Generalforsamling med Fællesspisning

Mandag den 19. oktober 2015 
i Aulum Fritidscenter.
Markedspladsen 10, 7490 Aulum.

Fællesspisning
Kl. 18.00 (Pris ca. 85 Kr),
Tilmelding hos Karlo Brondbjerg
karlo(at)karlo.dk  senest 14. okt.

Kl.19.00 Delegeretmøde for delegerede til landsmødet.

kl. 19.30 Generalforsamling                   Tale v. Kristian Andersen:
                                                                 “Glimt fra det politiske arbejde”
Dagsorden iht. vedtægterne. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: 
2. Beretning ved formanden:
3. Fremlæggelse af regnskab, revideret af 2 revisorer:
4. Orientering ved regionsformanden:
5. Forelæggelse af regionens regnskab til godkendelse:
6. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab:
7. Behandling af indkomne forslag:
8. Valg af:   
• Storkredsformand (Karlo Brondbjerg genopstiller): 
• 2 bestyrelsesmedlemmer: 
• 2 suppleanter
• 1 revisor og 1 revisor suppleant. 

9. Eventuelt.

 

 

Velkommen til Kristendemokraterne i Viborg

"Kan man bygge et specielt kristent rensningsanlæg eller en speciel kristen vej?" blev en Kristendemokrat en gang spurgt, og svarede: ... [Læs mere]
Folketingsvalget 2015

Kristendemokraterne i Viborg stiller med to kandidater: René Kjær og Knud Gaarn-Larsen [læs mere om dem]

René Kjær
Knud Gaarn-Larsen


Formand:
Ingrid Bak
Madekildeengen 6
8850 Bjerringbro
Tlf: 86 68 21 02
[Send mail]
Kristendemokraterne i Viborg arbejder for:

  • Gode rammer for beboerne i hele kommunen
  • Familiens trivsel
  • Respekt for den enkelte
  • Omsorg for mennesker med behov for hjælp
  • Mindre "minuttyranni" i ældreplejen

Kristendemokraterne mener dertil, at overdreven kontrol bør afløses af tillid og anerkendelse.Sådan bliver du medlem:

Som medlem er du med til at bevare og styrke Kristendemokraterne som politisk parti.

Som medlem modtager du tilbud om deltagelse i politiske møder, kurser og indflydelse i det omfang, du ønsker. Dertil partibladet og tilbud om modtagelse af partiets aktuelle nyhedsbrev over e-mail.

Et medlemskab koster p.t. årligt kr. 375,- for enkeltpersoner og kr. 650,- for ægtepar.

Tilmeld dig online eller kontakt lokalformanden for nærmere information.
Antal besøgende: 4073