Kristendemokratisme

 

HVAD ER KRISTENDEMOKRATISME?

Kristendemokratisme er en demokratisk ideologi, som bygger på værdier fremfor et systematisk tankesæt.
Det kristne livs- og menneskesyn udgør rygraden i kristendemokratismen i samspil med personalismen og naturretten.
Kernen er derfor de 4 grundværdier:
  • Menneskeværd
  • Det fælles bedste
  • Frihed
  • Ansvar
Herunder ligger et hav af principper og begreber:
Menneskerettigheder, ufuldkommenhedsprincippet, naturlige og nære fællesskaber, subsidiaritetsprincippet, retfærdighed og social markedsøkonomi, borgerlige frihedsrettigheder, næstekærlighedstanken og forvalterskabstanken.
Det er store ord, men hvad betyder de?
Her kommer mit bud på nogle princippernes betydning:

UFULDKOMMENHEDSPRINCIPPET

Mennesket er i sin natur rationelt, frit, uafhængigt og ansvarligt. Samtidig  erkender kristendemokratismen, at mennesket er og forbliver  ufuldkomment. Det er derfor heller ikke muligt at skabe det perfekte samfund. Kristendemokrater har derfor ikke en utopisk opfattelse af det politiske, men derimod en pragmatisk tilgang, der tager hensyn til menneskets ufuldkommenhed.

RETFÆRDIGHED OG SOCIAL MARKEDSØKONOMI

Samfundet bør indrettes efter princippet om retfærdighed, hvor alle borgere og grupper tilgodeses både materielt og ikke-materielt. Kristendemokrater går derfor ind for en social markedsøkonomi. Det indebærer bl.a., at der sættes rammer for markedsøkonomien, så den på den ene side skaber velstand og velfærd, men på den anden side ikke skaber unødig ulighed.

BORGERLIGE FRIHEDSRETTIGHEDER

Enhver har ret til at indrette deres liv efter egne værdier og opbygge fællesskaber på baggrund af disse. Det indebærer, at åndsfriheden skal holdes i hævd. Det betyder ikke, at alle værdier er lige gode, men at samfundets mindretal skal beskyttes. Samtidig er det vigtigt, at samfundet grundlæggende bygger på nogle fælles værdier. Her peger kristendemokratismen særligt på den kristne kulturarv. Det indebærer at vi har religionsfrihed, men ikke religionslighed.
 
Jeg håber du blev lidt klogere på kristendemokratismen
 
Skulle din interesse være vækket for KD’s politiske ideologi kan du melde dig ind her https://www.kd.dk/bliv-medlem/
 
Vi har en mindmap omkring kristendemokratisme som PDF. Denne kan downloades her: Kristendemokratisme
 
Vi vedtog også i 2020 vores definition af kristendemokratismen, som du kan hente her: https://www.kd.dk/wp-content/uploads/2022/07/O2020-01-KristenDemokrati-i-Danmark.pdf

KristenDemokraternes

Søtoften 27
2820 Gentofte

Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15)
Email: kd@kd.dk

Bankkonto: 5470-2037886
MobilePay: 26329

COPYRIGHT © KristenDemokraterne