STORKREDS SJÆLLAND

Generalforsamling 2024

Storkreds og Regionsforening Sjælland indkalder til generalforsamling med afholdelse tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00 i Greve Borgerhus (Greveager 9, 2670 Greve) lokale 5.
Der er gratis kaffe og kage, men man kan donere penge, især nu når vores partistøtte er fjernet af Folketinget.

Dagsorden ifølge vedtægterne, herunder valg af Storkredsformand.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
 2. Beretning fra Eva Guldfred.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Vælgererklæring og politisk drøftelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af:
  a)Storkreds-/Regionsformand.
  Kandidater skal anmeldes til eva@guldfred.dk  senest d.13/2-24
  b) Bestyrelsesmedlemmer. Kan opstilles på mødet
  c) Revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

  Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5. Skal være sendt til eva@guldfred.dk senest d.13/2-24

  De bedste hilsner,
  Eva Guldfred
  Bestyrelsesmedlem og formandskandidat

BESTYRELSE

SEKRETÆR

EGON JAKOBSEN

Tlf.: 20 10 57 02
egon4700@gmail.com

KASSERER

Per Kristensen

Tlf.: 40 90 78 10
per@mk-data.dk

KASSERER

Tage Sørensen

Tlf.: 29 65 28 64
tage@kd.dk

Kommuneforeningsformand Køge Bugt

EVA GULDFRED

Tlf.: 50 10 42 44
eva@guldfred.dk


Kommuneforeningsformand Ringsted

FINN ANDERSEN

Tlf. 25 57 84 31

Bestyrelsesmedlem

Mette Davidsen

Bestyrelsesmedlem

Sten Davidsen

Vedtægter og andre dokumenter

Læs vores vedtægter