Fokus på menneskers vilkår

Det er nærmest surrealistisk, at Kristendemokraterne er alene om at kræve ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Vi vil styrke forligsinstitutionen og afskaffe strejke og lockoutvåbenet.

Stig Grenov

Det er nærmest surrealistisk, at Kristendemokraterne er alene om at kræve ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Vi vil styrke forligsinstitutionen og afskaffe strejke og lockoutvåbenet. Alternativt kunne man give den offentlige arbejdsgiver 30.000 i bøde hver dag, så de stridende parter begge forbløder økonomisk. Det ville styrke forhandlingsviljen.


Det er nu et år siden, at lærerne definitivt fik vredet armen rundt og blev ”normale” på linje med jernbanefunktionæren, postarbejderen og kontorfuldmægtigen. Regering og opposition hævdede, at dette var forudsætningen for et tigerspring fremad for børnenes undervisning. Det undrer Kristendemokraterne.


For efter sommerferien høstes frugterne. Forældresamtaler skal overstås før kl. 17.00 for at spare lønudgifter. Fleksibel telefontid om aftenen er uigenkaldeligt blevet ofret, og forældrenes frustration over manglende service vil – ganske som sædvanligt – rettes mod lærerne, som på deres side har fået undergravet deres faglige stolthed af de rigide arbejdstidsregler. Er man ikke færdig med at rette opgaver kl. 16.30, må de ligge over til dagen efter. Det, der skulle være en bedre udnyttelse af arbejdstiden, er blevet en ufleksibel, rigid ramme for møde og sluttid.


Over 60% af lærerne har fået ødelagt selvværdet, så de overvejer at søge nyt arbejde. Det skyldes ikke ændringer i arbejdsdagen. Det skyldes at S, SF og R afviste dialog med de ansatte, tegnede et bevidst forvrænget billede af en lærerhverdag for befolkningen, og sparede lønkroner under lockouten imens de tømte de organiseredes konfliktkasse.


I disse dage sidder lærerne enkeltvist og ”aftaler” arbejdsplaner med en ledelse, der har magt til at bestemme opgavemængde, skema, indhold, ansættelse og fyring. Tillidsmandens beskyttelse og faglige viden er smidt uden for døren.


Det er ikke lærerne alene det handler om. Det gælder også sygeplejersker, læger, politibetjente, SOSU-assistenter og alle andre offentligt ansatte, hvis overenskomst skal fornyes til næste år. I krystalkuglen kan de se, at de får valget mellem at bøje nakken eller blive lockoutet af regering og folketing. Hvem kan kæmpe mod staten og vinde? Den røde regering har, under påskud af ”Den økonomiske nødvendighed”, underløbet de fagforeninger, der skulle varetage de ansattes sag.


At skabe ordnede forhold på arbejdsmarkedet er en gevinst for samfundet. Men for Kristendemokraterne er det vigtigere at have fokus på menneskers vilkår. For der står altid et menneske der, hvor de politiske beslutninger lander.