Danmark er et rigt land. Derfor har vi et særligt ansvar for at hjælpe mennesker i nød - både herhjemme og internationalt.

KristenDemokraterne vil arbejde for bedre vilkår for handicappede, psykisk syge, hjemløse, handlede kvinder, narkomaner, alkoholikere og alle andre grupper, som er i nød. Internationalt vil KristenDemokraterne arbejde for en øget u-landsbistand og en medmenneskelig flygtningepolitik.

  • at perioden til genoptjening af dagpenge skal halveres.
  • at forbedre den økonomiske støtte til og samarbejdet med organisationer, der hjælper de svageste og mest udsatte grupper i samfundet.
  • at behandlingen af ældre og handicappede medborgere foregår på en værdig og medmenneskelig måde. Teknologi kan være en stor hjælp, men aldrig som kompensation for menneskelig nærvær og omsorg.
  • at støtte og rådgivning til forældre med multihandicappede børn forbedres og får samme niveau for alle kommuner.
  • at samle den psykiatriske behandling under regionerne og at nedbringe medicinforbruget ved at give personale pg patienter mere tid sammen.
  • at bekæmpe prostitution med forbud mod køb af seksuelle ydelser (som det bl.a. kendes fra Sverige).
  • at beskytte handlede kvinder, der vidner mod kriminelle bagmænd, ved at give dem opholdstilladelse i Danmark.
  • at gøre dansk flygtninge- og indvandrerpolitik mere medmenneskelig. Der skal være større opmærksomhed på religiøst forfulgte - især på det store antal forfulgte kristne.
  • at genindføre en anstændig u-landshjælp, så Danmark igen giver 1 % af BNI.
Valgfolder i PDF-format