det ville næppe være tilfældet, om ikke det var rentabelt. Derfor har KD spurgt transportminister om han vil sikre varig togbetjening på alle de lukningstruede stationer. Og om han vil sikre den faglige kvalitet af fremtidige rapporter ved at uddelegere opgaven til udenlandske forskningsinstitutioner med særlige kvalifikationer på dette fagområde?

Manglende politisk ansvarlighed ved lyn-skilsmisser

Socialminister Manu Sareen (R) ser lyn-skilsmisser på internettet som en fordel for børnene. Men Kristendemokraterne vil kæmpe for familien ved at sætte farten ned.[Læs mere]

Regeringens indførelse af lyn-skilsmisse uden separation og betænkningstid har afstedkommet en stigning på 3.000 flere brudte ægteskaber om året.

Kristendemokraterne vil kæmpe for kærligheden ved at sætte farten ned. Brudte forhold er skidt for de voksne, men katastrofalt for børnene, der føler skyld, utryghed og mistrivsel i forbindelse med bruddet. Men socialminister Manu Sareen (R) gør en dyd af ulykken og ser internet skilsmisser som en fordel for børnene. For så kan forældrene hurtigere aftale, hvordan afkommet skal deles. Problemet er, at Christiansborgs politikere lider af berøringsangst og vil ikke udtale sig om det gode liv af frygt for at blive kaldt formynderiske eller moralister. De henviser til borgernes frie valg og ansvarlighed, frem for at give dem muligheden for at træffe en anden afgørelse.

Jeg har endnu til gode at møde det menneske, der syntes, at en skilsmisse var en tur i Bonbon land. Og hvis antallet af ulykker kan mindskes ved at indføre en tænkepause før skilsmissen, burde det være en socialministers første tiltag. Desværre har skiftende regeringer mere travlt med at spare penge i det offentlige end med at forebygge de enorme udgifter, der følger i kølvandet på mistrivsel. Center for Familierådgivning har påvist det groteske i, at når først skaden er sket, så står sluserne åbne for krisehjælp og psykologbistand til børnene og til udgifter til retstvister mellem forældre.

Men den forebyggende hjælp, der kan afværge eller mindske de skadelige virkninger af et forlist ægteskab, er beskåret til et absolut minimum af 5 millioner kr. Kristendemokraterne vil investere i mennesker. Vi siger: Indfør gratis parrådgivning og få mere harmoniske unge. Det er tilmed økonomisk sund fornuft.

Offentligt ansatte underløbet af socialisterne

Kristendemokraterne vil genindføre ordnede forhold inden for det offentlige. Offentlige arbejdsgivere bør betale 30 millioner om dagen i lockout bod. Det kunne virke motiverende på forhandlingsviljen.[Læs mere]

Kristendemokraterne kvitterer for Pia Olsen Dyhrs (SF) indrømmelse af, at det var regeringen der stod bag, da lærerne blev kørt over i forårets konflikt.


Men KD vil holde Socialistisk Folkeparti ansvarlig for de fremtidige kaotiske forhold på det offentlige område. Sygeplejersker, politibetjente, portører og hjemmehjælpere har læst skriften på væggen ved forårets overenskomstforhandlinger. Som lærerne har de valget mellem at makke ret eller blive lockoutet, tømme deres konfliktkasse og få forhøjet kontingent, som straf for, at de er organiseret.


KD vil genindføre ordnede forhold inden for det offentlige. Strejke og lockout våbnene skal erstattes af en styrket forligsinstitutionen. Alternativt bør arbejdsgiverne betale 30 millioner om dagen i lockout bod ud over hvad der spares i lønninger. Det kunne måske virke motiverende på forhandlingsviljen hos Moderniseringsstyrelsen, kommunerne og i sidste ende regeringen, hvis begge parter blødte økonomisk i en konfliktsituation.


Pia Olsen Dyhr mangler at erkende sit medansvar i, at medlemmerne flygter fra fagforeningerne, der reelt er sat uden for indflydelse på arbejdsforholdene. De medarbejdere, der sidder hårdest i det, har ikke råd til at risikere en lockout. Om få år vil området derfor udgøre et dårligt organiseret proletariat uden rettigheder.


Indgår det i listen af politiske meriter, som SF fortryder? Undskylder SF også, at den helhedsskole, der binder børnene i institutioner til langt ud på eftermiddagen, delvist finansieres af de sparede lærerlønninger under konflikten?


Kort sagt: tak for erkendelsen Pia Olsen Dyhr. Men undskyldningen har ingen værdi, førend SF erkender sit medansvar i, at offentligt ansatte står forsvarsløse, når de har regeringen som direkte modstander. Så vær nu rar at fortælle vælgerne, hvad du vil gøre ved det!


Kristendemokraterne har meldt ud. Vi peger mod en blå regering, men den skal have et medmenneskeligt ansigt.

Regeringen forhindrer frie skolers sociale ansvar

Kristendemokraterne påpeger, at statens tilskudsordning til svage elever, forhindrer private skoler i at løfte deres sociale ansvar. Så angrebet på de frie skoler er rent ideologisk spin.[Læs mere]

Det er dybt urimeligt, at Undervisningsminister Christine Antorini (S) med den ene hånd skoser private skoler for ikke at tage svage elever ind, mens hun med den anden hånd spænder ben for, at den frie grundskole løfter sit sociale ansvar.


Kristendemokraterne påpeger, at statens tilskudsordning til svage elever, forhindrer private skoler i at løfte deres sociale ansvar.


Ansøger en fri skole om mere end 12 timers ugentlig støtte, tvinges de til at afholde udgiften til de timer, som staten ikke imødekommer. De øgede lønudgifter tvinger skolerne til at vælge mellem at gå konkurs mens de opfylder deres sociale ansvar, eller sige fra over for svage elever.


Angrebet på de frie skoler er rent ideologisk spin, der skal vende folkestemningen mod ethvert alternativ til regeringens helhedsskole. KD vil give lilleskoler og privatskoler mulighed for at modtage børn med faglige eller adfærdsmæssige udfordringer på samme økonomiske vilkår som Folkeskolen.

Fodlænke til kriminelle på tålt ophold

En fodlænke til domfældte kriminelle udlændinge vil forhindre ny kriminalitet, være en administrativ lettelse og samtidig sikre, at politiet til enhver tid kender personens opholdssted.[Læs mere]

Udlændinge, der har dom for kriminalitet, eller som udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark, skal iføres fodlænke, hvis de ikke kan sendes tilbage til hjemlandet. Det mener Kristendemokraterne, der på den måde både styrker samfundets retssikkerhed og imødekommer Højesterets afvisning af, at kriminelle på tålt ophold har meldepligt tre gange ugentligt hos politiet.


En indførelse af fodlænke vil forhindre ny kriminalitet, være en administrativ lettelse, samt sikre at politiet til enhver tid kender personens opholdssted, når udrejse bliver mulig. Domfældte skal ikke kunne te sig som de vil, blot fordi hjemsendelse er umulig pga. krig eller fare for forfølgelse. Med KD's tiltag får personen den bevægelsesfrihed tilbage, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har kritiseret Danmark for at krænke.