Kristendemokraternes designmanual

Kristendemokraterne er en moderne politisk bevægelse, der ønsker at øge sin politiske gennemslagskraft gennem en markant og positiv visuel identitet.

Derfor har vi fået udarbejdet et designprogram bestående af logotype, typografi og signalfarver samt klare regler for elementernes anvendelse.

Med det nye designprogram ønsker vi at signalere, at Kristendemokraterne er et moderne alternativ til de traditionelle partier. Med det klare og lette farvevalg understreger vi Kristendemokraternes positive indgang til den politiske debat, samtidig med at vi fremstår som et parti med højaktuelle synspunkter.

Kun ved at alle anvender elementerne på en ensartet måde, sikrer vi, at vi kommer til at fremstå som et homogent parti. Derfor er det vigtigt, at du udelukkende anvender de elementer, du finder her på siden og ikke ændrer dem til et andet udtryk end det, der fremgår af de viste eksempler.

I forbindelse med diverse korrespondance er det af stor betydning for vores ensartede profil, at du anvender de skabeloner som findes her på siden.

Bomærke og logo

Bomærke/logoopsætning kan anvendes i farve eller i sort/hvid og beskåret på den måde, der er vist i eksemplerne. Elementerne må ikke vises i andre farver eller andre beskæringer.

Typografi

Som typografi anvendes Verdana, Bold Condensed til Overskrifter skriftstørrelse 16. Brødtekst sættes med Verdana skriftstørrelse 9. I bomærke er der anvendt skrifttypen Frutiger men det er ikke hensigtsmæssigt at anvende samme skrifttype i logo og i den tekst der skrives. 

 

Ingen anden typografi må anvendes.