Vi kan ikke leve på kredit

Familien er samfundets grundlag. Det er her, mennesket dannes. En god opvækst er et værn mod kriminalitet, rodløshed og misbrug.

Hvis familierne har det godt, har familien Danmark det også godt. Derfor skal vi som samfund skabe gode rammer for familiens trivsel. 

Familien består ikke kun af far, mor og børn. Alle generationer hører med – også de ældre. Og vi har alle et medansvar for hinanden.

Familiepolitik

Undervisning

Ældrepolitik

Lov og ret