Menneskelig værdighed

KristenDemokraterne vil kæmpe for, at alle menneskeliv respekteres og beskyttes fra undfangelse til naturlig død. Derfor er KD imod loven om fri abort og afviser forslag om aktiv dødshjælp.

I den kommende folketingsperiode vil KristenDemokraterne arbejde for:
 • at Danmark igen får en aborthandlingsplan, der forebygger uønskede graviditeter, støtter unge familier og sikrer viden om alternativer til abort.
 • at der skal indføres obligatorisk oplysning og rådgivning for kvinder og par, som søger abort.
 • at det offentlige aldrig presser gravide til provokeret abort.
 • at brug af anonyme æg- og sæddonorer bliver forbudt. Enhver person har ret til at kende sine biologiske forældre.
 • at kunstig befrugtning ikke gives til enlige og lesbiske par. Et barn har krav på både en mor og far.
 • at fosterdiagnostik aldrig bruges til at frasortere handicappede. KristenDemokraterne vil inkludere handicappede medmennesker i samfundets fællesskab. 
I den kommende folketingsperiode vil KristenDemokraterne arbejde for:
 • at alle former for aktiv dødshjælp og læge-assisteret selvmord afvises. Sundhedsvæsenets opgave er at redde liv – ikke at tage menneskers liv.
 • at der oprettes flere hospicepladser i Danmark.
 • at forskningen i smertebehandling (palliation) skal styrkes.
 • at de palliative teams udbygges, så mennesker kan få den bedste pleje også i hjemmet.
 • at plejeorlov kan fortsætte i den periode, hvor den døende får et ophold på hospice.
Valgfolder i PDF-format