Folkeskolen fornægter kristendommen

At gå til præst er en væsentlig del af den folkelige dannelse. Derfor kræver Kristendemokraterne, at undervisningen af konfirmander skal foregå i skoletiden.

Stig Grenov

Kristendemokraterne kræver, at kommunerne lægger undervisningen af konfirmander i skoletiden.


På trods af at 71% af de unge er medlem af folkekirken, er den forberedende undervisning alligevel bandlyst i skoletiden. Skoler landet over henviser præsterne til fritiden. Det er ikke alene urimeligt, fordi eleverne er trætte og umotiverede, når de når hjem langt ud på eftermiddagen. Det strider også mod undervisningsminister Christine Antorinis (S) officielle udmelding om, at inddrage frivillige organisationer og forældre i undervisningen.


Men kristendommen er åbenbart for skrap kost for den ensrettende helhedsskole. Nogle skoleinspektører har alternativt tilbudt, at konfirmationsundervisningen bliver lagt som et ugekursus, når blot præsterne ikke forkynder troen eller lærer børnene fadervor. Hallo! Konfirmationen er en oplæring i dén kristne tro, som de unge blev døbt til - ikke historietimer. At gå til præst er en væsentlig del af den folkelige dannelse og de værdier, der giver samfundet sin sammenhængskraft. Præster får løn for at forkynde evangeliet og udfordre til tro, ikke for at udbrede en humanistisk omgang sniksnak.