BØRNENES FINANSLOV

KD’S FINANSLOV SKAL STYRKE BØRNENE

Børn er ikke et redskab for samfundet. Men investeringen i en god barndom betaler sig også økonomisk. Faktisk mener vi, at en ordentlig børnepolitik er en nødvendighed for Danmarks fremtid. De børn, der fødes i dag, vil om 20 år sikre arbejdskraften, mindske behovet for indvandring af arbejdskraft, styrke udbuddet af varme hænder og gøre skattegrundlaget bedre, så pensionsalderen kan holdes i ro.

Med dette udspil vil vi styrke fællesskabet i familierne og løse problemerne for de udsatte børn og unge, inden de vokser sig uoverskuelige både menneskeligt og økonomisk.

De yngste borgere er på én gang dem, der beriger tilværelsen, og samtidig de mest udsatte, når økonomien eller samværet ikke fungerer.

KD’S 14 KRAV TIL BØRNENES FINANSLOV

 1. Barselsorloven skal forlænges til 18 måneder, som mor og far kan dele, som de vil. Små børn har behov for tryghed, nærhed og omsorg i kendte og overskuelige rammer. Det er en investering i fremtidens voksne.
 2. Hvert barn skal have 30 årlige omsorgsdage, hvor forældrene kan passe dem i tilfælde af sygdom. Ordningen finansieres efter svensk forbillede via en arbejdsmarkedsbetalt forsikring, der udbetaler 80% af lønnen.
 3. Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn. Tilskuddet skal udgøre 85% af den billigste nettoudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. (Idag er loven, at tilskuddet skal være op til 75%).
 4. Sundhedsplejersker og pædagoger skal i samarbejde spotte evt. manglende sproglig udvikling hos hjemmepassede børn. Familierne skal tilbydes sprogstimulering for barnets bedste.
 5. Arbejdsgiverbetalt skal kunne deles frit mellem par, så den hjemmegående forælder ikke straffes med en lavere pension. I stedet kan familien selv bestemme, hvor pengene skal sættes ind.
 6. Der skal være ret til fleksibel arbejdstid, så forældre kan vælge at arbejde mindre. Det skaber valgfrihed til familierne.
 7. Arbejdssøgende skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet ned til 25% af en fuldtidsstilling.
 8. Minimumsnormeringer i institutioner fastsættes ved lov for at sikre børnene den omsorg, de har brug for. Hver voksen må max have tilsyn med tre børn under to år eller seks børn i alderen 3-6 år. Derudover skal mindst 80% af de ansætte være faglærte pædagoger. Det vil sikre høj faglighed i institutionerne, hvilket gavner både voksne og børn.
  FORÆLDRELIV OG SKILSMISSE
 9. Samtlige par skal have gratis adgang til parrådgivning. Børn af velfungerende hjem opnår højere karakterer, uddannelse, er mindre indblandet i mobning og har bedre helbred. Derfor skal staten redde forældreskabet, selvom ægteskabet går i stykker. Udgiften modsvares af færre statslige midler til ekstrahjælp i skolen og psykologbistand.
 10. Ved skilsmisse skal der indføres obligatorisk mægling, hvor barnet får en bisidder.
 11. Intet barn skal udsættes for at blive hentet af fogeden i forbindelse med fuldbyrdelse af samværsordninger.
 12. Der afsættes 10 millioner kr. på finansloven til frivillige organisationer, der arbejder for børn af misbrugshjem. Der er 120.000 børn, der dagligt lever med psykisk, fysisk eller seksuelt relateret vold som følge af misbrugsproblemer i familien. Ifølge Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning koster det samfundet ca. 4,5 mia. kr.
  GENERELT
 13. Børnechecken udbetales til alle børn uanset antal søskende. Pengene er børnenes, hvorfor de ikke må gøres til genstand for udlæg. Beløbet må ikke indregnes i forældrenes indtægtsgrundlag ved beregning af sociale tilskud som kontanthjælp eller andre rabatter. Knap 50.000 børn er i dag berørt alene af kontanthjælpsloftet.
 14. Der skal oprettes børneafdelinger på alle supersygehuse og børnehospice i alle regioner.

KD’S 14 KRAV TIL BØRNENES FINANSLOV

 1. Barselsorloven skal forlænges til 18 måneder, som mor og far kan dele, som de vil. Små børn har behov for tryghed, nærhed og omsorg i kendte og overskuelige rammer. Det er en investering i fremtidens voksne.
 2. Hvert barn skal have 30 årlige omsorgsdage, hvor forældrene kan passe dem i tilfælde af sygdom. Ordningen finansieres efter svensk forbillede via en arbejdsmarkedsbetalt forsikring, der udbetaler 80% af lønnen.
 3. Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn. Tilskuddet skal udgøre 85% af den billigste nettoudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. (Idag er loven, at tilskuddet skal være op til 75%).
 4. Sundhedsplejersker og pædagoger skal i samarbejde spotte evt. manglende sproglig udvikling hos hjemmepassede børn. Familierne skal tilbydes sprogstimulering for barnets bedste.
 5. Arbejdsgiverbetalt skal kunne deles frit mellem par, så den hjemmegående forælder ikke straffes med en lavere pension. I stedet kan familien selv bestemme, hvor pengene skal sættes ind.
 6. Der skal være ret til fleksibel arbejdstid, så forældre kan vælge at arbejde mindre. Det skaber valgfrihed til familierne.
 7. Arbejdssøgende skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet ned til 25% af en fuldtidsstilling.
 8. Minimumsnormeringer i institutioner fastsættes ved lov for at sikre børnene den omsorg, de har brug for. Hver voksen må max have tilsyn med tre børn under to år eller seks børn i alderen 3-6 år. Derudover skal mindst 80% af de ansætte være faglærte pædagoger. Det vil sikre høj faglighed i institutionerne, hvilket gavner både voksne og børn.
  FORÆLDRELIV OG SKILSMISSE
 9. Samtlige par skal have gratis adgang til parrådgivning. Børn af velfungerende hjem opnår højere karakterer, uddannelse, er mindre indblandet i mobning og har bedre helbred. Derfor skal staten redde forældreskabet, selvom ægteskabet går i stykker. Udgiften modsvares af færre statslige midler til ekstrahjælp i skolen og psykologbistand.
 10. Ved skilsmisse skal der indføres obligatorisk mægling, hvor barnet får en bisidder.
 11. Intet barn skal udsættes for at blive hentet af fogeden i forbindelse med fuldbyrdelse af samværsordninger.
 12. Der afsættes 10 millioner kr. på finansloven til frivillige organisationer, der arbejder for børn af misbrugshjem. Der er 120.000 børn, der dagligt lever med psykisk, fysisk eller seksuelt relateret vold som følge af misbrugsproblemer i familien. Ifølge Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning koster det samfundet ca. 4,5 mia. kr.
  GENERELT
 13. Børnechecken udbetales til alle børn uanset antal søskende. Pengene er børnenes, hvorfor de ikke må gøres til genstand for udlæg. Beløbet må ikke indregnes i forældrenes indtægtsgrundlag ved beregning af sociale tilskud som kontanthjælp eller andre rabatter. Knap 50.000 børn er i dag berørt alene af kontanthjælpsloftet.
 14. Der skal oprettes børneafdelinger på alle supersygehuse og børnehospice i alle regioner.