Frit valg til bopæl og arbejde

Personligt og lokalt initiativ afhænger af, at du føler dig hørt, nårder tages politiske afgørelser. Du kender bedst udfordringerne,hvor du bor. Derfor skal beslutningerne tages der.

Vi skal inddrage folkelige organisationer i lokalsamfundets udvikling. For at vi skal kunne bo i alle dele af Danmark.
I den kommende folketingsperiode vil KristenDemokraterne arbejde for:
 • at små børn tilbydes små institutioner
 • at oprettelse af friskoler, private daginstitutioner og plejehjem m.v. ikke forhindres af kommunen, når offentlige institutioner lukkes
 • at du kan få en videregående uddannelse i hele landet
 • at der er fuld IT- og mobil-dækning overalt
 • at vi får en stærk lokal kollektiv trafik
 • et større befordringsfradrag
 • en realkredit-pakke med særlige vilkår forlångivning i tyndt befolkede egne
 • retten til at tale med et menneske i den offentlige forvaltning. Digital post skal være frivillig
 • iværksætterydelse til ledige i 2 år ved start af egen virksomhed
 • udflytning af statslige og regionale arbejdspladser
 • attraktive vilkår bl.a. til læger, der etablerer sig i tyndtbefolkede egne
 • at møller på land skal have større afstand til naboer
 • at udbygge regionernes ansvar for miljøet,for mennesker med specielle handikap, og for udsatte børn og unge

 

Valgfolder i PDF-format