Forsvar

Et forsvar er vigtigt ikke bare for at kunne forsvare os selv, men også til at forsvare naboer eller partnere, til at indgå i fredsbevarende missioner og forsvare nødhjælp og svage. Samtidigt benyttes en del af forsvaret også hjemme ved store begivenheder, naturkatastrofer og lignende.

KristenDemokraterne anser forsvaret som en central aktør i Danmarks internationale arbejde med at sikre fred og beskytte de mest sårbare. Gennem deltagelse i både humanitære og fredsbevarende indsatser rundt om i verden spiller forsvaret en nøglerolle. Beredskabet er også afgørende, idet det bidrager med civilt personale, især til humanitære opgaver.

Ved folkeafstemningen i 2022 anbefalede KD et ja til at ophæve Danmarks forsvarsforbehold i EU. Dette skyldes, at deltagelse på dette område ikke indebærer deltagelse i en EU-hær. Det er heller ikke en erstatning for NATO, men snarere et supplement, der giver mulighed for at forstærke Danmarks sikkerhed og forsvar. Med vores engagement kan Danmark aktivt vælge at deltage i sikkerhedsskabende og stabiliserende missioner. Desuden kan vi drage fordel af økonomiske besparelser gennem fælleseuropæiske forsvarsindkøb.

Endelig anerkender KD vores forpligtelse over for vores NATO-allierede om at bruge 2% af vores BNP på forsvaret.