KD - et værdiparti

Kristendemokraterne er et politisk parti, der ønsker at præge samfundet ud fra et kristent livs- og menneskesyn.

Vi mener, det er vigtigt at se tilværelsen som en helhed. Politik er ikke kun et spørgsmål om teknik og økonomi, men om værdier og visioner for fremtidens samfund og hverdag for den enkelte.

Kristendemokraterne tager i sit grundsyn udgangspunkt i:

Det kristne menneskesyn: Alle mennesker har uendelig værdi, uanset race, køn, alder, kultur og religion.

Næstekærlighed: Vi har ansvar over for hinanden, især de svageste, så som syge, ensomme, fremmede og folk, der har brug for hjælp – også uden for landets grænser.

Forvalteransvaret: Vi skal bruge jorden med dens ressourcer og dens plante- og dyreliv til alles bedste og tage hensyn til de kommende generationer.

Værdier for fremtiden