Psykiatrisk hjælp skal målrettes individuelt

Psykiske lidelser er lige så problematiske for den syge, som fysiske lidelser kan være. Men jo hurtigere den rette indsats kan sættes i værk, jo større er chancen for, at indsatsen har den ønskede virkning i borgeren liv.

Jenny Brondbjerg

af Jenny Brondbjerg, Herning; sygeplejerske og mdl. af KD's PsykiatriudvalgHvis man som borger har behov for støtte fra psykiatrien og samtidig måske har et misbrug, kommer man nemt i klemme mellem forskellige standard-pakke-tilbud i vores samfund. KD ønsker at fremme en langt mere veldefineret indsats, der koordineres efter den enkelte borgers behov. I stedet ser vi i dag, at der tilbydes bestemte ydelser til borgere med bestemte diagnoser.

Ofte er behovet langt mere komplekst, og der er brug for at trække på hjælp fra flere forskellige instanser. Det betyder, at borgeren skal forholde sig til alt for mange forskellige personer. Og det virker håbløst og uoverskueligt for den udsatte borger.

KristenDemokraterne mener, at manglende koordinering og uoverskuelighed for borgeren gør, at den rette indsats nemt bliver både forhalet og næsten umuliggjort. Den udsatte borger magter ikke denne koordination af, hvem der skal inddrages hvordan og hvornår.

Det vil være en gevinst for både den udsatte borger og kommunens økonomi, hvis man sikrer en faglig veldefineret koordinering af rette hjælp i rette tid med kun en eller få nøglepersoner, som den udsatte borger skal forholde sig til.

Psykiske lidelser er lige så problematiske for den syge og for kommunens økonomi, som fysiske lidelser kan være. Derfor bør mennesker med psykiske lidelser have mulighed for behandling og rehabilitering/recovering i samme grad, som mennesker med fysiske lidelser.

Jo hurtigere den rette indsats kan sættes i værk, jo større er chancen for, at indsatsen har den ønskede virkning i borgeren liv.