jan 15, 2023

Bevar store bededag!

Afskaffelsen af store bededag vækker undren, bekymring og forvirring. Fra overvismænd, bagere, biskopper og mange andre grupper forundres man over regeringens forslag om afskaffelse af denne helligdag, hvor fordelene blæser i vinden, lidt ligesom regerings erklærede formål med dens afskaffelse.
 
Man siger det skal være med til at finansiere stigende forsvarsudgifter, men er det ikke mere et spørgsmål om at forsøge at knytte et i bund og grund upopulært forslag op på noget de fleste af os kan se mening med, uden der i realiteten er skygge af sammenhæng?
 
Det lugter lidt af gammel vin på nye flasker, hvor løsningen tidligere blev kaldt ”Fair Løsning” fra S og SF, som skulle få os til at arbejde 12 minutter længere, eller Lars Løkkes daværende parti Venstre, der forslog 1 times ekstra arbejde, for at øge arbejdskraften, tilbage i 2008.
 
Store bededag er for mange knyttet til traditioner om ikke bare hveder, men også om tid til familie og venner, en kort ferie, biograf- og museumsbesøg eller for nogle, dens mere oprindelige formål om bod og eftertanke.
 
Hos KD ønsker vi at bevare store bededag med den livskvalitet og familietid den medfører.
 
Vi opfordrer alle partier udenfor regeringen, i Folketinget, til at udvise modet til at stå sammen og lad dermed danskerne selv tage stilling til store bededag, ved at kræve en folkeafstemning.
Brug grundlovens § 42. Stk. 1, og vis at selv en flertals regering, skal lytte og ikke må være magtfuldkommen. Den siger nemlig:
 
“Når et lovforslag er vedtaget af folketinget, kan en tredjedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse overfor formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer.”

KristenDemokraternes Landskontor
Sorøvej 1 | 4291 Ruds Vedby
Tlf. 33 27 78 10 (kl. 10-15) | Email: kd@kd.dk
Bankkonto: 5470-2037886