Giv os en levedygtig landbrugspakke

Regeringens tanker om afbureaukratisering og forenkling af regler er som taget ud af KristenDemokraternes eget Landbrugsprogram. Men der skal være balance i miljøregnskabet.

Simon Overby Kristensen

 

af Simon Overby Kristensen, Brædstrup
Landbrugsordfører for KristenDemokraterneKristenDemokraterne ønsker at forbedre landbrugets rammevilkår. Vi ser derfor grundlæggende positivt på regeringens Landbrugspakke, dog under forudsætning af, at der er balance i miljøregnskabet. Regeringens tanker om afbureaukratisering, forenkling af regler og hurtigere sagsbehandlingstider er som taget ud af KristenDemokraternes eget Landbrugsprogram.

Vi er også af den overbevisning, at det vil være fornuftigt at lempe kvælstofkvoterne på de jorde, hvor der ikke er særlige miljøhensyn at tage, og så i stedet sætte ind med en effektiv beskyttelse af miljøfølsomme arealer. For de mest sårbare områders vedkommende gerne i form af en gradvis udfasning af konventionel landbrugsdrift. Vi tror på, at en sådan omprioritering kan laves på en måde, der er i miljømæssig balance. Om dette så er tilfældet med Landbrugspakken i sin nuværende form, er der tydeligvis delte opfattelser af.

Pakken er blevet kritiseret af både forskere og politikere. Der er sat spørgsmålstegn ved, om pakkens grønne tiltag er tilstrækkelige, og ved troværdigheden af de konsekvensberegninger, som ministeriet for Miljø og Fødevarer har fremlagt. En kritik, der nu også har skabt splid i den borgerlige forligskreds. KristenDemokraterne deler De Konservatives ønske om at sikre pakkens miljømæssige balance, men vi må indrømme, at det seneste forløb har været et uskønt syn.

Nu har statsministeren taget initiativ til en møderække mellem forligspartierne, for at udrede trådene. KristenDemokraterne håber, at parterne står ved den indgåede aftale, men at en tillægsaftale samtidig vil finpudse pakkens grønne balance. For miljøets skyld, men bestemt også for landbrugets egen skyld.

Nok har erhvervet brug for en hjælpende hånd her og nu, men det har også brug for en pakke, der kan overleve et fremtidigt rødt regeringsskifte. Landbruget fortjener ikke at være kastebold mellem blokkene i dansk politik.

KristenDemokraternes opfordring er derfor klar: Få den miljømæssige balance på plads i en tillægsaftale, så Landbrugspakken bliver politisk levedygtig!