EUROPA-, UDENRIGS- & bistandspolitik

I Danmark er vi også en del af mange større enheder. Vi er en del af Norden, EU,
NATO og verdenen, for bare at nævne nogle få. Alle disse sammenspil
skal vi naturligvis have til at fungere bedst muligt.

EU SKAL STYRKES OG DEMOKRATISERES

Der bør investeres yderligere 25 mia. kroner i klimafonden, som allerede i dag udgør 25 mia. kroner. Af de øgede investeringer skal 10 mia. tilføres forskning og uddannelse på højeste niveau. Staten låner de 25 mia. kr. over perioden 2022-2026.

KD støtter fælles låntagning i EU, fordi det giver billigere lån.

Derfor foreslås det, at der optages fælles EU-lån på 700 mia. euro til yderligere udbygning af europæisk infrastruktur. Den danske andel af midlerne indsættes i en dansk infrastrukturfond til udbygning af jernbaner, veje og energiinfrastruktur.

KD støttede afskaffelsen af forsvarsforbeholdet.

Ved folkeafstemningen i 2022 anbefalede KD et ja til afskaffelse af det danske forsvarsforbehold. Dette da deltagelse på dette område ikke omfatter deltagelse i en EU-hær og ikke er en erstatning for NATO, men et tillæg og en mulighed for at styrke landets sikkerhed og forsvar. Med vores deltagelse kan vi aktivt vælge at deltage i for eksempel sikkerhedsskabende og stabiliserende missioner, ligesom vi kan få adgang til billigere indkøb via fælleseuropæiske indkøb på området.

Konkret foreslår KD:

  • Fælles låntagning
  • Forfatningsdomstol
  • Demokratisk reform af EU

UDVIKLINGSBISTANDEN SKAL OP

En stabil og stærk udviklingsbistand mindsker beviseligt migration. Det er tillige en etisk pligt at hjælpe verdens fattigste mennesker.

Modellen med investering og åbning af markeder, der gjorde mange asiatiske lande økonomisk stærke, skal bruges på Afrika, og her skal Danmark investere 3,5 mia. kroner årligt frem mod 2030 og yderligere ca. 3,5 mia. kr. årligt efter 2030 for at nå op på 1% af BNP.

Konkret foreslår KD:

  • Hæv ulandsbistanden med ambition om 1 procent af BNP
  • Skab en ny aftale med AVS-landene om handel, økonomi, menneskerettigheder og migration

Ordfører for dette område

Udenrigsordfører

Peter Scheining

10pscheining@kd.dk