Når fornuften kan diskuteres

På KristenDemokraternes Landsmøde i Middelfart den 22.-23. oktober 2016 sagde landsformand Stig Grenov blandt andet:

Stig Grenov

Der produceres for tiden 2025-planer til højre og venstre uden at skele til konsekvenserne for det enkelte menneske. Det vrimler med eksempler på en særegen logik og tro på, at alle problemer kan løses med nedskæringer. Men vi kan ikke spare os til bedre velstand. Vi må investere i mennesker, så de kan løfte i samfundet og tage ansvar for eget liv


Når regeringen og støttepartier fjerner børnechecken fra og med det fjerde barn, viser de ingen forståelse for, at Danmark også har brug for nye voksne om 25 år. For dem tæller det ikke, at borgerne har brug for noget at leve for.


Der skæres i Statens Uddannelsesstøtte, fordi udgifterne er vokset. Men fornuften kan jo diskuteres, når stigningerne skyldes større årgange og at kontanthjælpsmodtagerne i større udstrækning studerer – præcis som regeringen selv har ønsket.


Besparelserne vil undervisningsministeren styrke universiteter og læreanstalter med. Men de beskæres alligevel med 8 milliarder kroner. Og så tages der yderligere 1,4 milliarder fra forskningen – det vi skal leve af.


KristenDemokraterne tror ikke på den mærkværdige logik, at når blot vi skærer udgifterne ned på alle områder – og i øvrigt letter skatten for dem, som arbejder, så forsvinder alle problemer. Nogle gange er vi nødt til at investere langsigtet for også at kunne høste om 25 år.