14. okt 2023

Formandens beretning til landsmødet 2023

Formandsberetning leveret på landsmødet 2023 i Middelfart:

Tak for ordet.

Hjerteligt velkommen til landsmøde. Hvor er det bare et privilegium, når vi kan være sammen fysisk, diskutere politik og bare være sammen som venner i det politiske arbejde i to dage.

Og tak for den tillid i viste mig i marts, hvor I så entydigt bakkede op om mit formandskab. Det betyder meget for mig, at jeg kan mærke partiets stærke hånd i ryggen. Hvor møder en politiker medlemmer, som åbenlyst ønsker det bedste for en, og opmuntrer en så tydeligt i arbejdet? Mine kollegaer oplever at være i et beskidt miljø, og skal navigere i hårde fløjdannelser og splid. Jeg møder mennesker, som er milde og bøjer sig mod hinanden. Jeg bliver venligt vejledt og får gode råd med på vejen af tillidsfolk som kender vores historie ud og ind.

De første 7 måneder af mit formandskab har haft et inderligt fokus på vores interne forhold. Vi vidste alle, at der skulle nyt til, hvis vi skal søge reel indflydelse i ledelsen af vort land. I 20 år har vi holdt fast i måden at arbejde på – med det samme resultat. Isolation udenfor folketinget. NU skal det være slut. Der er så vigtige temaer der arbejdes med i den moderne verden, at vi ønsker at de kristne værdier påvirker positivt, og det sker kun ved forhandlingsbordene i kommuner, regioner, og i folketing. Vi vil tilbage i samtalen i magtens korridorer, så vi også med vores stemme kan betjene Danmarks borgere ordentligt. Det har været hårdt at holde tilbage på de politiske emner:

Vores hjerte-emne, familien, er netop blevet samlet op af de Konservative. Det er rart, at vi ikke skal stå alene med det, men der er meget mere, vi kan gøre for vores familier i Danmark. Vi er Danmarks familieparti.

Vi har set på en abort-debat, hvor vi forfærdeligt gerne vil bidrage med synspunkter, om hvorfor vi tror, den gravide kvinde selv er den bedste til at vurdere et vanskeligt dilemma, men at 12 uger er det bedste på lovgivningsområdet og at unge under 18 år bedst finder den gode løsning i samtalen med sine forældre. Det er en kompliceret debat – med rigtigt mange perspektiver og muligheder, som vi har øvet os en del på hos Kristendemokraterne. Lad os deltage i samtalen med et varmt og åbent hjerte.

Vi fik et mindre chok på folkemødet, da Mette Frederiksen offentliggjorde sine planer om at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Det synes vi er en rigtig dårlig ide, og vi vil tale for, at Danmarks læger og sygeplejerske skal holde fast i at forsvare livet, at lindre smerter og behandle de syge. Vi mener, at alle menneskeliv har værdi. Vi ønsker os ikke det samfund, hvor mennesker bliver til besvær eller føler, at de er for stor en belastning. Vi tror på politik med hjertet – ikke med pengene som førsteprioritet.

Vi har set en skolereform, som kom alt for sent. For ti år siden kørte Socialdemokratiet hele fagligheden over i et forsøg på at føre New Public Management ind over vores lærere og børn. Der bør siges undskyld. Vi skal bevare det tillidsbaserede samarbejde, som Danmark er kendt for. Vores lærere er udmærket klar over, hvordan de bedst driver skole for vores børn. Meget af det regeringen foreslår nu, giver indtryk af, at man er vågnet op. Det kan vi kun hilse velkomment.

Vores tone i debatten er blevet rå – særligt overfor religiøse minoriteter og nye danskere. Det er barskt at lytte til, og vi vil advare mod at politikere opfører sig primitivt og enøjet i debatterne. Den grime tone spreder sig og bliver til grov humor, som igen vokser til aggressiv adfærd.

Senest har vi været vidner til Hamas uhyrlige angreb på uskyldige civile i Israel. Vi fordømmer på det kraftigste denne terrorisme og tror på Jødernes ret til et selvstændigt land, hvor de kan leve fredeligt og trygt. I årtier har Israel/Palæstina konflikten været uløst, og det ser desværre ud til, at vi skal vidne en decideret krig den kommende tid. Vi opfordrer alle parter til at passe godt på de civile på begge sider, og ønsker at støtte med hjælp til de uskyldige ofre.

Og endelig har vi været vidne til regeringens fremlæggelse af planer på den grønne omstilling. Vi kan ikke regne os frem til at de holder. Vi bliver nødt at arbejde for moderne kernekraft i Danmark. Ellers kan enderne ikke mødes. Og vi skal alle ændre adfærd og lære at forbruge mere bæredygtigt. Det gør vi kun ved at få indsigt i de CO2 aftryk, som vores varer og tjenesteydelser sætter. Derfor ønsker vi at indføre CO2 afgifter. Endelig har vi anbefalet at styrke den kollektive transport og gøre den gratis. Det er så åbenbart mere bæredygtigt, når vi flytter os i fællesskab. Lad os nu få gjort den offentlige transport god, til tiden og reelt udbygget, så vi alle har lyst til at bruge den mere. Vi har fremlagt et bæredygtighedsprogram med mere end 80 forslag på energi, miljø- og klima-området, som leverer på det jeg lovede: Kristendemokraterne er det mest grønne, borgerlige parti i Danmark.

Og det var bare nogle af de mest aktuelle politiske sager, som er på dagsordenen lige nu. Det er sager, som vi Kristendemokrater har vigtige ting at sige til. Der er behov for os derude.

Men i dag skal også handle om os selv.

For i dag er dagen, hvor Kristendemokraterne i Danmark skal ændre spillepladen, så vi igen kan blive en aktiv del af den demokratiske samtale. Vi lægger de kommende timer den sidste hånd på et utroligt stærkt fundament, som der kan bygges begavet realpolitik på.

For 7 måneder siden besluttede dette landsmøde at påbegynde en livsvigtig transformation. Efter 20 år udenfor folketinget var det tydeligt for os alle, at vi ikke kan blive relevante for næste generation, hvis ikke partiet gennemlever en alvorlig modernisering. Jeg lovede at arbejde for

 • Et nyt og moderne værdigrundlag, som vi alle med kristne værdier kan spejle sig i.
 • En ny ledelseskultur med fokus på tjenersindsledelse. Politikere vil ikke ledes – de vil betjenes
 • En ny proces for udvikling af politik, baseret på stærke politiske udvalg
 • En fornyet opkobling på vores søsterpartier i Europa
 • En tydelig servicering af vort naturlige, kristne bagland.

Vi vil allerhelst arbejde med politik i Kristendemokraterne, men vi skulle lige have disse fem områder på plads først. Det store arbejde har vi forhåbentligt slået en sløjfe på i eftermiddag.

Som ny i professionel politik har jeg lært meget på disse første 7 måneder. Særligt vores samtaler med søsterpartierne i Europa har givet os god indsigt. Det har hjulpet os til at finde en fælles kristendemokratisk vej.

Lad mig dele nogle af vores observationer. Du vil helt sikkert være uenig med nogle af dem, men lad os alligevel glæde os over disse fællesnævnere. Kristendemokrater baserer historisk deres politiske arbejde på kristne værdier og dermed på:

 • Menneskets uendelige værdi og ufuldkommenhed
 • Bevarelse af den kristne kulturarv
 • En politisk stemme for kirker og trossamfund
 • Menneskerettigheder, etik og moral
 • Modstand mod kommunisme fascisme og antisemitisme
 • Kæmper for lige lov for alle og en retsstat
 • Frihandel
 • Det fælles bedste
 • Nærhedsprincippet – også kaldet subsidiaritet
 • Personalismen
 • Et stærkt civilsamfund med gode forhold for foreninger og frivillige organisationer
 • Et sikkert land med et stærkt forsvar, og tryghed i hjem og virksomheder –
 • Et pluralistisk samfund med respekt for alle minoriteter og uden klasser
 • Naturens gode forvaltning
 • Familiens rolle og betydning som grundsten i samfundet.
 • Gode forhold for små og mellemstore virksomheder
 • Frihed og fred for alle
 • Ordentlighed i forhold til migration
 • Arbejdskraftens frie bevægelighed
 • Det Europæiske samarbejde
 • Kristendemokrater bygger broer og sætter lid til håb fremfor frygt.

Kristendemokratiske ledere har haft afgørende roller i etableringen af den oprindelige Kul og Stål-union, som nu er det Europæiske projekt. Vi er for et tæt samarbejde i Europa, hvor hver enkelt stat bevarer sin suverænitet. Vores ideologi er ca. 70 år gammel og altså den nyeste politiske ideologi. Vi er klart et borgerligt midterparti – men med et stort hjerte for de meste sårbare, naturen og internationalt hjælpearbejde. Det gør os lidt vanskelige at placere på de klassiske rød/blå akser, men det må vi lære at leve med.

Den linje jeg netop har tegnet op, gør os til et parti som flugter med de store og modne kristendemokratiske partier i Europa. Partier som har bevist sig regeringsduelige og ansvarlige igennem både kriser og positiv vækst. Det er et særdeles solidt fundament og en god retning, som taler til rigtigt mange mennesker, som identificerer sig med kristne værdier.

Når alt dette er sagt, så er et parti ikke stærkere end de individer, som det formår at tiltrække. Vi skal engagere dygtige mennesker i vores faglige udvalg, og vi skal ikke mindst tiltrække dygtige kandidater til kommunal og regionsvalget om et par år, og til folketingsvalget om senest tre år.

Vi står overfor vanskelige tider. Geopolitisk uro, etiske dilemmaer, klimakrise, potentielle epidemier, krige, inflation etc. Der er rigeligt at tage fat på, og Kristendemokraterne er en vigtig stemme i det alt sammen.

Mit vigtigste fokus har derfor været, at søge en konsensus omkring et nyt værdigrundlag, Det gamle principprogram indeholdt formuleringer, som kun talte på vegne af vores mest konservative kristne tolkninger. Principprogrammet var også bygget op som realpolitiske programmer, lag på lag, og skabt over 50 år. Det skal nu erstattes af et værdiprogram, som synliggør den kristendemokratiske tænkning, som er blevet udviklet af dygtige teologer og kristne politiske filosoffer gennem 70 år i Europa. Det er et meget stærkt ideologisk fundament, vi nu skal bygge videre på. Det er formuleret, så 80% af dem som tror på kristne værdier kan se sig selv i det, men det er renset for realpolitik. Det gør Kristendemokraterne til et parti, som er personuafhængigt og agilt. Hvor vil Moderaterne være uden Lars Løkke Rasmussen eller Danmarksdemokraterne uden Inger Støjbjerg? Nej vel? Men hvis jeg skulle få en tagsten i hovedet, kan Kristendemokraterne arbejde ufortrødent videre.

Det er i år 20 år siden vi ændrede navn fra Kristeligt Folkeparti til Kristendemokraterne. Men navn skal også være gavn, og øvelsen i denne weekend bliver, at få lagt vores fundament på linje med det gode navneskifte og få afsluttet en lang moderniseringsproces. Snart bliver vi igen tydelige i det politiske billede, når vi har samlet vores vælgererklæringer, når vores nye værdiprogram er vedtaget, og når vi får tiltrukket de gode kommunal, regions- og folketingskandidater.

Jeg vil med glæde afslutningsvis nævne nogle af de gode kræfter, som har bidraget ekstraordinært i vores seneste måneders bestræbelser: Vores to næstformænd, Jesper Housgaard og Henrik Hjortshøj (som nu træder fra), landskontoret med Tage og Laila, Niclas Aarestrup på teknik, Storkredsformændene og Bæredygtighedsudvalget.

Derudover vil jeg bare sige, at jeg glæder mig til de diskussioner vi nu skal have. Jeg ønsker jer alle sammen et rigtig godt landsmøde.