Debatmøde i borgerhuset

KristenDemokraterne i Viborg indkalder til
debatmøde og generalforsamling

tirsdag, den 22. november 2016 kl. 19.00 i borgerhuset ”Stationen”, Ll. Sct. Hansgade 7-9, 8800 Viborg

Efter generalforsamlingen taler nyvalgte organisatoriske næstformand og tidligere storkredsformand Karlo Brondbjerg om KDs arbejde med at blive opstillingsberettiget til folketinget og om det kommende regions- og kommunalvalg i nov. 2017.

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. a Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år

på valg er: Asger Petersen
                Johs. Østerlund Nielsen
                Ismael Mobariz
                Ingrid Bak

(valgt sidste år for 2 år – Renè Kjær, Thorvald Jensen, Jens Aage Nielsen)          b 2 suppleanter, valgperiode 1 år (ingen valgt i 2015)

c  1 revisor og 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 år.
    (valgt i 2015 – Carl Oluf Bak og Jørgen Pedersen)

5. Indkomne forslag – (være indsendt til bestyrelsen sen. 2 uger før generalforsamling).

6. Politisk drøftelse

7. Evt.   

Med venlig hilsen
Ingrid Bak
Formand for KD i Viborg Kommune       

 

 

"Kan man bygge et specielt kristent rensningsanlæg eller en speciel kristen vej?" blev en Kristendemokrat en gang spurgt, og svarede: ... [Læs mere]
Formand:
Ingrid Bak
Madekildeengen 6
8850 Bjerringbro
Tlf: 86 68 21 02
[Send mail]
Kristendemokraterne i Viborg arbejder for:

  • Gode rammer for beboerne i hele kommunen
  • Familiens trivsel
  • Respekt for den enkelte
  • Omsorg for mennesker med behov for hjælp
  • Mindre "minuttyranni" i ældreplejen

Kristendemokraterne mener dertil, at overdreven kontrol bør afløses af tillid og anerkendelse.Sådan bliver du medlem:

Som medlem er du med til at bevare og styrke Kristendemokraterne som politisk parti.

Som medlem modtager du tilbud om deltagelse i politiske møder, kurser og indflydelse i det omfang, du ønsker. Dertil partibladet og tilbud om modtagelse af partiets aktuelle nyhedsbrev over e-mail.

Et medlemskab koster p.t. årligt kr. 375,- for enkeltpersoner og kr. 650,- for ægtepar.

Tilmeld dig online eller kontakt lokalformanden for nærmere information.
Antal besøgende: 6859