STORKREDS KØBENHAVNS OMEGN

BESTYRELSE

STORKREDSFORMAND

JOHNNIE GREGERSEN

Tlf. 40 50 19 48
02jgregersen@kd.dk