Transport

Transport er et af de meget brede områder og det som ikke bare binder os sammen som mennesker, men som også binder landet sammen og binder os sammen med resten af verden. Fra postkort, til rejsen jorden rundt, til den nye bil. Det er alt sammen afhængigt af transportområdet.

KristenDemokraternes vision for transport
KristenDemokraterne ser en fremtid, hvor offentlig transport i Danmark er både økonomisk overkommelig og miljøvenlig. Vi tror på, at ved at gøre offentlig transport billigere eller endda gratis, kan vi fremme en grønnere transportkultur, støtte vores unge, ældre og økonomisk sårbare borgere og sikre, at alle har adgang til pålidelig transport.

Grønne brændstoffer og transport
KristenDemokraterne mener, at transportsektoren skal have incitamenter til at skifte til grønne brændstoffer, efterhånden som de bliver tilgængelige. Afgifter bør fremme grøn lastbiltrafik i byområderne og give tog- og skibstransport med ikke-fossile drivmidler en konkurrencefordel. Vi tror ikke på at favorisere en bestemt type grøn teknologi over en anden, men snarere på at belønne dem, der har det laveste klimaaftryk.

Offentlig transport: Priser og tilgængelighed
Gennem mange år siden er priserne på offentlig transport steget drastisk. KristenDemokraterne ønsker at vende denne trend for at tiltrække flere borgere til at benytte offentlig transport. Dette inkluderer også at sikre tilstrækkelige parkeringspladser ved større trafikknudepunkter og at sikre, at selv de mindste byer har adgang til pålidelig kollektiv transport.

Fly, skibe og CO2 Afgifter
KristenDemokraterne mener, at flyrejser og krydstogtsskibe bør beskattes baseret på deres CO2-udslip. Dette vil motivere industrien til at undersøge og implementere grønnere brændstofmuligheder som elektrofuels.

Sikkerhed i trafikken
Gældende trafikken på vore veje, så ønsker KristenDemokraterne at vi indfører lovkrav om anvendelse af vinterdæk i vinterføre, efter krav lignende dem i vores nabolande. Dækmønstret for køretøjer under 3,5 ton skal være minimum 3 millimeter og for køretøjer over skal de være på minimum 5 millimeter. Dækkene skal være mærkede med en af nedenstående tre mærkninger:

Regionernes rolle i transport
For KristenDemokraterne er det vigtigt, at regionerne har ansvaret for at sikre gode trafikforbindelser på tværs af kommunerne og regionerne. Dette inkluderer at sikre, at små byer har forbindelser til større uddannelses- og indkøbscentre og at erhvervsvirksomheder har nem adgang til større veje og transportmuligheder.

Fremme af cykling og gang
KristenDemokraterne ønsker at fremme en sundere livsstil ved at etablere flere cykel- og gangstier. Dette vil ikke kun gavne miljøet, men også sikre, at børn og voksne har sikker adgang til skoler og fritidsfaciliteter.

Arbejdspladser udenfor storbyerne
KristenDemokraterne tror på, at ved at gøre det attraktivt for virksomheder at etablere sig udenfor storbyerne, kan vi reducere trafikbelastningen, luftforureningen og stressfaktoren for mange borgere. Dette vil ikke kun forbedre miljøet, men også øge livskvaliteten for mange danskere.

Småøerne og Landevejsprincippet
KristenDemokraterne anerkender den unikke rolle, som Danmarks småøer spiller i vores nationale kulturarv og økonomi. Disse øer, selvom de er små i størrelse, er en integreret del af vores samfund, og det er vigtigt at sikre, at de er tilgængelige og forbundet med resten af landet. KristenDemokraterne støtter stærkt indførelsen af “Landevejsprincippet” for færgedrift. Dette princip sikrer, at prisen for at sejle med færgen til vores småøer svarer til prisen for at køre en tilsvarende strækning i bil på landevej. Ved at gøre transport til og fra øerne mere overkommelig, kan vi styrke økonomien på øerne, fremme turisme og sikre, at øboerne har lige adgang til ressourcer og muligheder som resten af Danmark.

Seneste nyhedsopslag:

På tide med gratis offentlig kollektivtrafik?

På tide med gratis offentlig kollektivtrafik?

Pressemeddelelse I KristenDemokraterne er vi dybt bekymret over dagens kraftige prisstigninger på kollektivtrafikken. Disse stigninger afspejler en problematisk udvikling i offentlig transports tilgængelighed og bæredygtighed, hvilket kræver øjeblikkelig opmærksomhed....

Trist rapport om tilgængelighed i den kollektive transport

Trist rapport om tilgængelighed i den kollektive transport

I KristenDemokraterne ønsker vi et Danmark, hvor alle borgere, uanset fysiske udfordringer, kan færdes frit og sikkert. Den netop offentliggjorte undersøgelse omkring den kollektive trafik belyser en række udfordringer indenfor netop dette område, som vi som samfund...

  • Efterhånden som vi får produceret de grønne brændstoffer, skal det kunne betale sig for
    transportsektoren at omlægge til dem.
  • Det giver ikke mening at sætte afgifter på alle fossile lastbiler, så længe der ikke findes realistiske alternativer. Frem mod 2030 skal afgifterne derfor virke fremmede for grøn lastbiltrafik i byområderne, og først efterfølgende kan langtursbilerne afgifts-belægges.
  • Med CO2 afgifterne vil det også være muligt at skabe incitamenter for gods- og varetransport hvor tog- og skibstransport med el og andre ikke -fossile drivmidler, sikres gode konkurrencevilkår.
  • Staten skal ikke sætte måltal for, hvor mange brint- eller el-biler, der skal være på markedet. El-biler er ikke nødvendigvis den eneste rigtige løsning på en bæredygtighedsskala, og det er en skævvridning af konkurrencen, hvis nogle få biltyper favoriseres over andre, der måske er lige så miljøvenlige med hensyn til udledning af drivhusgasser. Det kan måske de kommende år vise sig, at nye CO2 neutrale brændstoffer (elektrofuels) vil kunne anvendes i bilmotorer.
  • En samlet bæredygtighedsvurdering skal komme uskikken med at have politiske favoritter til livs. En bæredygtighedsvurdering skal sikre, at biler med lavt udslip af drivhusgasser har lavere skat og afgifter end biler med et højt udslip. Dermed er det ikke længere vigtigt, om det er el-biler eller brint- biler. Det vigtige er, at bilerne har et lavt klimaaftryk. Det skal f.eks. indgå i bæredygtighedsvurderingen at EL-biler udleder ca. 30% mere mikroplast (dækslid), og dobbelt vejslitage i forhold til en tilsvarende fossilbil.
  • Gennem mange år er prisen på offentlig transport steget ganske voldsomt, og det skal ophøre for at lokke flere mennesker til at benytte offentlig transport.
  • For at lokke folk over i de offentlige transportsystemer, skal der ved mange trafikknudepunkter oprettes tilstrækkeligt mange parkeringspladser.
  • Flyrejser og krydstogtsskibe skal beskattes ud fra deres CO2 belastning. Dette vil give flyselskaberne og krydstogtrederierne incitament til at udvikle og anvende brændstof med stærkt reduceret udslip af drivhusgasser som fx såkaldte elektrofuels.

Ordfører for dette område

Transportordfører

Niclas Aarestrup

93 80 79 13
06naarestrup@kd.dk