Fodlænke til kriminelle på tålt ophold

En fodlænke til domfældte kriminelle udlændinge vil forhindre ny kriminalitet, være en administrativ lettelse og samtidig sikre, at politiet til enhver tid kender personens opholdssted.

Stig Grenov

Udlændinge, der har dom for kriminalitet, eller som udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark, skal iføres fodlænke, hvis de ikke kan sendes tilbage til hjemlandet. Det mener Kristendemokraterne, der på den måde både styrker samfundets retssikkerhed og imødekommer Højesterets afvisning af, at kriminelle på tålt ophold har meldepligt tre gange ugentligt hos politiet.


En indførelse af fodlænke vil forhindre ny kriminalitet, være en administrativ lettelse, samt sikre at politiet til enhver tid kender personens opholdssted, når udrejse bliver mulig. Domfældte skal ikke kunne te sig som de vil, blot fordi hjemsendelse er umulig pga. krig eller fare for forfølgelse. Med KD's tiltag får personen den bevægelsesfrihed tilbage, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har kritiseret Danmark for at krænke.