7. aug 2023

Vi diskriminerer vel ikke øboere?

Landevejsprincippet er et udtryk for ligestilling og retfærdighed, så lad os nu få trafikal ligestilling!

Landevejsprincippet er et udtryk for ligestilling og retfærdighed. Det er en simpel idé: Det skal koste det samme at bevæge sig over vand som over land. Men selvom dette princip blev vedtaget i Folketinget i 2015, er det endnu ikke blevet fuldt implementeret. Dette er en diskrimination af vores ø-samfund, som vi i Kristendemokraterne har kæmpet for at ændre, senest da vi i 2021 stemte for et forslag om fuld implementering. Vores småøer fortjener trafikal ligestilling!

I 2022 fik Indenrigs- og Boligministeriet lavet en omfattende kortlægning og rapport omkring tilskudsordningerne til både gods- og passagertrafik til de 30 kommunale færgeruter, der er omfattet af det såkaldte landevejsprincip. Rapporten tegnede et ganske klart billede af fremskridt og udvikling, eller bremsning af negativ udvikling på de berørte øer. Alligevel har man fortsat ikke fundet det relevant at gennemføre en fuld og reel implementering af landevejsprincippet.

Faktisk har man flere steder så stor popularitet at antallet rejsende er steget. Kommuner har så i nogle tilfælde fordelt støtten ud over de flere rejsende og dermed reelt gjort billetterne dyrere for den enkelte, ligesom løbende prisstigninger gennem den senere tid, begge har medvirket til at udhule dette princip yderligere, i en grad så der er mindre og mindre sammenhæng mellem virkeligheden og dette landevejsprincip.

Trafikken til Bornholm er ikke administreret gennem denne ordning, da denne kontrakt og trafik varetages af staten og ikke af Bornholms Regionskommune. Man har i den nuværende kontrakt med Molslinjen indarbejdet en nogenlunde lignende ordning.

En stor udfordring ved den nuværende ordning, hvor tilskuddet alene må benyttes til 46 uger udenfor højsæsonen, er at det medfører uforholdsmæssig stor administration at gennemføre disse prisreguleringer, frem og tilbage, i løbet af året, og udfordringer hvis trafikken pludselig afviger fra det forventede.

Vores politik på dette område baserer sig på grundtanken om at vi ser hele Danmark for alle danskere, om de bor i storby, landsby eller på en af vore mange småøer bør være underordnet. Yderligere er dette specifikke punkt baseret på en resolution fremsat af Storkreds Vestjylland på Landsmødet 2015, hvor den blev vedtaget.

Transportordfører Niclas Aarestrup udtaler: “Det er på tide, at vi stopper diskriminationen af vores ø-samfund. Vi skal sikre, at det koster det samme at krydse vandet som at køre på landevejen, hele året. Dette er ikke kun retfærdigt, men det vil også bidrage til at skabe et mere balanceret Danmark, der hænger bedre sammen, til vores alles fordel.”

Kristendemokraterne opfordrer derfor til, at landevejsprincippet bliver fuldt implementeret. Vi støtter Sammenslutningen af Danske Småøers, samt Samsø, Læsø, Fanø og Ærø kommuners, ønske om fuld implementering af princippet. Det er på høje tid, at vi stopper diskriminationen og sikrer ligestilling for alle danskere, uanset hvor i landet de bor. Vi opfordrer alle til at støtte kampen for at gøre landevejsprincippet til en realitet for alle. Sammen kan vi skabe et mere retfærdigt og sammenhængende Danmark.

Fuld implementering af landevejsprincippet ville betyde at ø-færgerne reelt kostede det samme, som tilsvarende længde tur på landevej, forklarer Niclas Aarestrup.