Aktiv dødshjælp

Ja til aktiv livshjælp og nej til aktiv dødshjælp!

KristenDemokraterne forstår og anerkender den dybtgående og komplekse debat omkring aktiv dødshjælp.

Vi står i en kritisk tid, hvor vores principper og værdier bliver udfordret. Vores ståsted er fast: Vi tror på, at hvert menneskeliv har en uendelig værdi. Vi er bekymrede for, at legalisering af aktiv dødshjælp kan lede til en glidebane, hvor samfundets mest sårbare kan føle et øget pres, og hvor sundhedsvæsenets rolle i at bevare liv kan blive kompromitteret.

VI SER EN RISIKO FOR AT VI SOM SAMFUND BEVÆGER OG UD PÅ EN FARLIG GLIDEBANE, SOM MAN DESVÆRRE HAR SET DET I ANDRE LANDE.

Inspireret af internationale erfaringer, ser vi, at legalisering kan have langsigtede, uønskede konsekvenser, hvor antallet af tilfælde af aktiv dødshjælp stiger betydeligt. Vi tror på, at der findes bedre alternativer til at adressere lidelse og smerte.

Vores mål er at fremme en tilgang, hvor vi tilbyder medfølelse, støtte og pleje, snarere end at vende os mod løsninger, der afslutter liv. KristenDemokraterne ønsker at styrke samfundets kapacitet til at tage hånd om de mest sårbare og sikre, at alle livets faser mødes med værdighed og respekt.

KONKRET FORESLÅR KRISTENDEMOKRATERNE:

 • Forbedring af palliativ pleje:

  • Investere i og udvikle palliativ pleje, således at de, der lider af terminal sygdom, kan opleve værdighed og lindring i livets sidste fase.
  • Sikre uddannelse og støtte til sundhedspersonale i palliativ pleje.
 • Styrkelse af mental sundhedsstøtte:

  • Udvide tilgængeligheden af psykologisk støtte for patienter med livstruende sygdomme.
  • Etablere mere omfattende støtteprogrammer for familier til terminalt syge.
 • Bevidsthedsopbygning og uddannelse:

  • Lancere oplysningskampagner om alternativer til aktiv dødshjælp, herunder betydningen af palliativ pleje og mental sundhedsstøtte.
  • Integrere etik og værdibaseret uddannelse i sundhedssektoren om vigtigheden af livets værdi.
 • International overvågning og forskning:

  • Følge udviklingen i lande, der har legaliseret aktiv dødshjælp, for at forstå konsekvenserne og lære af disse.
  • Støtte forskning i effektive alternativer til aktiv dødshjælp.
 • Samfundsmæssig dialog:

  • Facilitere åben og inkluderende dialog omkring emnet, inddragende både sundhedsfaglige, etikere, patienter og pårørende.
  • Sikre, at beslutningsprocessen om sådanne følsomme emner er transparent og inkluderende.

Ordfører for dette område

ORDFØRER VEDRØRENDE AKTIV DØDSHJÆLP

ANNE KNUDSEN

22 72 37 87
03aknudsen@kd.dk