er mere end vækst og økonomi

Stig Grenov

Din stemme for fremtiden

Hvis du deler min drøm så stem på
Liste K

 

Stig Grenov, landsformand
for KristenDemokraterne

Jeg drømmer om et samfund, hvor alle mennesker har værdi. Hvor det at kunne snakke med naboen er vigtigere end kampen for et nyt samtalekøkken. Hvor vi har tid til hinanden - tid til at være forældre og børn sammen - tid til at være menneske.

Min drøm er, at du får mulighed for at skabe balance mellem familieliv og arbejdsliv. For dine børn har også behov for familietid.

Huset på landet skal ikke kun være en drøm. Vi skal kunne bo, leve og arbejde på landet eller i byen - helt efter eget valg.

Familien
 • Ret til fri på børns sygedage i op til 30 dage om året med 80 % løn.
 • At barselsorloven forlænges til 18 måneder.
 • At forældre skal have 85 % af prisen for en institutionsplads, hvis de selv passer deres børn.
 • Flere deltidsjob, så familieliv og arbejde kan fungere.
Skolen
 • At afskaffe heltidsskolen. Børn har behov for miljøskifte og for selv at vælge fritidsinteresser - eller blot at vælge fred og ro efter skoledagen.
 • Frit valg mellem friskole og folkeskole. Friskolerne skal have samme tilskud pr. elev som folkeskolerne.
Bo og arbejde
 • At vi får en stærk lokal kollektiv trafik.
 • At der er fuld it- og mobildækning overalt.
 • At du kan få en videregående uddannelse overalt i landet.
 • At der er skole, sundhedsvæsen, politi og anden offentlig service i nærheden - uanset hvor du bor.
 • En realkredit-pakke med særlige vilkår for långivning i tyndt befolkede områder.
Social og sundhed
 • At perioden til genoptjening af dagpenge halveres.
 • Obligatorisk oplysning og rådgivning før eventuel abort.
 • At støtte til forældre med multihandicappede børn forbedres og får samme niveau i alle kommuner.
 • At udbygge tilbud om smertebehandling og hospicepladser - især til børn.
 • At samle den psykiatriske behandling under regionerne og nedbringe medicinforbruget ved at give personalet og patienter mere tid sammen.
Flygtninge

Flygtninge er en opgave for hele verden. Vi kan ikke vende det blinde øje til og lade, som om de ikke eksisterer. For vi kan ikke undlade at hjælpe et menneske i nød.

Udviklingsbistand

U-landsbistanden skal op på minimum 1 % af BNI igen. Vi skal forbedre levevilkårene for de fattigste i verden ved at investere i skoler, sundhed, fødevareproduktion, veje m.v.

Det koster penge. Men det er rettidig omhu, for bedre levevilkår forebygger oprør, terror og borgerkrige - og dermed også flygtningestrømmene.

Økonomi og erhverv

Vi ønsker ikke ukritisk at dele penge ud, men nul-vækst er ikke vejen frem. Vi vil bevare den fælles velfærd.

Ledige skal have iværksætterydelse i op til 2 år, hvis de starter egen virksomhed. Vi vil give de mindre erhvervsvirksomheder bedre vilkår - specielt i landområderne.

Dagpenge

Perioden til genoptjening af dagpenge skal halveres. Jobtræning og arbejdsprøvning skal tælle som genoptjening til dagpenge.

- et bedre valg!

Valgfolder i PDF-format