REGION SJÆLLAND

Generalforsamling 2014

Storkreds og Regionsforening Sjælland indkalder til generalforsamling med afholdelse tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00 i Greve Borgerhus (Greveager 9, 2670 Greve) lokale 5.
Der er gratis kaffe og kage, men man kan donere penge, især nu når vores partistøtte er fjernet af Folketinget.

Dagsorden ifølge vedtægterne, herunder valg af Storkredsformand.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
 2. Beretning fra Eva Guldfred.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Vælgererklæring og politisk drøftelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af:
  a)Storkreds-/Regionsformand.
  Kandidater skal anmeldes til eva@guldfred.dk  senest d.13/2-24
  b) Bestyrelsesmedlemmer. Kan opstilles på mødet
  c) Revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

  Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5. Skal være sendt til eva@guldfred.dk senest d.13/2-24

  De bedste hilsner,
  Eva Guldfred
  Bestyrelsesmedlem og formandskandidat

BESTYRELSE

KASSERER

JENS PETER HANSEN

Tlf. 21 58 27 48
fjerren@gmail.com

SEKTRETÆR

EGON JAKOBSEN

Tlf. 20 10 57 02
egon4700@gmail.com

REVISOR

PER KRISTENSEN

Tlf. 46 78 94 94
per@mk-data.dk
HB-medlem

.

TAGE SØRENSEN

Tlf. 29 65 28 64
tage@kd.dk

.

HENNING ØSTERGAARD CHRISTENSEN

Tlf. 61 27 30 21
05hochristensen@kd.dk
HB-medlem

.

STEEN DAVIDSEN

Tlf. 50 51 10 37
steen@cms-net.dk

.

METTE DAVIDSEN

Tlf. 55 77 12 40
mette@cms-net.dk

Vedtægter og andre dokumenter

Ændringsforslag marts 2022

Følg os på Facebook