KD's formand Stig Grenov præsenterede en ny familiepolitik.

På KristenDemokraternes Landsmøde den 25.-26. oktober pegede landsformanden i sin tale på, at Danmark behøver en gennemgribende børne- og familiepolitik. Det betyder, sagde Stig Grenov, at der skal tænkes langsigtet - længere end til næste valg. For end ikke Dansk Industri kan gennemtvinge vækstfremmere til børn, så de bliver rede til at indgå i produktionen efter tre år.

KristenDemokraterne ønsker derfor et arbejdsmarked, hvor

  • ingen må fyres for at afvise arbejdstider på en søndag eller en hverdag efter kl. 18.

  • den arbejdsløse mor fastholder retten til dagpenge, selv om hun afslår et arbejde med mere end 1 times daglig pendling.

  • forældre har ret til fri på børns sygedage i op til 30 dage om året med 80% løn. Ordningen finansieres af forsikring tegnet af arbejdstager og arbejdsgiver. Børn skal ikke sendes syge i skole.

KristenDemokraterne vil sikre borgerne retten til at tage ansvar for de børn, de sætter i verden. Det betaler sig at forældrene passer deres egne børn. 85% af den kommunale pasningsudgift skal gives til forældre, der passer egne børn. Intet barn har bedt om at komme i vuggestue! Og kommunen sparer de 15% i udgifter. Forlæng barselsorloven til halvandet år - og spar dyre vuggestuepladser.

KD vil styrke unges muligheder for at stifte familie tidligere. Det er biologisk set lettere at blive forældre. Der er færre fødselskomplikationer, og de unge er bedre rustet til opgaven.

Giv så unge forældre under 30 år dobbelt børnechek, og sænk antallet af dyre fertilitetsbehandlinger. Byg flere kollegier til unge familier, og gør studier mere fleksible i forhold til familieforøgelse.

 


Billeder fra Landsmødet 2014

Klik på et billede for at forstørre det.

Derefter kan du bladre frem og tilbage ved klik på pilene eller med piltasterne (venstre/højre eller op/ned) eller mellemrumstasten på tastaturet. Du kan også bruge scroll-hjulet på musen.

Luk det ved at klikke udenfor billedet, i krydset oppe i hjørnet eller Esc på tastaturet.