Kirke & tro

KD vil kæmpe for retten til at tænke, tro og tale som man vil. Vi tror på oplysning og debat frem for forbud og tvang

KD vil kæmpe for retten til at tænke, tro og tale som man vil. Vi tror på oplysning og debat frem for forbud og tvang. Vi forsvarer en kristen kultur og menneskets uendelige værdi.

Det betyder også, at med friheden følger et ansvar. Frie skoler skal fortsætte arbejdet med deres sociale ansvar. Vælger man at klæde sig i burka, er der jobs, man ikke kan få. Er man trossamfund med frihed til at være fælles om sin tro, ligger man også under for ansvaret for at overholde dansk lov og bidrage positivt til samfundet.

Frihed og ansvar hænger sammen.

KIRKE OG RELIGION

Danmark skal fortsat være et samfund, der bygger på en kristen kultur. Det betyder, at kristendommen og folkekirken har en særstilling i Danmark, og at f.eks. helligdage begrundes i den kristne kulturarv. Det må dog ikke forhindre, at vi står fast på religionsfrihed og åndsfrihed.

ÅNDSFRIHED

  • KD vil sikre respekt for åndsfriheden i alle sammenhænge og bekæmpe vold og tvang.
  • Børn og unge skal undervises i åndsfrihed og i respektfuld, kritisk dialog.
  • KD vil forsvare minoriteters rettigheder i samfundet.
  • I Danmark har vi gode muligheder for politisk debat, hvor alle gennem symboler, budskaber og kampagner kan dele egne politiske holdninger. Samme frihed skal gælde tro og religiøse holdninger.

DET OFFENTLIGE

  • Tro og holdninger skal ses som en naturlig del af at være menneske og ikke forbydes eller diskrimineres i det offentlige.