PRESSEMEDDELELSE

Kristendemokraternes hovedbestyrelse mødtes tirsdag aften for bl.a. at diskutere Elif Demir Gökces udtalelser på Facebook. 

I forbindelse med Hamas terroraktion mod Israel den 7. oktober spekulerede Elif Demir Gökce på sin private Facebook-side, om det mon virkelig var Hamas, som havde foretaget angrebet. Måske det i stedet var en False-Flag operation?

Opslaget mødte en del kritik i pressen og blandt Kristendemokraternes medlemmer, og hovedbestyrelsen fandt reaktionerne alvorlige nok til at behandle dem på et hovedbestyrelsesmøde. Her konkluderede man følgende:

  • Elif Demir Gökce har slettet opslaget, efter at hun har forstået, at Hamas selv – officielt – har taget ansvaret.
  • Vi anerkender det store og gode arbejde Elif Demir Gökce gør i Brøndby kommune.
  • Vi stræber ikke efter en 0-fejlskultur blandt vores politikere, men tror på dialog og fælles forståelse, og selvfølgelig loyalitet overfor partiets politiske linje, også på de private platforme.
  • Kristendemokraterne anerkender, at vi som mennesker bærer historie, kultur og følelser med os, men vores politik bygger på vores værdigrundlag, og en faglig tilgang til virkeligheden.
  • Kristendemokraternes politik er: Vi anerkender Israels ret til at eksistere trygt og fredeligt. Vi støtter arbejdet for en to-stats løsning, og vi opfordrer konfliktens parter til at overholde krigens love og folkeretten.

Vi vil gerne benytte anledningen til at opmuntre alle danskere til at søge indsigt i parternes synspunkter i konflikten, at bygge bro mellem oppositionerne og søge fredelige løsninger. Vi har alle et ansvar for at søge at forstå hinanden – også i denne dybt ulykkelige og komplicerede konflikt.

Jeppe Hedaa

Landsformand, KristenDemokraterne