Anonyme forældre

Det er afgørende for børn at kende deres biologiske ophav. Og det behov forstærkes med alderen. Derfor vægter hensynet til barnet tungere end hensynet til de barnløse par.

Egon Jakobsen

af Egon Jakobsen, KristenDemokraternes politiske næstformand
Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) åbner for et alvorligt dilemma med forslaget om at tillade en såkaldt dobbeltdonation, hvor graviditet er afhængig af, at både ægcelle og sæd leveres af en donor. For hvad skal veje tungest – hensynet til det barnløse par eller hensynet til kommende barn?


KristenDemokraterne er ikke i tvivl: hensynet til barnet kommer først. DR har med talrige afsnit af tv-serien ”Sporløs” påvist, hvor afgørende det er for børn at kende deres biologiske ophav. Behovet for at kende sine rødder bliver kun stærkere med alderen, og det vil følge den person resten af livet.


Derfor skal æg- eller sæddonorer ikke være anonyme. De børn, der følger af donationen skal altid kunne få oplysninger om deres biologiske ophav – hvis de ønsker det.


Når der kun gøres bug af enten en ægdonor eller en sæddonor, vokser barnet op med den ene af sine biologiske forældre. Det er i sagens natur udelukket ved dobbeltdonationen, som derved adskiller sig væsentligt fra den nuværende praksis.


KristenDemokraterne vil gerne hjælpe de ufrivilligt barnløse par så godt, som overhovedet muligt. Men ikke for enhver pris. Vi skal først og fremmest sikre os, at børnene ikke skal leve i en livslang usikkerhed om, hvem de er – fordi de intet ved om deres biologiske ophav.