Manglende politisk ansvarlighed ved lyn-skilsmisser

Socialminister Manu Sareen (R) ser lyn-skilsmisser på internettet som en fordel for børnene. Men Kristendemokraterne vil kæmpe for familien ved at sætte farten ned.

Stig Grenov

Regeringens indførelse af lyn-skilsmisse uden separation og betænkningstid har afstedkommet en stigning på 3.000 flere brudte ægteskaber om året.

Kristendemokraterne vil kæmpe for kærligheden ved at sætte farten ned. Brudte forhold er skidt for de voksne, men katastrofalt for børnene, der føler skyld, utryghed og mistrivsel i forbindelse med bruddet. Men socialminister Manu Sareen (R) gør en dyd af ulykken og ser internet skilsmisser som en fordel for børnene. For så kan forældrene hurtigere aftale, hvordan afkommet skal deles. Problemet er, at Christiansborgs politikere lider af berøringsangst og vil ikke udtale sig om det gode liv af frygt for at blive kaldt formynderiske eller moralister. De henviser til borgernes frie valg og ansvarlighed, frem for at give dem muligheden for at træffe en anden afgørelse.

Jeg har endnu til gode at møde det menneske, der syntes, at en skilsmisse var en tur i Bonbon land. Og hvis antallet af ulykker kan mindskes ved at indføre en tænkepause før skilsmissen, burde det være en socialministers første tiltag. Desværre har skiftende regeringer mere travlt med at spare penge i det offentlige end med at forebygge de enorme udgifter, der følger i kølvandet på mistrivsel. Center for Familierådgivning har påvist det groteske i, at når først skaden er sket, så står sluserne åbne for krisehjælp og psykologbistand til børnene og til udgifter til retstvister mellem forældre.

Men den forebyggende hjælp, der kan afværge eller mindske de skadelige virkninger af et forlist ægteskab, er beskåret til et absolut minimum af 5 millioner kr. Kristendemokraterne vil investere i mennesker. Vi siger: Indfør gratis parrådgivning og få mere harmoniske unge. Det er tilmed økonomisk sund fornuft.