Friskoler contra hadprædikanter

De frie skoler er en naturlig del af vort demokratiske samfund. Derfor er KristenDemokraterne bekymret for konsekvenserne af den meget omtalte stramning af tilsynet med de idébetonede friskoler.

Egon Jakobsen

af Egon Jakobsen, KristenDemokraternes politiske næstformandTanken er nok velmenende, men det er en total misforståelse. For at forhindre islamisering vil et flertal i folketinget sætte grænser for det, der for alvor kan modvirke radikalisering, nemlig undervisning i de kristne værdier, som er grundlaget for vores demokratiske samfund. Og den undervisning er ingen bedre til end de idébetonede frie skoler.


KristenDemokraterne ønsker at stoppe dem, der bryder loven. Men vi standser ikke hadprædikanter og forhindrer ikke radikalisering med en kollektiv begrænsning af de frie skolers ret til og mulighed for at integrere deres ideologiske værdier i undervisningen.


Danmark har en århundred lang tradition for private og idébetonede friskoler som alternativ til den statslige folkeskole. De frie skoler er en naturlig del af vort demokratiske samfund. Derfor er KristenDemokraterne bekymret for konsekvenserne af den meget omtalte stramning af tilsynet med de idébetonede friskoler.


Det er helt urimeligt, at samtlige idébaserede (læs kristne) friskoler skal sættes under skærpet tilsyn, blot fordi to-tre private (ikke kristne) skolers undervisning er præget af ikke‑demokratiske holdninger.


Ingen tvivl om, at det offentlige skal sikre sig, at friskolernes undervisning lever op til pensum for folkeskolen. Elvernes faglige niveau skal være fuldt på højde med folkeskolens. Derfor er det også rimeligt, at undervisningsministeriet fastsætter reglerne for tilsyn og tilsynsførende.


Men der er grund til bekymring, når debatten om koranskoler, islamisering og hadprædikanter bliver begrundelse for at stramme tilsynet med friskolerne. For så er der risiko for, at de mister friheden til deres idébaserede undervisning.


Forældrene vælger jo netop en friskole til deres børn på grund af skolens holdninger og ideologiske grundlag. Der er altså ikke tale om at ”beskytte” børnene eller deres forældre mod en uønsket holdningsbearbejdelse. Tværtimod er der risiko for, at de fratages muligheden for at vælge undervisning ud fra deres holdning og syn på værdier.