Partistøtten – en vigtig brik

Partistøtten – en vigtig brik

Partistøtten – en vigtig brik Bemærkninger til Udkast til lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (nye bundgrænser for offentlig partistøtte mv.) KD vender sig kraftigt imod den foreslåede markante hævelse af bundgrænserne for den offentlige...