Tog til fremtiden

De mindre bysamfund bliver kørt ud på et sidespor, hvis Trafikstyrelsens anbefalinger om stationslukninger føres ud i livet. Kristendemokraterne vil have alle tanker om lukninger taget af bordet.

Stig Grenov

De mindre bysamfund bliver kørt ud på et sidespor, hvis Trafikstyrelsens anbefalinger om stationslukninger føres ud i livet. Kristendemokraterne vil have alle tanker om lukninger taget af bordet. Investeringen i en effektiv offentlig transport er nødvendig, for at alle egne af landet kan få del i udviklingen.

Det er stærkt bekymrende, at kommissioner og styrelser sprøjter den ene rapport ud efter den anden, der påviser, at det er for dyrt at bebo alt hver der ligger vest for Valby bakke. Således konkluderer styrelsens rapport, at der kan opnås betydelig passagervækst og driftsmæssige besparelse ved at lukke 9 stationer på Fyn, 4 i Vestjylland samt 9 i Thy og Vendsyssel. Men dokumentationen for den samfundsøkonomiske vinding glimrer ved sit fravær. Tvært imod er det jubeloptimistisk at tro, at marginalt hurtigere tog vil give næsten 14 % passagerfremgang. Det er det dobbelte af, hvad udenlandske erfaringer påviser.

Sikkert er det derimod, at bare rygtet om lukkede stationsbyer får huspriserne til at falde og dermed en del teknisk insolvente borgere. Hvem vil købe bolig eller nedsætte sig som erhvervsdrivende et sted, hvor det offentlige er ved at spare livet ud af området? KD spørger til, om styrelsen har taget disse mennesker med i deres kalkulationer?

Svenskerne genåbnede i december 11 stationer i Skåne og Småland, og flere kommer til. Det ville næppe være tilfældet, om ikke det var rentabelt. Derfor har KD spurgt transportminister om han vil sikre varig togbetjening på alle de lukningstruede stationer. Og om han vil sikre den faglige kvalitet af fremtidige rapporter ved at uddelegere opgaven til udenlandske forskningsinstitutioner med særlige kvalifikationer på dette fagområde?