11. dec 2023

KristenDemokraterne vælger ny retning i abortpolitikken

Pressemeddelelse

KristenDemokraterne vælger ny retning i abortpolitikken

KristenDemokraterne i Danmark lægger nu en gang for alle fortiden som enkeltsagsparti bag sig. På partiets Landsmøde blev det besluttet, at abortmodstand skulle tages ud af partiets grundlag. Det gamle principprogram, hvor modstanden mod abort indgik som et centralt punkt, er blevet erstattet af et nyt, kortere og mere moderne værdigrundlag, der skal udgøre det fundament, som partiet vil bygge sin politik på i fremtiden. Og her er modstanden mod kvindens ret til abort skrevet ud.

Vi holder fast I, at det er vigtigt at have respekt for livet i både begyndelsen, midten og slutningen, fordi vi mener, at det er afgørende at holde fast i de etiske diskussioner om menneskelivets betydning. Men vi står i dag fast på vores politik om, at kvinder indtil 12. graviditetsuge skal have retten til frit at kunne afbryde en uønsket graviditet.

Vi er overbeviste om, at det ikke er en ønskelig situation for nogen at være gravid uden at ville være det. Derfor er det også vores politik, at vi i Danmark skal arbejde for så vidt muligt at nedbringe antallet af uønskede graviditeter.

Om den nye politiske linje i forhold til abort udtaler partiformand Jeppe Hedaa:

“Vi skal støtte kvindens frie valg til at afbryde svangerskabet i de første 12 uger. Det er selvfølgelig kvinden selv, der ved bedst, hvad der er rigtigt at gøre i den situation, hun står i. Samtidig skal vi sørge for som samfund at stille alle de ressourcer til rådighed, som kvinder kan have brug for, for at træffe et informeret valg. Ligesom vi skal sørge for at støtte kvinder og familier, hvor økonomi eller andre omstændigheder kan bringe dem derhen, hvor de føler sig presset til abort.”

Om det nye Værdigrundlag udtaler han:

“Vi er utroligt glade for og stolte af det nye værdigrundlag, som vi nu er blevet enige om i partiet. Det er en lille revolution i partiet, at vi er kunnet blive enige om at lægge fortiden som enkeltsagsparti bag os, og i stedet se ind i en fremtid, hvor vi bringer de kristne værdier ind i en moderne politikforståelse.”

Om baggrunden for den nye linje udtaler han:

“Vi er et moderne kristent parti. Det betyder naturligvis, at vi holder fast i vores kristne værdier, men det betyder også, at vi tager højde for den moderne sundhedsvidenskab, som kan fortælle os detaljerne om hvordan udviklingen af en graviditet forløber. Det bliver man nødt til at forholde sig til, når man diskuterer abort i dag. Her mener vi at 12. uge er et godt sted at lægge grænsen.

Vi vil gerne slå fast, at det er vigtigt for os at tage den fordømmelse ud af diskussionen, som alt for mange kvinder stadig føler, de bliver mødt af, når de er blevet gravide uden at ønske det. Vores politiske værdisæt tager udgangspunkt i medmenneskelighed og ikke i fordømmelse. Derfor er det helt i tråd med vores værdier, at vi sørger for at udvise omsorg for de kvinder, som står i et ulykkeligt dilemma.”

Fakta
Værdigrundlaget kan læses på hjemmesiden: https://www.kd.dk/vaerdigrundlag/
Samlet program på abortområdet: https://www.kd.dk/abort/

Kontakt
For yderligere information kontakt:
Jeppe Hedaa, Landsformand
+45 40555777
formand@kd.dk

Tina Mørk, Sundhedsordfører
+45 20704790
tinamoerk61@gmail.com