Politisk næstformand

Henrik Hjortshøj

Min mærkesag – Det gode børne- og familieliv

Henrik Hjortshøj

Min politik tager udgangspunkt i mine drenge, og den virkelighed de oplever. Et på mange måder egoistisk udgangspunkt, men et vigtigt udgangspunkt for det er derfor jeg vil styrke familielivet og vores relationer til hinanden, vores børn, forældre og partnere.

Vi skal give et samfund videre, som tager udgangspunkt i værdighed. Alle mennesker har værdi fra vugge til grav og det skal vi huske på i vores sundsvæsen, i vores daginstitutioner, i vores skoler, i vores ældrepleje, og i hele vores velfærdssystem.

Mennesker skal mødes med kærlighed og omsorg, og ikke som en klient og udgift. Det kræver et økonomisk og socialt ansvarligt parti. Det er derfor der brug for KD – Et værdibaseret og borgerlige midterparti, som ikke er bange for reformer.

Et parti præget af menneskeværd, næstekærlighed, frihed og bæredygtighed. Hvor slagord som familien er det vigtigste, Den gode barndom varer hele livet, Minimumsnormeringer, Børnerettigheder og -domstol er mere end bare ord!

Det gode børneliv

Et godt børneliv kræver først og fremmest, at vi bryder med den præstations- og evalueringskultur, som gennemsyrer vores uddannelsessystemet. Børns trivsel ødelægges, når de hele tiden skal testes og vurderes. Præstationskulturen er en kæmpe årsag til stress blandt børn.

Vi skal væk fra det ensidige fokus på karakterer og i stedet skabe skoler, hvor børnene oplever fremgang og succeser, hvor de trives og udvikler sig som hele mennesker i samspil med hinanden.

Og der skal være reelle minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så børnene oplever, at der voksne til stede, som faktisk har tid til at være i relationen med børnene.

Det gode familieliv

Vi har brug for hinanden. Så simpelt er det.

Det er sammen med familien og vennerne, vi er allermest afslappet og trygge. Det er derfor vi skal have et større fokus på det gode liv. Familien og vennerne skal i fokus – vi skal ud af hamsterhjulet, så vi får tid til de relationer, som gør os lykkelige.

Derfor er der behov for en Børnenes Finanslov for at give reel frihed til at skabe en bedre hverdag for familierne. Offentlige og private daginstitutioner skal ligestilles, og der skal indføres tilskud til hjemmepasning i kommuner, så familierne kan vælge det pasningstilbud, som stemmer bedst overens med deres værdier som familie.

Barselsorloven skal forlænges til 18 måneder og forældrene skal frit kunne dele barslen mellem sig, så forældre og børn får den bedste start på det nye liv. Og der skal indføres gratis og anonym forældrerådgivning til alle.

MENNESKET BAG

Jeg er 32 år, far til to drenge på 7 og 1,5 år og har været politisk aktiv siden jeg fik min ældste søn. Jeg er østjyde bosiddende i Gellerup, Aarhus.

Jeg bruger fritiden sammen med familie og venner. I godt selskab med venner og familie ynder jeg at spille brætspil – alt lige fra Ludo og Matador til Catan og Twilight Imperium. Desuden er jeg en 1. klasses nørd, som spiller det strategiske kortspil Magic the Gathering, og har en kæmpe kærlighed for Star Wars og Karen Blixens forfatterskab.