Minister for børn – eller for institutioner

KristenDemokraterne vil gerne slå et slag for fleksible børneinstitutioner. Hvad med at oprette legegrupper, hvor forældre, der har valgt at passe egne småbørn hjemme, kan komme og deltage?

Stig Grenov

af Stig Grenov, KristenDemokraternes landsformandHvorfor kædes familiepolitik altid sammen med flere muligheder for at placere sit barn væk fra hjemmet? Hvorfor ser vores børneminister det ikke som et mål at give børnene flere timer i familien frem for ophold i institutionerne?


KristenDemokraterne vil gerne slå et slag for fleksible børneinstitutioner – vel at mærke på børnenes vilkår. Hvad med at gøre pasningen gratis, hvis man henter sit barn inden kl. 13? Eller hvad med at oprette legegrupper, hvor forældre, der har valgt at passe egne småbørn hjemme, kan komme og deltage?


Børneminister Mai Mercado (K) vil en anden vej. ”Med få kneb kan man få forældrene til at bruge institutioners udvidede åbningstider oftere,” siger hun.


Vi har i Danmark mere end 82% af børnene i vuggestue og 92% i børnehave. Nu er det på tide at stoppe op og spørge ind til børnenes behov for dette institutionstyranni. Tyranniet skyldes ikke den store gruppe af hårdtarbejdende pædagoger. For de yder en formidabel indsats. Skurken er det manglende spørgsmålstegn ved, at børn fleksibelt skal placeres væk fra hjemmet på alle tider af døgnet, så det passer bedst ind i mor og fars ufleksible arbejdstider.


Men er man overhovedet berettiget til en titel som ”Børneminister”, når alt handler om, at man kan snyde forældrene til at aflevere deres børn, ved at flytte rundt på nogle medarbejdere?


Pædagogen, der flyttes til en aftenvagt, kommer til at mangle om dagen, hvor behovet for voksne i institutionen er størst. Til gengæld sidder pædagogens børn hjemme og savner far eller far eller mor ved spisebordet.


Og i forbindelse med lukkedage vil ministeren flytte en medarbejder fra den ene børnehave til den anden for at sikre, at barnet møder et kendt ansigt. Men det sker så i fremmede og dermed for barnet utrygge omgivelser.


Det er børnelærdom inden for ledelse og samarbejde, at stærke relationer mellem medarbejderne øger kvaliteten af arbejdet. Pædagoger er med andre ord ikke noget, man henter ud og ind af et klædeskab. Det er en kultur, et samarbejde, nogle rytmer der er nødvendige for at skabe en genkendelig og tryg hverdag for børnene.


Skal åbningstiderne udvides og lukkedagene fjernes, er ikke gjort med at flytte rundt på medarbejderne. Det kræver flere medarbejdere. For at passe børn er ikke beskæftigelsesterapi i et opholdsrum. Det er at holde forældrenes og samfundets dyrebareste eje i sine hænder. Derfor skal vi styrke forældrenes mulighed for at passe egne børn.