Kristendommen er islamismens fjende

Islamisternes største fjende er det kristne livs- og menneskesyn, som Europas stater er bygget på. Så hvis vore børnebørn skal kunne leve i fred, kræver det et fælles kulturelt og værdimæssigt fundament.

Stig Grenov

af Stig Grenov, KristenDemokraternes landsformandDen seneste uges mange terrorangreb fra IS giver mindelser om 70’ernes Rote Arme Fraktion. Begge grupper er så sekterisk overbevist om deres retfærdige kamp, at alle andre med vold og magt skal underlægges deres version af et paradis. Tirsdagens angreb på en lille katolsk menighed i Nordfrankrig betoner dog en væsentlig forskel. Islamisternes største fjende er det kristne livs- og menneskesyn, som Europas stater er bygget på.


Derfor er det så væsentligt for KristenDemokraterne, at civilsamfundet gennemsyres af de kristne værdier. For uden dem mistes modstandskraften over for en generel dæmonisering af den fremmede – af muslimen, af jøden. Uden de kristne værdier lukker vi op for militante holdninger. Den dødsstraf, som Tyrkiet angribes for i dag, kan blive et folkekrav i Danmark i morgen, hvis borgerne tro, det frelser dem fra død og ødelæggelse.


Netop i disse dage samles over 150.000 unge europæiske katolikker for gennem fællesskab og sammenhold at skabe modvægt til den seneste uges tragiske hændelser. Det er en rød klud i ansigtet på en flok terrorister, der mener, at man har fortabt retten til livet, hvis man ikke underkaster sig deres doktrin. Hver gang, kirken rækker hånden ud til en fremmed og ensom, spændes der ben, for at IS kan hverve svage og utilpassede unge til at sprænge sig selv i luften.


IS skal nedkæmpes militært. Men uanset hvor meget efterretningstjenesten styrkes og sikkerheden skærpes, kan ingen politiker garantere borgernes beskyttelse. Vi har brug for et civilsamfund, der besidder styrken til at vende den anden kind til. Hver gang en ensom bydes ind i fællesskabet, mindskes risikoen for en gal mands værk. Vil vi syge holdninger til livs, må der serveres noget andet.


Kristendommens verdenssucces skyldes ikke, at den var god til at lukke alle andre ude. Det skyldes, at den rakte hånden ud til den, der modarbejdede, og gjorde godt mod dem, der forfulgte. Tirsdagens hændelse, hvor en katolsk præst mistede livet, understreger, at det ikke gør os usårlige. Men næstekærligheden er en langt stærkere medicin mod åndsformørkethed end alverdens overvågnings- og kontrolforanstaltninger.


Det kristne livs- og menneskesyn skal derfor styrkes gennem kristendomsundervisningen. Konfirmandforberedelsen skal tildeles den bedste undervisningstid. Kirkelige udsendelser skal have større statslig mediebevågenhed, og sociale organisationer skal støttes. Hvis vore børnebørn skal kunne leve i fred, kræver det et fælles kulturelt og værdimæssigt fundament. Vi skal fremme et menneskesyn, hvor der er plads til den, der tænker anderledes end mig selv.